بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاً “اعتیاد” خانمان سوزه … چه به مواد مخدّر … چه به یه دوست خووووووب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما جام رفاقت با هر که نوش کنیم ،،، نامرد روزگاریم اگر او را فراموش کنیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*از شما چه پنهون* یه شبهایی هم هست.... حالت بده ها.....اما خوبی! این خوب بودن فقط بخاطر حضور بعضیاست..... بعضیا....چاکریم:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست آن گندم مصر است که در معبد قلب،چون که با ریشه ذخیره است به آفت نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت رفاقت های این دوره و زمونه : - الو ؟ شما دوست آقای x هستید ؟ چند روز هست که مشکلی براشون پیش اومده +ببخشید من دوست روزای خوشحالیشم ، برای دوست روزای سختیش با بقیه تماس بگیرید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری دیوار بودیم وتکیه گاه رفقا اکنون نیز خراب شده ایم و خاک پای رفقا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که یک غریبه از همه به تو آشنا تر باشد... روزی که تنها او خوبی تو را بخواهد... روزی که به او پناه ببری... آن روز او دیگر غریبه نخواهد بود... او دوستی در دور دست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باورم بر دوستیت محکم میماند و دوستت دارم همانطور که باورت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگركسي راديدي كه در لبخندت ،غمت راديد، درسكوتت حرفهايت را شنيد، ودر خشمت محبتت را فهميد، او بهترين دوست شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوک دوستانه:<رفیق>چهار حرفه ولی اگه <رفیقتو>فراموش کنی خیلی حرفه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقی بر در خانه اش نوشت: ما خسته ایم، دیدن دوستان برای بعد! ولی ما بر خلاف آن رفیق نوشتیم: ما زنده ایم به یاد دوستان تا ابد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا شناسی بی کس،نیمه شب هم حتی! اگر ازکوچه تنهایی قلبم گذرد، عطر او تاسالی در دلم خواهد ماند.... تو که دیریست در این کوچه اقامت داری.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب آدم های خیلی صبور و مهربون زندگیتون باشید... اگر بمانند برای همیشه است و اگر بروند ، میروند که دیگر برنگردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی آن سوتر دوستی دارم همرنگ بهار، هر کجا هست به هرحال به هر کار به هر فکرعزیز است خدایا تو خودت غرق سعادت دارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنیم رنگین کمان باشیم ، در آسمان ابری یک دوست :-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدات نیست... تصویرت هم همینطور... اما معرفتت انتن میده قد اسمون.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاً “اعتیاد” خانمان سوزه … چه به مواد مخدّر … چه به یه دوست خووووووب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما جام رفاقت با هر که نوش کنیم ،،، نامرد روزگاریم اگر او را فراموش کنیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*از شما چه پنهون* یه شبهایی هم هست.... حالت بده ها.....اما خوبی! این خوب بودن فقط بخاطر حضور بعضیاست..... بعضیا....چاکریم:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست آن گندم مصر است که در معبد قلب،چون که با ریشه ذخیره است به آفت نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت رفاقت های این دوره و زمونه : - الو ؟ شما دوست آقای x هستید ؟ چند روز هست که مشکلی براشون پیش اومده +ببخشید من دوست روزای خوشحالیشم ، برای دوست روزای سختیش با بقیه تماس بگیرید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری دیوار بودیم وتکیه گاه رفقا اکنون نیز خراب شده ایم و خاک پای رفقا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که یک غریبه از همه به تو آشنا تر باشد... روزی که تنها او خوبی تو را بخواهد... روزی که به او پناه ببری... آن روز او دیگر غریبه نخواهد بود... او دوستی در دور دست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باورم بر دوستیت محکم میماند و دوستت دارم همانطور که باورت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگركسي راديدي كه در لبخندت ،غمت راديد، درسكوتت حرفهايت را شنيد، ودر خشمت محبتت را فهميد، او بهترين دوست شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوک دوستانه:<رفیق>چهار حرفه ولی اگه <رفیقتو>فراموش کنی خیلی حرفه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقی بر در خانه اش نوشت: ما خسته ایم، دیدن دوستان برای بعد! ولی ما بر خلاف آن رفیق نوشتیم: ما زنده ایم به یاد دوستان تا ابد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا شناسی بی کس،نیمه شب هم حتی! اگر ازکوچه تنهایی قلبم گذرد، عطر او تاسالی در دلم خواهد ماند.... تو که دیریست در این کوچه اقامت داری.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب آدم های خیلی صبور و مهربون زندگیتون باشید... اگر بمانند برای همیشه است و اگر بروند ، میروند که دیگر برنگردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی آن سوتر دوستی دارم همرنگ بهار، هر کجا هست به هرحال به هر کار به هر فکرعزیز است خدایا تو خودت غرق سعادت دارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنیم رنگین کمان باشیم ، در آسمان ابری یک دوست :-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدات نیست... تصویرت هم همینطور... اما معرفتت انتن میده قد اسمون.