بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاسخ به *سلنا گومز* دختر تو ک خودت بد جور سوتی دادی محض اطلاع خودتو داداشت میگم ک بعله میشه رو فلش ویندوز زد تا بشه باهاش ویندوز رو سیستم نصب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمـ سرمایـه اـﮯ نیست ؛בاشتن آבمایــﮯ که حالـــتو می پرسنـב ! ولــﮯ .... [!!!] از اون بهتر בاشتن آבماییهـ ، که وقتی حالتو میپرسنـ ؛ بتونی بگــﮯ : خـــوب نیستمـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی . . . . . . .بعد از مدتها دوری ودلتنگی ابجی یا داداشتو ببینی بپرین تو بغل هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا دوست های خوب محدودن ولی دوستای خوب ، دنیای نامحدودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇜دارَمْ گوُشْــــــتْ دَسْتَمـــــــ��ــو میخُــــــــورم⇝ ↶بِبــیـ♋ـــنَم ↷ ✘دَســـــــت مَنْ نَـــــــمـــــَک ندارِه✘ْ †يــــــــا† ⇦اطرافِیامً نَمــــــــَکْ نَشْناســـــَن⇨ٌ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﻫﻘــــﺎﻥ ِ ﻓــــــﺪﺍﮐﺎﺭ ؛ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪ ! ﺗﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣّﺎ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﮐﻪ ﺯﻧﯽ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ! ﺗﺎ ﮐﻮﺩﮐﺶ ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯿﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*به نظر من تنها چیزی که از بازنده بودن بدتره، اینه که بخوای تعریف کنی چطور یه بازنده شدی...!! *ینی اینجوری دوبار غرورت له میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی میشه یه بار از اون برفایی که تو تبلیغ روغن طبیعت هست بیاد...؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رِفـــیـقــــآ پـُشتـــَمــَــن ➡ دُشــمَـنـــآ پـُشــــت تــَــرَن ➡ هَمیــــشِـه هَمیــنـــِـه ➡ ⬅ رِفـــیـقــــآ عِشـقَـمـَــن ➡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی بتونی گریه ی یه نی نی رو بند بیاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری هم هستن فقط شریک شادی هامون هستن همین امروز تا فهمیدند غمگینم ترکم کردند  به همین راحتی... کسی حاضر نیست شریک غم باشه آره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی داشتن یه خونه نقلی که پر از ارامش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیــزی کــه ایـــن روزهـــا فرامـــوش کـــردن اینــه کــه بـــه کســی کـــه داره میــره میـــگـــن بــه ســلامــت . . . . نمیگـــن نــــــــــــــرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی بعضی رفقامثل دمپایی های دوران خدمته! هیچ وقت لنگشون پیدا نمیشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كعبه را گفتم تو از خاكي من از خاك چرا بايد به گرد تو بگردم؟ ندا آمد تو با پا آمدي بايد بگردي برو با دل بيا تا من بگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هایی که تا اراده می کنند خوابشان می بره ... . یکی از ملاک های اولیه خوشبختی را دارند....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاسخ به *سلنا گومز* دختر تو ک خودت بد جور سوتی دادی محض اطلاع خودتو داداشت میگم ک بعله میشه رو فلش ویندوز زد تا بشه باهاش ویندوز رو سیستم نصب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمـ سرمایـه اـﮯ نیست ؛בاشتن آבمایــﮯ که حالـــتو می پرسنـב ! ولــﮯ .... [!!!] از اون بهتر בاشتن آבماییهـ ، که وقتی حالتو میپرسنـ ؛ بتونی بگــﮯ : خـــوب نیستمـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی . . . . . . .بعد از مدتها دوری ودلتنگی ابجی یا داداشتو ببینی بپرین تو بغل هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا دوست های خوب محدودن ولی دوستای خوب ، دنیای نامحدودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇜دارَمْ گوُشْــــــتْ دَسْتَمـــــــ��ــو میخُــــــــورم⇝ ↶بِبــیـ♋ـــنَم ↷ ✘دَســـــــت مَنْ نَـــــــمـــــَک ندارِه✘ْ †يــــــــا† ⇦اطرافِیامً نَمــــــــَکْ نَشْناســـــَن⇨ٌ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﻫﻘــــﺎﻥ ِ ﻓــــــﺪﺍﮐﺎﺭ ؛ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪ ! ﺗﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣّﺎ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﮐﻪ ﺯﻧﯽ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ! ﺗﺎ ﮐﻮﺩﮐﺶ ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯿﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*به نظر من تنها چیزی که از بازنده بودن بدتره، اینه که بخوای تعریف کنی چطور یه بازنده شدی...!! *ینی اینجوری دوبار غرورت له میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی میشه یه بار از اون برفایی که تو تبلیغ روغن طبیعت هست بیاد...؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رِفـــیـقــــآ پـُشتـــَمــَــن ➡ دُشــمَـنـــآ پـُشــــت تــَــرَن ➡ هَمیــــشِـه هَمیــنـــِـه ➡ ⬅ رِفـــیـقــــآ عِشـقَـمـَــن ➡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی بتونی گریه ی یه نی نی رو بند بیاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری هم هستن فقط شریک شادی هامون هستن همین امروز تا فهمیدند غمگینم ترکم کردند  به همین راحتی... کسی حاضر نیست شریک غم باشه آره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی داشتن یه خونه نقلی که پر از ارامش باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیــزی کــه ایـــن روزهـــا فرامـــوش کـــردن اینــه کــه بـــه کســی کـــه داره میــره میـــگـــن بــه ســلامــت . . . . نمیگـــن نــــــــــــــرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی بعضی رفقامثل دمپایی های دوران خدمته! هیچ وقت لنگشون پیدا نمیشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كعبه را گفتم تو از خاكي من از خاك چرا بايد به گرد تو بگردم؟ ندا آمد تو با پا آمدي بايد بگردي برو با دل بيا تا من بگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هایی که تا اراده می کنند خوابشان می بره ... . یکی از ملاک های اولیه خوشبختی را دارند....