بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه دوست داشتن من... حکایت مرد کوری بود که هر روز به ماهی مرده توی تنگ غذا میداد...!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون لحظه ای ک حالت خ خرابه نمیدونی چیکار کنی...دلتم نمیخواد کسی رو ناراحت کنی بغض میکنی و تودلت میگی هی دل من طاقت بیار صبور باش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا زمانی کبریت بی خطرم که کسی بنزین روم نریزه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدمها طوری رفتار میکنند که گویی دوستتان ندارند..... باورشان کنید...واقعا ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم گفتن دست شکسته بکار میره اما دل شکسته نه دل ما که خیلی بد شکسته دل شما نشکنه الهی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به کســـــــانی که خود عوضیشون بغل یکی دیگه هست!!! ولی یــــــــــــــاد کثیفشون پیش ماست!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی مرام وفا رفاقت عشق به بعضیا باید این طوری سرمشق بدی تا از هر کدوم یه صفحه بنویسند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری که واسه عشقش گوجه سبز بگیره ، پسر نیست که... لامصب بابای بچه اس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تنهاعبورنفسهانیست,تداعی لحظه هایی است که به یاد دوست میگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاااااا این حکمتتو کجا فرستادی....که هر وقت نوبت من میشه میگن نیست‎):‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دونه ای واسه نمونه ای وگرنه تولید انبوهت که توجیه منطقی نداره :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالبه ها! دخترا این همه قربون صدقه هم میرن... اونوقت به رفاقت پسرا حسادت میکنن... من که واقعا درک نمیکنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق تو بودن لایق هرکس نیست نمیگم خودم لایقتم ولی همیشه رفیقتم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده رفیقت شیشت آخرین نفر تورو به تولدش دعوت کنه؟ اونم با این لحن:تولدم میای؟ حاضر بودم برم جایی که کسی محالم نکنه اما رفیقم این حرفو بهم نمیزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از کسی متنفری ، یعنی از قسمتی از خودت متنفری.. کسی که از ما نیست ، نمیتونه ما رو بهم بریزه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجـــایم !! کنـــار مردُمـــی کـــه زنـــده و مـــرده ام یـــک دو هفتــــه دلتنگــــی تفـــاوتـــش خواهــــد بـــود . . .!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه دوست داشتن من... حکایت مرد کوری بود که هر روز به ماهی مرده توی تنگ غذا میداد...!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون لحظه ای ک حالت خ خرابه نمیدونی چیکار کنی...دلتم نمیخواد کسی رو ناراحت کنی بغض میکنی و تودلت میگی هی دل من طاقت بیار صبور باش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا زمانی کبریت بی خطرم که کسی بنزین روم نریزه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدمها طوری رفتار میکنند که گویی دوستتان ندارند..... باورشان کنید...واقعا ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم گفتن دست شکسته بکار میره اما دل شکسته نه دل ما که خیلی بد شکسته دل شما نشکنه الهی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به کســـــــانی که خود عوضیشون بغل یکی دیگه هست!!! ولی یــــــــــــــاد کثیفشون پیش ماست!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی مرام وفا رفاقت عشق به بعضیا باید این طوری سرمشق بدی تا از هر کدوم یه صفحه بنویسند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری که واسه عشقش گوجه سبز بگیره ، پسر نیست که... لامصب بابای بچه اس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تنهاعبورنفسهانیست,تداعی لحظه هایی است که به یاد دوست میگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاااااا این حکمتتو کجا فرستادی....که هر وقت نوبت من میشه میگن نیست‎):‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دونه ای واسه نمونه ای وگرنه تولید انبوهت که توجیه منطقی نداره :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالبه ها! دخترا این همه قربون صدقه هم میرن... اونوقت به رفاقت پسرا حسادت میکنن... من که واقعا درک نمیکنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق تو بودن لایق هرکس نیست نمیگم خودم لایقتم ولی همیشه رفیقتم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده رفیقت شیشت آخرین نفر تورو به تولدش دعوت کنه؟ اونم با این لحن:تولدم میای؟ حاضر بودم برم جایی که کسی محالم نکنه اما رفیقم این حرفو بهم نمیزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از کسی متنفری ، یعنی از قسمتی از خودت متنفری.. کسی که از ما نیست ، نمیتونه ما رو بهم بریزه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجـــایم !! کنـــار مردُمـــی کـــه زنـــده و مـــرده ام یـــک دو هفتــــه دلتنگــــی تفـــاوتـــش خواهــــد بـــود . . .!!!