بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من همانند اتوبوس های شهر شده ! غصه ها سوار میشوند فشرده به روی هم و من راننده ام که فریاد میزنم : دیگر سوار نشوید !!! جا نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن به تو زیباست و امید بخش چون گوش سپردن به زیباترین صدا در دنیا زمانی که زیباترین ترانه ها را می‌خواند اما امید برایم بس نیست دیگر نمی‌خواهم گوش دهم می خواهم خود نغمه سر دهم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوانم شــــاد باشم ، راحـــت است . . ! کافیست چشمانم را ببندم و به خیـــال بروم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه قلــبـــــ مـــن بـــتـــــــ بــود…؟ که خدا تـــو را برای شـکـستــنـــش فرستاد…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﻧﺒﻮدی ﻋﺸﻖ من! ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻮدی ﺗﻨﻬﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺎﻧﺪﻧﻢ در اﻳﻦ واﻧﻔﺴﺎی ﺷﻠﻮغ در اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩﻩ ام ﺍما ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ نویسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم با همین قلب ناقص دوست بدارم زندگی کنم و این بار مراقبم  از هر اتفاق عاشقانه ای که بیفتد عکس بردارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم انگیز است پاییز و غم انگیزتر، وقتی تو باشی و من برگ‌ها را با خیالت تنها قدم بزنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ، دوستت دارم هات بیهوده و غم انگیز است … همانند دویدن ها برای جبران گل به خودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفها مالِ نگفتن اند مالِ آلوده نشدن در دایره ی کلمات همانجا  کنج پستوی دل که باشند حرمت دارند . . . زاده که شوند انگار مرده اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته و آرام نه ؛ ناگهان برو ، مثل گلوله از تفنگ که تا بخواهی بفهمی ، مُخ‌َت پاشیده باشد به دیوار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک آغوش می خواهم از تمام این هستی … هستی … ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هوا باید باشی وقتی نیستی زندگی‌ام بند می‌آید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌خواستم دوستت داشته باشم خودت را نداشتم … کجایی علاقه ی من؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز وقتی کسی در حضور من، اسم تو را بلند گفت، طوری شدم … که انگار گُل رُزی از پنجره ی باز به اتاق پرت شده باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نشینی دستانت گره ای و بندهای کفشت چشمانت برمی خیزند نگاهت گره ای و بندهای جانم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من همانند اتوبوس های شهر شده ! غصه ها سوار میشوند فشرده به روی هم و من راننده ام که فریاد میزنم : دیگر سوار نشوید !!! جا نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن به تو زیباست و امید بخش چون گوش سپردن به زیباترین صدا در دنیا زمانی که زیباترین ترانه ها را می‌خواند اما امید برایم بس نیست دیگر نمی‌خواهم گوش دهم می خواهم خود نغمه سر دهم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوانم شــــاد باشم ، راحـــت است . . ! کافیست چشمانم را ببندم و به خیـــال بروم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه قلــبـــــ مـــن بـــتـــــــ بــود…؟ که خدا تـــو را برای شـکـستــنـــش فرستاد…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﻧﺒﻮدی ﻋﺸﻖ من! ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻮدی ﺗﻨﻬﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺎﻧﺪﻧﻢ در اﻳﻦ واﻧﻔﺴﺎی ﺷﻠﻮغ در اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩﻩ ام ﺍما ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ نویسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم با همین قلب ناقص دوست بدارم زندگی کنم و این بار مراقبم  از هر اتفاق عاشقانه ای که بیفتد عکس بردارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم انگیز است پاییز و غم انگیزتر، وقتی تو باشی و من برگ‌ها را با خیالت تنها قدم بزنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ، دوستت دارم هات بیهوده و غم انگیز است … همانند دویدن ها برای جبران گل به خودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفها مالِ نگفتن اند مالِ آلوده نشدن در دایره ی کلمات همانجا  کنج پستوی دل که باشند حرمت دارند . . . زاده که شوند انگار مرده اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته و آرام نه ؛ ناگهان برو ، مثل گلوله از تفنگ که تا بخواهی بفهمی ، مُخ‌َت پاشیده باشد به دیوار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک آغوش می خواهم از تمام این هستی … هستی … ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هوا باید باشی وقتی نیستی زندگی‌ام بند می‌آید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌خواستم دوستت داشته باشم خودت را نداشتم … کجایی علاقه ی من؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز وقتی کسی در حضور من، اسم تو را بلند گفت، طوری شدم … که انگار گُل رُزی از پنجره ی باز به اتاق پرت شده باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نشینی دستانت گره ای و بندهای کفشت چشمانت برمی خیزند نگاهت گره ای و بندهای جانم…