بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــــــن یــــه مــــنـفـــــی گــــــــرامــــ ـ ـ ـ دنـــــیــــــــــــــا تـــــو چــــــقــــــد تـــــــــلـخـیــ ـ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چشمهایـــم را بستم و تو قایــم شدی .. من هنـــوز روزها را می شــمارم!.. و تـــو پیدا نمیشوی !.. یا من بازی را بلــد نیستم ! یا تو جر زدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا …!! از تو دلگیرم … گفته بودی حق انتخاب داری پس چرا انتخابم درکنار دیگریست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارم از یکی بود و یکی نبود گذشت، من در اوج قصه گم شده ام….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بُرد با کسی ست که بی رحم باشد از دلتــــ که مایه بگذاری ســوخـــــته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن که بـاشـے … عـاشـق شـوے “چـشـم سـفـیـد” خـطـابـَت مـے کـنـنـد ! راسـت مـے گـویـنـد . . چـشـمـانـَم سـفـیـد شـد بـه جـاده هـایـے کـه.. “تـو” .. مـُسـافـر هـیـچـکـدام نـبـودے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی مارپله ی زندگی ، مهره نباش که هر چی گفتن بگی باشه …! تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش توی زندگی هم مثل فوتبال وقتی زمین می‌خوردی و از درد به خودت می‌پیچیدی یه داور می‌اومد از آدم می‌پرسید:می‌تونی ادامه بدی؟! تو هم میگفتی نه ، باید برم بیرون . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــرای کـــسی کــه رفــــتـنـی اســـت ، راه بــــاز کــــنـید ایــــستادن و مــنـتظر مـانـدن ابـــلـهانه تـرین کـار دل اســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم گذشت اما روزگار از من نگذشت! اما من از روزها و روزگار گذشتم ، بگذرید از من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاب ندارم سخت است با تو هستند جلوتـــر با دیگری یا جور دیگری . ! سخت است چه رنگین کمان نحســـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغروب سخت دنیا یاد یاران میکنم درکویر خشک و سوزان رقص باران میکنم زندگی مرگ است و مرگ هم زندگی پس درود برمرگ و مرگ بر زندگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات بی قانونی ؛ عجیب بیداد می کند در عاشقی …. یکی دور می زند … اما …. دیگری جریمه میشود و تاوان میپردازد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد … وقتی همه چیز را می دانی … و فکر می کنند نمی دانی … و غصه می خوری که می دانی … و می خندند که نمی دانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه می آئیم برهنه می بوسیم برهنه می میریم با این همه عریانی هنوز قلب هیچکس پیدا نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین اشتباهی که ما آدما در رابطه‌هامون می‌کنیم این است که: نیمه می‌شنویم ؛ یک چهارم می‌فهمیم ، هیچی فکر نمی‌کنیم ! و دوبرابر واکنش نشون می دهیم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــــــن یــــه مــــنـفـــــی گــــــــرامــــ ـ ـ ـ دنـــــیــــــــــــــا تـــــو چــــــقــــــد تـــــــــلـخـیــ ـ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چشمهایـــم را بستم و تو قایــم شدی .. من هنـــوز روزها را می شــمارم!.. و تـــو پیدا نمیشوی !.. یا من بازی را بلــد نیستم ! یا تو جر زدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا …!! از تو دلگیرم … گفته بودی حق انتخاب داری پس چرا انتخابم درکنار دیگریست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارم از یکی بود و یکی نبود گذشت، من در اوج قصه گم شده ام….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بُرد با کسی ست که بی رحم باشد از دلتــــ که مایه بگذاری ســوخـــــته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن که بـاشـے … عـاشـق شـوے “چـشـم سـفـیـد” خـطـابـَت مـے کـنـنـد ! راسـت مـے گـویـنـد . . چـشـمـانـَم سـفـیـد شـد بـه جـاده هـایـے کـه.. “تـو” .. مـُسـافـر هـیـچـکـدام نـبـودے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی مارپله ی زندگی ، مهره نباش که هر چی گفتن بگی باشه …! تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش توی زندگی هم مثل فوتبال وقتی زمین می‌خوردی و از درد به خودت می‌پیچیدی یه داور می‌اومد از آدم می‌پرسید:می‌تونی ادامه بدی؟! تو هم میگفتی نه ، باید برم بیرون . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــرای کـــسی کــه رفــــتـنـی اســـت ، راه بــــاز کــــنـید ایــــستادن و مــنـتظر مـانـدن ابـــلـهانه تـرین کـار دل اســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم گذشت اما روزگار از من نگذشت! اما من از روزها و روزگار گذشتم ، بگذرید از من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاب ندارم سخت است با تو هستند جلوتـــر با دیگری یا جور دیگری . ! سخت است چه رنگین کمان نحســـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغروب سخت دنیا یاد یاران میکنم درکویر خشک و سوزان رقص باران میکنم زندگی مرگ است و مرگ هم زندگی پس درود برمرگ و مرگ بر زندگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات بی قانونی ؛ عجیب بیداد می کند در عاشقی …. یکی دور می زند … اما …. دیگری جریمه میشود و تاوان میپردازد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد … وقتی همه چیز را می دانی … و فکر می کنند نمی دانی … و غصه می خوری که می دانی … و می خندند که نمی دانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه می آئیم برهنه می بوسیم برهنه می میریم با این همه عریانی هنوز قلب هیچکس پیدا نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین اشتباهی که ما آدما در رابطه‌هامون می‌کنیم این است که: نیمه می‌شنویم ؛ یک چهارم می‌فهمیم ، هیچی فکر نمی‌کنیم ! و دوبرابر واکنش نشون می دهیم . . .