بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم دیگر برای من نیستی اما دلی که با تو باشد این حرف ها را نمی فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم که یک روز حوالی یک هرگز بزرگ به هم خواهیم رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها یکی پس از دیگری می گذرند و من هنوز منتظر فردا هستم تا تو بیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فالگیر بگو خط عمرِ من کف دست هایم نیست … رد پاهای او را نگاه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بی هوایی آدمی را خفه نمی کند گاهی هوایی شدن آرام آرام بدون روسیاهی خاموشت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره مترسک سرتاسر سال از مزرعه محافظت می کرد ولی با آغاز فصل سرما تنش هیزم کشاورز شد آری ، پاداش وفاداری جز این نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی از کجای زنگی بیشتر خسته ام ؟ آنجایی که وسط خنده هام بغض می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از شب‌هایی که می آیند ُو عطر تو را برخواب هایم نمی ‌پاشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی آواز غمگین پرنده ای است که هر روز جفتش را می خواند و نمی داند که آخرین بازمانده از نسل خویش است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نباید به اجبار خندید ! گاهی بــاید تا نهایت آرامش گــریه کرد … لبخـــــند بعد از گریه ؛ از رنگــــین کمــــآن بعد از بـــآران هم زیبـــاتره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو ماندن تلخ است … مثل حلوای عزای کسی که دوستش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم بی تو “تلخ” میگذرد … مثل ضجه های مادر بر سر قبر جوانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاهی چشمانت را دوست دارم… همرنگ روزگار من است…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم دیگر برای من نیستی اما دلی که با تو باشد این حرف ها را نمی فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم که یک روز حوالی یک هرگز بزرگ به هم خواهیم رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها یکی پس از دیگری می گذرند و من هنوز منتظر فردا هستم تا تو بیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فالگیر بگو خط عمرِ من کف دست هایم نیست … رد پاهای او را نگاه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بی هوایی آدمی را خفه نمی کند گاهی هوایی شدن آرام آرام بدون روسیاهی خاموشت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره مترسک سرتاسر سال از مزرعه محافظت می کرد ولی با آغاز فصل سرما تنش هیزم کشاورز شد آری ، پاداش وفاداری جز این نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی از کجای زنگی بیشتر خسته ام ؟ آنجایی که وسط خنده هام بغض می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از شب‌هایی که می آیند ُو عطر تو را برخواب هایم نمی ‌پاشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی آواز غمگین پرنده ای است که هر روز جفتش را می خواند و نمی داند که آخرین بازمانده از نسل خویش است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نباید به اجبار خندید ! گاهی بــاید تا نهایت آرامش گــریه کرد … لبخـــــند بعد از گریه ؛ از رنگــــین کمــــآن بعد از بـــآران هم زیبـــاتره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو ماندن تلخ است … مثل حلوای عزای کسی که دوستش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم بی تو “تلخ” میگذرد … مثل ضجه های مادر بر سر قبر جوانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاهی چشمانت را دوست دارم… همرنگ روزگار من است…