بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکسی که می رسی ، می گوید : آدم فقط یکبار عاشق می شود … دروغ است … تو باور نکن … مثلاً خود من ، هرروز ، دوباره ، عاشقت می شوم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محشر را من و باد به پا خواهیم کرد وقتی هیچکدام کوتاه نمی آییم از لمس موهایت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من بارها با نفس‌هام به نقطه نقطه‌ی تنت گفته‌ام: دوست داشتن تو گفتنی نیست تماشایی ست دست‌هام شاهدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمق چشمانت خواستنی بزرگ جاری است من به تو فکر می کنم و غریزه ای تند و سیل گون که تو را از مرز کلمات عبور خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زنـــدگی از خــــوشی ها از همه عمـــــر می تــوان گــذشت اما از تــو نـــمی توان رد شد بانـــو ! چـــه نــسـبتی با خــدا داری که برگشـتن از تو را کفـــر می دانم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کسانی که هزاران فرسنگ از شما فاصله دارند می توانند احساس بهتری نسبت به کسانی که دقیقا کنارتان هستند در شما ایجاد کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو میگفت: گل من گاهی بداخلاق و کم حوصله و مغرور بود اما ماندنی بود . . . این بودنش بود که او را تبدیل به گل من کرده بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکن که زندگی را بفهمی زندگی را زندگی کن! … تلاش نکن که عشق را بفهمی عاشق شو ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را هر لحظه به خاطر می آورم بی هیچ بهانه ای شاید دوست داشتن همین باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی تو را در من نقش کرده درون سینه ام داخل چشمانم میان دستانم دیگر همه می دانند که هر گوشه از تنم نشانه ای از تو و عشق توست مرا ببخش که باعث شدم همه چیز لو برود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزمین من آن سوی چشمان توست وقتی روز و شبش در پلک هایت جاری ست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سوی بروم در تیرس چشمان تو ام چشمانت به بزرگی آسمان هاست شاید زمین هم از چشم تو آغاز شده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسری ات که باز شد باد حواسش پرت شد کلافه شد طوفان شد مسیرش عوض شد بلند شو!! روسری ات کو؟؟ سر کن که دنیا را آب برد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که تو را دیدم ابتدا با خودم کلنجار رفتم مرگ را پذیرفتم سپس دنبالت آمدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام نه از جانی که مانده از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اونقدر خسته می شویم که خستگیمون در نمیشه درد می شه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکسی که می رسی ، می گوید : آدم فقط یکبار عاشق می شود … دروغ است … تو باور نکن … مثلاً خود من ، هرروز ، دوباره ، عاشقت می شوم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محشر را من و باد به پا خواهیم کرد وقتی هیچکدام کوتاه نمی آییم از لمس موهایت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من بارها با نفس‌هام به نقطه نقطه‌ی تنت گفته‌ام: دوست داشتن تو گفتنی نیست تماشایی ست دست‌هام شاهدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمق چشمانت خواستنی بزرگ جاری است من به تو فکر می کنم و غریزه ای تند و سیل گون که تو را از مرز کلمات عبور خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زنـــدگی از خــــوشی ها از همه عمـــــر می تــوان گــذشت اما از تــو نـــمی توان رد شد بانـــو ! چـــه نــسـبتی با خــدا داری که برگشـتن از تو را کفـــر می دانم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کسانی که هزاران فرسنگ از شما فاصله دارند می توانند احساس بهتری نسبت به کسانی که دقیقا کنارتان هستند در شما ایجاد کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو میگفت: گل من گاهی بداخلاق و کم حوصله و مغرور بود اما ماندنی بود . . . این بودنش بود که او را تبدیل به گل من کرده بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکن که زندگی را بفهمی زندگی را زندگی کن! … تلاش نکن که عشق را بفهمی عاشق شو ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را هر لحظه به خاطر می آورم بی هیچ بهانه ای شاید دوست داشتن همین باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی تو را در من نقش کرده درون سینه ام داخل چشمانم میان دستانم دیگر همه می دانند که هر گوشه از تنم نشانه ای از تو و عشق توست مرا ببخش که باعث شدم همه چیز لو برود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزمین من آن سوی چشمان توست وقتی روز و شبش در پلک هایت جاری ست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سوی بروم در تیرس چشمان تو ام چشمانت به بزرگی آسمان هاست شاید زمین هم از چشم تو آغاز شده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسری ات که باز شد باد حواسش پرت شد کلافه شد طوفان شد مسیرش عوض شد بلند شو!! روسری ات کو؟؟ سر کن که دنیا را آب برد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که تو را دیدم ابتدا با خودم کلنجار رفتم مرگ را پذیرفتم سپس دنبالت آمدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام نه از جانی که مانده از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اونقدر خسته می شویم که خستگیمون در نمیشه درد می شه