بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز ما را اهلیت گفت نیست؛؛ کاشکی اهلیت شنودن بودی؛؛ تمام گفتن می باید و تمام شنودن؛؛ بر دل ها مهر است؛؛ بر زبان ها مهر است ؛؛ و بر گوش ها مهر است؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانوما دقت کردین وقتی می رین لباس بخرین اگه فروشنده زن باشه سایزو اشتباه حدس میزنه ولی اگه مرد باشه دقیق دقیق حتی از روی چادر؟؟؟؟ دیدم ک میگما!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــرچــه بـیـشــتـر دوســـت بــداریـــم بیــشـتـر غــصــه خــواهیـم داشــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی اخم و بی حوصلگی مامانمو وقتی خسته از مدرسه بر میگرده خونه به یه "دوستت دارم" پسر غریبه نمیفروشم :) بچه بازی نیس که.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانومای محترم مجرد کیا پایه اند بریم شمال تو همون شهر ستایش اینا آخه نازگل گفت اونجا تو خیابوناش همینجوری شوهر ریخته متقاضیان بسم ا... تا تموم نشده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا باشد نگهدارت عزیزم به وقت غصه ها یارت عزیزم گل لبخن باشد بر لبانت دعای خیر من پشت و پناهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر که ساختم ,باختم…رفاقت تعطیل!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول های زنانه شرف دارد به قول های مردانه ای که نتیجه اش یک دنیا نامردی است  جز مردانگی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ زندگی‌ نــَـذر کرده هر جایی که ما باهاش نــَـفــَـس می‌کشیمـُـ زودی بیاد درز گیری کـُـنه لامــَـصــَـب ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دوستان تو 4jok پست گذاشته تنها که باشی 100 سال یه بار گوشیت رو میزنی تو شارژ . . .  من علاوه بر اینکه تنهام گوشیمم از این ساده هاس اما بازم 2روز یه بار باید شارژش کنم بنظرتون گوشیم خرابه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته.... اینکه بدونی "رفیقت"، که حاضری واسش بمیری، فک میکنه بش اعتماد نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـــیـای دورو بــرم ایــنــقــد کـثـیـف شــده کــه هــر چـقــدم اشـک بـریــزم پـاکــــ نــمـیـشــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم صدقه هايم به نيت سلامتي توست! اهاي دوست من  سلامتي ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لذتی هس که با هیچی قابل مقایسه نیس حرم باشی واستاده کنار دیوار جلو ضریح اونوقت تو باشی و دل تو و امام رضا..... لایق نیسم اما به یاد همتون بودم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ رو همه میگن اما اونجاش به آدم فشار میاد که همراه با شنیدن دروغ  خــــر هم فرض بشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت باوفابودن شرط مردانگیست  ورنه بایک استخوان صد سگ رفیقت میشوند...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز ما را اهلیت گفت نیست؛؛ کاشکی اهلیت شنودن بودی؛؛ تمام گفتن می باید و تمام شنودن؛؛ بر دل ها مهر است؛؛ بر زبان ها مهر است ؛؛ و بر گوش ها مهر است؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانوما دقت کردین وقتی می رین لباس بخرین اگه فروشنده زن باشه سایزو اشتباه حدس میزنه ولی اگه مرد باشه دقیق دقیق حتی از روی چادر؟؟؟؟ دیدم ک میگما!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــرچــه بـیـشــتـر دوســـت بــداریـــم بیــشـتـر غــصــه خــواهیـم داشــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی اخم و بی حوصلگی مامانمو وقتی خسته از مدرسه بر میگرده خونه به یه "دوستت دارم" پسر غریبه نمیفروشم :) بچه بازی نیس که.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانومای محترم مجرد کیا پایه اند بریم شمال تو همون شهر ستایش اینا آخه نازگل گفت اونجا تو خیابوناش همینجوری شوهر ریخته متقاضیان بسم ا... تا تموم نشده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا باشد نگهدارت عزیزم به وقت غصه ها یارت عزیزم گل لبخن باشد بر لبانت دعای خیر من پشت و پناهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر که ساختم ,باختم…رفاقت تعطیل!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول های زنانه شرف دارد به قول های مردانه ای که نتیجه اش یک دنیا نامردی است  جز مردانگی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ زندگی‌ نــَـذر کرده هر جایی که ما باهاش نــَـفــَـس می‌کشیمـُـ زودی بیاد درز گیری کـُـنه لامــَـصــَـب ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دوستان تو 4jok پست گذاشته تنها که باشی 100 سال یه بار گوشیت رو میزنی تو شارژ . . .  من علاوه بر اینکه تنهام گوشیمم از این ساده هاس اما بازم 2روز یه بار باید شارژش کنم بنظرتون گوشیم خرابه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته.... اینکه بدونی "رفیقت"، که حاضری واسش بمیری، فک میکنه بش اعتماد نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـــیـای دورو بــرم ایــنــقــد کـثـیـف شــده کــه هــر چـقــدم اشـک بـریــزم پـاکــــ نــمـیـشــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم صدقه هايم به نيت سلامتي توست! اهاي دوست من  سلامتي ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لذتی هس که با هیچی قابل مقایسه نیس حرم باشی واستاده کنار دیوار جلو ضریح اونوقت تو باشی و دل تو و امام رضا..... لایق نیسم اما به یاد همتون بودم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ رو همه میگن اما اونجاش به آدم فشار میاد که همراه با شنیدن دروغ  خــــر هم فرض بشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت باوفابودن شرط مردانگیست  ورنه بایک استخوان صد سگ رفیقت میشوند...!!