بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که گوش ها زنگ زده اند عاقلانه ترین کار ، سکوت است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم بَـــــسته از فرسنگ ها می شناسمت…! این تَـــــلاشت برای گم شُــدن مَــرا می خنداند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی بیشتر از همه آدمو داغون میکنه ؟ اینکه هر کاری در توانِت هست براش انجام بدی،بعد برگرده بگه : مگه من ازت خواستم…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به مردم این زمانه بی اعتمادم که میترسم هرگاه از شادی به هوا بپرم زمین را از زیر پاییم بکشند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫـﮯ ﺣﺘـﮯ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﻧـﮕﺎﻩ ﮐـﻨـــﻢ ، ﮐﻪ ﺑـﺒـﯿـﻨـﻢ ﺟـﺎﻡ ﺧﺎﻟﯿـﻪ ، ﯾﺎ ﻧـﻪ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان شوکت زن بودنشان را؛ کاش مردان همیشه مرد باشند و زنان همیشه زن! آنگاه هر روز نه روز “زن”، نه روز “مرد” بلکه روز “انسان” است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریستــ خـ‗__‗ــودم را به خریتـــــــ زده ام …. دلــم برای آن روی سگــ‗__‗ـــم تنگــــــــ شده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید بگذری و بگذاری و بروی …. وقتی می مانی و تحمل می کنی ، از خودت یک احمق می سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط دارم سعی میکنم همرنگ جماعت شوم، اما می شود کمی کمکم کنید! آی جماعت… شماها دقیقا چه رنگی هستید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دنبال دیارم هستم, شهر من اینجا نیست…شهر من گم شده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هـــای کنــــارم مثل جُــــمعه می‌ مــــــانند معلــــــــوم نمی‌کند “فــــــرد” هستــــند یا ” زوج” … پُــــر از ابـــــهامند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـده ام مـعـادلـه ی چنـد مَـجهولـی ! ایـن روزهـا هـیـچ کـس از هـیـچ راهـی مـرا نـمـیـفهمـَد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایت آنقدر زیاد شده اند که هر رهگذری را شبیه تو می بینم !! نمی دانم غریبه ها ” تــــــــــــــــــــو ” شده اند یا تو ” غریبـــــــــــــــــــــــــــه ” ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای کشـیدنِ فـریـاد هـزاران پیکـاســو هـم کـافـی نیسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در میان مردمی هستم که باورشان نمیشود تنهایــــم میگویند خوش بحالت که خوشحالی نمی دانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست برای دوست داشتن مــــــــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره پاییز اما نه ((فصل خزان)) زرد! دوباره پاییز اما نه فصل اندوه و درد! دوباره پاییز فصل زیبای سادگی دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که گوش ها زنگ زده اند عاقلانه ترین کار ، سکوت است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم بَـــــسته از فرسنگ ها می شناسمت…! این تَـــــلاشت برای گم شُــدن مَــرا می خنداند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی بیشتر از همه آدمو داغون میکنه ؟ اینکه هر کاری در توانِت هست براش انجام بدی،بعد برگرده بگه : مگه من ازت خواستم…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به مردم این زمانه بی اعتمادم که میترسم هرگاه از شادی به هوا بپرم زمین را از زیر پاییم بکشند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫـﮯ ﺣﺘـﮯ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﻧـﮕﺎﻩ ﮐـﻨـــﻢ ، ﮐﻪ ﺑـﺒـﯿـﻨـﻢ ﺟـﺎﻡ ﺧﺎﻟﯿـﻪ ، ﯾﺎ ﻧـﻪ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان شوکت زن بودنشان را؛ کاش مردان همیشه مرد باشند و زنان همیشه زن! آنگاه هر روز نه روز “زن”، نه روز “مرد” بلکه روز “انسان” است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریستــ خـ‗__‗ــودم را به خریتـــــــ زده ام …. دلــم برای آن روی سگــ‗__‗ـــم تنگــــــــ شده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید بگذری و بگذاری و بروی …. وقتی می مانی و تحمل می کنی ، از خودت یک احمق می سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط دارم سعی میکنم همرنگ جماعت شوم، اما می شود کمی کمکم کنید! آی جماعت… شماها دقیقا چه رنگی هستید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دنبال دیارم هستم, شهر من اینجا نیست…شهر من گم شده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هـــای کنــــارم مثل جُــــمعه می‌ مــــــانند معلــــــــوم نمی‌کند “فــــــرد” هستــــند یا ” زوج” … پُــــر از ابـــــهامند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـده ام مـعـادلـه ی چنـد مَـجهولـی ! ایـن روزهـا هـیـچ کـس از هـیـچ راهـی مـرا نـمـیـفهمـَد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایت آنقدر زیاد شده اند که هر رهگذری را شبیه تو می بینم !! نمی دانم غریبه ها ” تــــــــــــــــــــو ” شده اند یا تو ” غریبـــــــــــــــــــــــــــه ” ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای کشـیدنِ فـریـاد هـزاران پیکـاســو هـم کـافـی نیسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در میان مردمی هستم که باورشان نمیشود تنهایــــم میگویند خوش بحالت که خوشحالی نمی دانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست برای دوست داشتن مــــــــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره پاییز اما نه ((فصل خزان)) زرد! دوباره پاییز اما نه فصل اندوه و درد! دوباره پاییز فصل زیبای سادگی دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی . . .