بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید مومیایی کرد تورا تا نسل های اینده بدانند که رفیق افسانه نبوده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشدار که با درفش نازت نکنند تولیدگر برق سه فازت نکنند اوضاع جهان دیمی و هرکی هرکی است  کوتاه بیا تا که درازت نکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هیچ کس نمیر، حتی اگر برات تب کنه! اون تبش بند میاد خوب میشه  ولی تو مرده به حساب میای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین میگه: وقتی از دوستت هیچ خبری نیست خوشحال باش . . . چون حتما آنقدر حالش خوبه که تو رو فراموش کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقا از آدمایی که انتظارشو ندارین ، انتظارشو داشته باشین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم آمد كه در اين خلوت دل ،يك سبد عشق به تو هديه كنم لحظه اي تنگ شد اين قلب حقير ،خواستم ياد تو را زنده كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضعیتی شده هرچی خوبی کنی،پای لرزشم باس بشینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قانون طبیعته:کسی که محل سگ نمیذاره، مطمئن باش... یک جا دیگه داره مثل سگ له له میزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازخوان خون گذشتند صبح ظفر سواران  پیغام فتح دارندآن سوی جبهه یاران  3خردادسالروز آزادسازی خرمشهر مبارک باد...... کاربزرگی که جوان های آن سالها انجام دادندوبرای همیشه در تاریخ ایران ماندگارشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لب های خندان ، بیشتر از چشم های گریان " درد " میکشند.. . . حکایت این روزهای من..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم آس رفیقام خاص دنیا مال ماس فدای سرش اون دوستی که مارو نخواس سرمون بالاس چون بالا سرمون خداس پرچممونم بالاس این پیام بچه های استارا به کل دنیاس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقتــی که به خاطــر ِ دو تا تیــم قرمــز و آبی به هم بخـــوره .. فقط به درد لای جـــرز دیــوار میخـــوره ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه دسته ازآدمهاراهیچ گاه فراموش نکنید..... کسانی که درسختی ها یاریتان کردند، کسانی که درسختی ها رهایتان کردند و کسانی که درسختی ها گرفتارتان کردند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا من چن روز پیش ک داشتم پستا رو میخوندم دیدم یه پست فارسی هست گفتم ااااا دیگ کردی نیست!!!نگو رکب خوردم اول معنیش بد زیرش کردیه هست..ینی ضایع شدمااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغــــگو ادم بدی نیس!!!زیرا میداند حقیقت تــــلخ است.... لذا نمیخواهد باعث اوقات تلخی مردم بشود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موندم این فامیلایِ ما چـرا دقیــقن  تو فصل امتحانات دلتنگِ دیدنِ رٌخ ما میشن هـــی دلشون مهمونی میخواد خو ی زره انگیزه برا مشروط نشدن و نیافتادن و اینا پیدا میکنیم. اونم میزنن از بیخ و بن نابود میکنن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید مومیایی کرد تورا تا نسل های اینده بدانند که رفیق افسانه نبوده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشدار که با درفش نازت نکنند تولیدگر برق سه فازت نکنند اوضاع جهان دیمی و هرکی هرکی است  کوتاه بیا تا که درازت نکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هیچ کس نمیر، حتی اگر برات تب کنه! اون تبش بند میاد خوب میشه  ولی تو مرده به حساب میای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین میگه: وقتی از دوستت هیچ خبری نیست خوشحال باش . . . چون حتما آنقدر حالش خوبه که تو رو فراموش کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقا از آدمایی که انتظارشو ندارین ، انتظارشو داشته باشین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم آمد كه در اين خلوت دل ،يك سبد عشق به تو هديه كنم لحظه اي تنگ شد اين قلب حقير ،خواستم ياد تو را زنده كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضعیتی شده هرچی خوبی کنی،پای لرزشم باس بشینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قانون طبیعته:کسی که محل سگ نمیذاره، مطمئن باش... یک جا دیگه داره مثل سگ له له میزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازخوان خون گذشتند صبح ظفر سواران  پیغام فتح دارندآن سوی جبهه یاران  3خردادسالروز آزادسازی خرمشهر مبارک باد...... کاربزرگی که جوان های آن سالها انجام دادندوبرای همیشه در تاریخ ایران ماندگارشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لب های خندان ، بیشتر از چشم های گریان " درد " میکشند.. . . حکایت این روزهای من..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم آس رفیقام خاص دنیا مال ماس فدای سرش اون دوستی که مارو نخواس سرمون بالاس چون بالا سرمون خداس پرچممونم بالاس این پیام بچه های استارا به کل دنیاس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقتــی که به خاطــر ِ دو تا تیــم قرمــز و آبی به هم بخـــوره .. فقط به درد لای جـــرز دیــوار میخـــوره ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه دسته ازآدمهاراهیچ گاه فراموش نکنید..... کسانی که درسختی ها یاریتان کردند، کسانی که درسختی ها رهایتان کردند و کسانی که درسختی ها گرفتارتان کردند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقا من چن روز پیش ک داشتم پستا رو میخوندم دیدم یه پست فارسی هست گفتم ااااا دیگ کردی نیست!!!نگو رکب خوردم اول معنیش بد زیرش کردیه هست..ینی ضایع شدمااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغــــگو ادم بدی نیس!!!زیرا میداند حقیقت تــــلخ است.... لذا نمیخواهد باعث اوقات تلخی مردم بشود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موندم این فامیلایِ ما چـرا دقیــقن  تو فصل امتحانات دلتنگِ دیدنِ رٌخ ما میشن هـــی دلشون مهمونی میخواد خو ی زره انگیزه برا مشروط نشدن و نیافتادن و اینا پیدا میکنیم. اونم میزنن از بیخ و بن نابود میکنن