بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑــﺎ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮔــﺮﻡ ﻧﻤﯿﮕــﯿﺮﻡ ﺟــَـــﻨــﺒـﻪ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺗــَــﻪ ﻣﯿﮕـــﯿــﺮﻥ. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی زیادش دلو میزنه.. زیاد دارم بهت فکر میکنم "بابا"... شاید نمیخوام یا نمیتونم باور کنم که دیگه پیشم بر نمیگردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک عدد قیچی برای بریدن زبان بعضی ها نیازمندیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر بزرگم از قدیم به من میگفت: ناخن های دست و پایت را در شب نگیر یتیم میشی !!!! خدایااااااا من که ناخن هایم را در روز میگرفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــادرشوهر است دیــگر... . . . . . . دوس دارد پـــسرش را برتر از عروسش ببِِیند! چه کند!!!!دست خودش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم نرفتنم... آدم دوست ماندن... یا اصلا آدم دیر رفتنم... خیلی دیر...!!! اما وقتی برم دیگه آدم برگشتن نیستم.... آدم مثل قبل شدن هم نیستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ ایـنایـی کـه با اسـم و فامـیلِ واقعــی  توی فیســبوک عضــو هســتن و اذیـت نکنـید ... ایــنا زیر نظـر دوربـینِ  مدار بستــه تشـریف دارن دِ آخـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـوزی که بــَـرف دارهِ، باروُن نـَــدارهِ / مَعـــرِفَتـــی کِه تــــو داری، هیـــچ کـَــس نــــداره! فَدایِ هَرچــــی رَفیــــقِِِِِِ با مَرامـــــــــــــهِ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺰﺍﺭﺑﻮﺳﻪ ﻋﺴﻠﯽ ﺩﺭﭘﺎﮐﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻣﻬﺮﻣﺤﺒﺖ ﺩﺭﺻﻨﺪﻭﻕ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮏ ﺭﻓﯿﻘﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما رو از رو عکساشـون نشناسید آدما ... از بی حوصلگیاشون از خستگیاشون از دلتنگیاشون از غصه هاشون از هیچکدوم عکس نمی گیرن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر5تا دوست پسرم اعتقاد دارن من دارم بهشون خیانت میکنم!! بد زمونه ای شدهاا اعتماد از بین رفته! واقعا متاسفم!:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....پشت کامیون نوشته بود ‏‏↳‏ دارا که باشی ساراخودش میاد....‏ ‏‏↳‏... بعله اینجوریاس داداش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پدر".... هنوز نتوانستم مترادفی برایش پیدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــیدوارم روزای زمســــتونیــــت  مثــــل دل مـــن  کــــه از عشــــق تو لبــــریــــزه  گرم باشه روزای زمســــتونـــیت قشــــنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی یعنی ... چرت و پرت گفتن و وقت تلف کردن شبی که فرداش امتحان داریم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصولــــــــــــــــا” به هر چيزي که بخواهم ميرسَم حتي به ” حــِــســـــــاب ” ِ شـــما دوستِ عزيز …!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑــﺎ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮔــﺮﻡ ﻧﻤﯿﮕــﯿﺮﻡ ﺟــَـــﻨــﺒـﻪ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺗــَــﻪ ﻣﯿﮕـــﯿــﺮﻥ. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی زیادش دلو میزنه.. زیاد دارم بهت فکر میکنم "بابا"... شاید نمیخوام یا نمیتونم باور کنم که دیگه پیشم بر نمیگردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک عدد قیچی برای بریدن زبان بعضی ها نیازمندیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر بزرگم از قدیم به من میگفت: ناخن های دست و پایت را در شب نگیر یتیم میشی !!!! خدایااااااا من که ناخن هایم را در روز میگرفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــادرشوهر است دیــگر... . . . . . . دوس دارد پـــسرش را برتر از عروسش ببِِیند! چه کند!!!!دست خودش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم نرفتنم... آدم دوست ماندن... یا اصلا آدم دیر رفتنم... خیلی دیر...!!! اما وقتی برم دیگه آدم برگشتن نیستم.... آدم مثل قبل شدن هم نیستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ ایـنایـی کـه با اسـم و فامـیلِ واقعــی  توی فیســبوک عضــو هســتن و اذیـت نکنـید ... ایــنا زیر نظـر دوربـینِ  مدار بستــه تشـریف دارن دِ آخـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـوزی که بــَـرف دارهِ، باروُن نـَــدارهِ / مَعـــرِفَتـــی کِه تــــو داری، هیـــچ کـَــس نــــداره! فَدایِ هَرچــــی رَفیــــقِِِِِِ با مَرامـــــــــــــهِ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺰﺍﺭﺑﻮﺳﻪ ﻋﺴﻠﯽ ﺩﺭﭘﺎﮐﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻣﻬﺮﻣﺤﺒﺖ ﺩﺭﺻﻨﺪﻭﻕ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮏ ﺭﻓﯿﻘﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما رو از رو عکساشـون نشناسید آدما ... از بی حوصلگیاشون از خستگیاشون از دلتنگیاشون از غصه هاشون از هیچکدوم عکس نمی گیرن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر5تا دوست پسرم اعتقاد دارن من دارم بهشون خیانت میکنم!! بد زمونه ای شدهاا اعتماد از بین رفته! واقعا متاسفم!:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....پشت کامیون نوشته بود ‏‏↳‏ دارا که باشی ساراخودش میاد....‏ ‏‏↳‏... بعله اینجوریاس داداش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پدر".... هنوز نتوانستم مترادفی برایش پیدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــیدوارم روزای زمســــتونیــــت  مثــــل دل مـــن  کــــه از عشــــق تو لبــــریــــزه  گرم باشه روزای زمســــتونـــیت قشــــنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی یعنی ... چرت و پرت گفتن و وقت تلف کردن شبی که فرداش امتحان داریم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصولــــــــــــــــا” به هر چيزي که بخواهم ميرسَم حتي به ” حــِــســـــــاب ” ِ شـــما دوستِ عزيز …!!!