بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من اینایی ک وقتی روزه هستن طول روزو میخابن ، روزشون قبول تره !! چون آدمی ک خابه: دروغ نمیگه،غیبت نمیکنه،تهمت نمیزنه،گناه نمیکنه و... لایک : موافقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنید بین دوست داشتن و عاشق شدن فرق زیادیست... دوست داشتن همیشه نشانۀ عاشق شدن نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گدا یاد پادشاه نکند پادشاه چه داند گدایی هم هست گدای دیدارتم پادشاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مخفیگاه ذهنم فقط کسانی میمانند که دوستشان دارم... حتی در فاصله ها... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر کسانی که از پاکیشان دوستی آغاز می شود، از صداقتشان دوستی ادامه می یابد و از وفایشان دوستی پایانی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود دوست صمیمی مث کمبود ویتامین C میمونه؛  نمی کُشه  ولی  باعث میشه با کوچیکترین ویروسی از پا دربیای...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مازندگیمون با خاطرات رفقا میگذره سکوتمون نشونه نارفیقی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـن روایـت موثـق داریـم : احـترام بـه دخـدر ِ چـشم و اَبـرو مشـکی واجــب اســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون رفیقی که می گفت عشق باک نایاب نیست کمیابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌــــﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾـــﺪ ﮔﻔـــﺖ : ﺗﻮ ﺧﯿـــــــــﻠـــــــــﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳــــﯽ ﻗﺒﻮﻝ. . .  ﺍﻣـــــﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻼﺳﺎﺭﻭ ﺑﭙﯿﭽــــــــــــﻮﻧﻢ!!! پس هررررررری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين معني دنيا لبخند يه دوسته كه بي صدا بهت ميگه بيادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعضـیا هـم مـث ِ هـنـدزفـری مـی مـونـن ! هـارت و پـورتشـون فـقـط تـو گـوش ِ ماســت وگــرنه واس بـقیـه صـدای ِ پـشه هـم نـیستـن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودت که ساکن طبقه اخر برج معرفتی ولی با طبقه پایینی ها میپری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ رو که همه میگن اما اونجاش به ادم فشار میاد که همراه شنیدن دروغ خر هم فرض بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانه بد نیست رفیق...! زیاد که باوفا باشی با سگ اشتباهت می گیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای مجری: دارید چیکار میکنید؟ پسر عمه زا : داریم میریم بیرون لپ تاپو خاموش کنیم آقای مجری : لپ تاپ که اینجا رو میزه کلاه قرمزی : آره . از برق در آوردیمش خاموش نشد ، داریم میریم فیوز رو قطع کنیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من اینایی ک وقتی روزه هستن طول روزو میخابن ، روزشون قبول تره !! چون آدمی ک خابه: دروغ نمیگه،غیبت نمیکنه،تهمت نمیزنه،گناه نمیکنه و... لایک : موافقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنید بین دوست داشتن و عاشق شدن فرق زیادیست... دوست داشتن همیشه نشانۀ عاشق شدن نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گدا یاد پادشاه نکند پادشاه چه داند گدایی هم هست گدای دیدارتم پادشاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مخفیگاه ذهنم فقط کسانی میمانند که دوستشان دارم... حتی در فاصله ها... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر کسانی که از پاکیشان دوستی آغاز می شود، از صداقتشان دوستی ادامه می یابد و از وفایشان دوستی پایانی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود دوست صمیمی مث کمبود ویتامین C میمونه؛  نمی کُشه  ولی  باعث میشه با کوچیکترین ویروسی از پا دربیای...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مازندگیمون با خاطرات رفقا میگذره سکوتمون نشونه نارفیقی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـن روایـت موثـق داریـم : احـترام بـه دخـدر ِ چـشم و اَبـرو مشـکی واجــب اســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون رفیقی که می گفت عشق باک نایاب نیست کمیابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌــــﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾـــﺪ ﮔﻔـــﺖ : ﺗﻮ ﺧﯿـــــــــﻠـــــــــﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳــــﯽ ﻗﺒﻮﻝ. . .  ﺍﻣـــــﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻼﺳﺎﺭﻭ ﺑﭙﯿﭽــــــــــــﻮﻧﻢ!!! پس هررررررری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين معني دنيا لبخند يه دوسته كه بي صدا بهت ميگه بيادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعضـیا هـم مـث ِ هـنـدزفـری مـی مـونـن ! هـارت و پـورتشـون فـقـط تـو گـوش ِ ماســت وگــرنه واس بـقیـه صـدای ِ پـشه هـم نـیستـن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودت که ساکن طبقه اخر برج معرفتی ولی با طبقه پایینی ها میپری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ رو که همه میگن اما اونجاش به ادم فشار میاد که همراه شنیدن دروغ خر هم فرض بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانه بد نیست رفیق...! زیاد که باوفا باشی با سگ اشتباهت می گیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای مجری: دارید چیکار میکنید؟ پسر عمه زا : داریم میریم بیرون لپ تاپو خاموش کنیم آقای مجری : لپ تاپ که اینجا رو میزه کلاه قرمزی : آره . از برق در آوردیمش خاموش نشد ، داریم میریم فیوز رو قطع کنیم