بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام.یادم است بچه که بودم فکرمیکردم اداره آب چطوری آب گرم رامیارد خونمون که سرد نمیشد،تایکروز اتفاقی فهمیدم آبگرمکن بچه دردی میخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كي از راه ميرسه خبر از گرماي وجودت ميده، خبر نداره زير سايه ات فرمانروايي ميكنم... سايه ات كم نشه رفيق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده باد دوستانی که دوستیشان با ما شرطی نیست، حتی اگر محبتی از ما نبینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دشمنی دورنگی نیست، ای کاش دوستانم هم ، در زمان خود همچون دشمنانم بی ریا بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه بود هم خدمتیم شد. آشنا شد. دعوا شد. آشتی شد. هم نمکم شد. عادت شد. هستی شد. روزگار شد. خدمت تموم شد. دور شد. بيگانه شد. ولی فراموش نشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغرور نیستم...فقط دنیا بهم ثابت کرده؛توجه زیاد؛بی توجهی میاره... ‏درست میگم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼﺗﺘﻮن درد و دل ﻧﮑﻨﯿﺪ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ اروم ﻣﯿﺸﯽ ﺗﺎ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﯽ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَــلآمَــتــــــی اونـــــآیـی کــِــ بَـــــدِ مــــآ رو گـــُــفـتَـنُ مــــآ خـوبِـشـونــــو گــُـــفتــیــم دَر حــــــآلی کِـــــ جـُــفتِمـــــــون دُروغ گــُـفـتــیـــم ;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بی رحم بود نه با دوست نه بادشمن بلکه با خودت... و چه بزرگت میکند ان سیلی که خودت میزنی به صورتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش رفیق انقدر برایم هست  که حاضرم برای قدم هایش پل عبور شوم حتی اگر نگاهش برای یه لحظه به زیر پایش نیوفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـلفتیــه صــداتــو، بــه رخ "مـــــــــادری" کــه چجــوری صحبــت کردنــو بهــت یــاد داده، نکــش! دلــــش بشــکنــه، کـل زنـدگـیــت میشــکنــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی. . .  بابا وقتی میره خرید میوه ای ک من دوست دارم میخره حسود یعنی... داداشم ک میاد میوه هامو میخوره^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوست حقیقی مثل بارون نیست که بباره و قطع بشه یه دوست حقیقی مثل هواست اگرچه ممکنه ساکت باشه ولی همیشه کنارته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قًــبلٍ شُـــروع هًــر کـــآری، چَــند بــآر بآ اَنــگُــشت بٍــزَن بــه پـــیشــونیــتــ، تــآ بَعـدَا مَــجبـــور نَـــشی بــآ مُــشتــ بـٍــکوبـــی تـــو سَـــرٍتـــ ـ_ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی "حدیث عشق" است و جدایی "رسم طبیعت" وای بیاد هم بودن "هدیه معرفت" است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین و کم هزینه ترین چیزی ک میتونیم بهم بدیم. . . . صداقته. . . و چقد تو این زمینه خسیس هسیم. . . ،.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام.یادم است بچه که بودم فکرمیکردم اداره آب چطوری آب گرم رامیارد خونمون که سرد نمیشد،تایکروز اتفاقی فهمیدم آبگرمکن بچه دردی میخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كي از راه ميرسه خبر از گرماي وجودت ميده، خبر نداره زير سايه ات فرمانروايي ميكنم... سايه ات كم نشه رفيق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده باد دوستانی که دوستیشان با ما شرطی نیست، حتی اگر محبتی از ما نبینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دشمنی دورنگی نیست، ای کاش دوستانم هم ، در زمان خود همچون دشمنانم بی ریا بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه بود هم خدمتیم شد. آشنا شد. دعوا شد. آشتی شد. هم نمکم شد. عادت شد. هستی شد. روزگار شد. خدمت تموم شد. دور شد. بيگانه شد. ولی فراموش نشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغرور نیستم...فقط دنیا بهم ثابت کرده؛توجه زیاد؛بی توجهی میاره... ‏درست میگم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼﺗﺘﻮن درد و دل ﻧﮑﻨﯿﺪ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ اروم ﻣﯿﺸﯽ ﺗﺎ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﯽ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَــلآمَــتــــــی اونـــــآیـی کــِــ بَـــــدِ مــــآ رو گـــُــفـتَـنُ مــــآ خـوبِـشـونــــو گــُـــفتــیــم دَر حــــــآلی کِـــــ جـُــفتِمـــــــون دُروغ گــُـفـتــیـــم ;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بی رحم بود نه با دوست نه بادشمن بلکه با خودت... و چه بزرگت میکند ان سیلی که خودت میزنی به صورتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش رفیق انقدر برایم هست  که حاضرم برای قدم هایش پل عبور شوم حتی اگر نگاهش برای یه لحظه به زیر پایش نیوفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـلفتیــه صــداتــو، بــه رخ "مـــــــــادری" کــه چجــوری صحبــت کردنــو بهــت یــاد داده، نکــش! دلــــش بشــکنــه، کـل زنـدگـیــت میشــکنــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی. . .  بابا وقتی میره خرید میوه ای ک من دوست دارم میخره حسود یعنی... داداشم ک میاد میوه هامو میخوره^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوست حقیقی مثل بارون نیست که بباره و قطع بشه یه دوست حقیقی مثل هواست اگرچه ممکنه ساکت باشه ولی همیشه کنارته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قًــبلٍ شُـــروع هًــر کـــآری، چَــند بــآر بآ اَنــگُــشت بٍــزَن بــه پـــیشــونیــتــ، تــآ بَعـدَا مَــجبـــور نَـــشی بــآ مُــشتــ بـٍــکوبـــی تـــو سَـــرٍتـــ ـ_ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی "حدیث عشق" است و جدایی "رسم طبیعت" وای بیاد هم بودن "هدیه معرفت" است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین و کم هزینه ترین چیزی ک میتونیم بهم بدیم. . . . صداقته. . . و چقد تو این زمینه خسیس هسیم. . . ،.