بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مردان ، حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان، شوکت زن بودنشان را! مردان همیشه مرد میمانند و زنان، همیشه زن! آنگاه هر روز نه روز "زن" ، نه روز "مرد" بلکه روز انسان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روش جدید اعتماد به نفس دادن به خودم خوندن مدام این بیته ای خدای خالق خرسی بنده را آفریده ای مرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به قدری نکبت شده برام که شب ها به امید بیدار نشدن میخوابم... تو محاسبات20سالمه تو ظاهر30ساله همه م میگن مردی شدی واسه خودت... لعنت به زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی پرسید:یک دوست می خواهی یا یک دنیا؟گفتم:هیچکدام ...چون یک دوست دارم که اندازه یک دنیاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دقیقه سکوت... . . . . . . . به احترام تمام آرزوهایی که برآورده نشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالی یعنی... گوشیم زنگ بخوره و ببینم که شماره اونی که دوسش دارمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی دست این کلاغه که آخر قصه ها به خونش نرسید رو میگیرم می برم در خونشون . مادرش که اومد دم در میگم : بیا این توله سگت رو جم کن از خیابونا با این بچه داریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دل خود را به زندان رفاقت داده ایم آشنایان را سلامی از رفاقت داده ایم گر به ظاهر در پی احوال یاران نیستیم در حریم امن دل یاد عزیزان بوده ایم@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا از دست دادن عزیزی خیلی هم بد نمیتونه باشه. این پایان قصه نیست.میشه اون اتفاقه بد بشه سکوی پرش زندگی. سلامتی همه ی اونایی که رفتنشون به نفعمون بود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزن به سلامتی رفیقی که وقتی فهمید دوستش گشنشه و هیچی پول نداره غذا بگیره ، غذاشو داد بهش و گفت : بخور واسه تو آوردم ، خودم روزه ام . جلوی این رفیقا و این رفاقتا باید زانو زد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا خـوش بحـال اونایی که انـقدر تو زندگیـشون مشکل نـدیدن که شکست عشقی براشـون بزرگـترین مشکل محسوب میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلامون بزرگه تنگش نكنيم زندگي آسونه سختش نكنيم رفاقت قشنگه رنگش نكنيم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا یاران سه قسمند گر بدانی"زبانی و جانی و نانی"به نانی نان بده از در برانش"یار زبانی را نگه دار"به جانی جان بده تا میتوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیرو از پسره پرسیدم چن سالته؟ گفت : « چن میخوره»؟؟؟  خدایا من تحمل اینجوریشا ندارم دیگه؟؟!!  من برم یه گوشه ای دق کنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبحال اونایی که اینقد توی دنیای واقعی سرشون شلوغ هست که وقت نمیکنن بیان توی دنیای مجازیه لعنتی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه سكوت يك دوست معجزه ميكنه،تو مي آموزي كه هميشه بودن در فرياد نيست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مردان ، حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان، شوکت زن بودنشان را! مردان همیشه مرد میمانند و زنان، همیشه زن! آنگاه هر روز نه روز "زن" ، نه روز "مرد" بلکه روز انسان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روش جدید اعتماد به نفس دادن به خودم خوندن مدام این بیته ای خدای خالق خرسی بنده را آفریده ای مرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به قدری نکبت شده برام که شب ها به امید بیدار نشدن میخوابم... تو محاسبات20سالمه تو ظاهر30ساله همه م میگن مردی شدی واسه خودت... لعنت به زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی پرسید:یک دوست می خواهی یا یک دنیا؟گفتم:هیچکدام ...چون یک دوست دارم که اندازه یک دنیاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دقیقه سکوت... . . . . . . . به احترام تمام آرزوهایی که برآورده نشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالی یعنی... گوشیم زنگ بخوره و ببینم که شماره اونی که دوسش دارمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی دست این کلاغه که آخر قصه ها به خونش نرسید رو میگیرم می برم در خونشون . مادرش که اومد دم در میگم : بیا این توله سگت رو جم کن از خیابونا با این بچه داریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دل خود را به زندان رفاقت داده ایم آشنایان را سلامی از رفاقت داده ایم گر به ظاهر در پی احوال یاران نیستیم در حریم امن دل یاد عزیزان بوده ایم@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا از دست دادن عزیزی خیلی هم بد نمیتونه باشه. این پایان قصه نیست.میشه اون اتفاقه بد بشه سکوی پرش زندگی. سلامتی همه ی اونایی که رفتنشون به نفعمون بود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزن به سلامتی رفیقی که وقتی فهمید دوستش گشنشه و هیچی پول نداره غذا بگیره ، غذاشو داد بهش و گفت : بخور واسه تو آوردم ، خودم روزه ام . جلوی این رفیقا و این رفاقتا باید زانو زد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا خـوش بحـال اونایی که انـقدر تو زندگیـشون مشکل نـدیدن که شکست عشقی براشـون بزرگـترین مشکل محسوب میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلامون بزرگه تنگش نكنيم زندگي آسونه سختش نكنيم رفاقت قشنگه رنگش نكنيم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا یاران سه قسمند گر بدانی"زبانی و جانی و نانی"به نانی نان بده از در برانش"یار زبانی را نگه دار"به جانی جان بده تا میتوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیرو از پسره پرسیدم چن سالته؟ گفت : « چن میخوره»؟؟؟  خدایا من تحمل اینجوریشا ندارم دیگه؟؟!!  من برم یه گوشه ای دق کنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبحال اونایی که اینقد توی دنیای واقعی سرشون شلوغ هست که وقت نمیکنن بیان توی دنیای مجازیه لعنتی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه سكوت يك دوست معجزه ميكنه،تو مي آموزي كه هميشه بودن در فرياد نيست.