بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَـטּِ بیـچـاره مُـدت هـاست کَـسـ ـے را مُـخـاطب شـعـرهـایـمـ کَـرده امـ کـه خـیـلـ ـے وقت است غـایب است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینــــــــــــــم…. مثل مرده ای که تـــوان تـــسلی دادنــــ به بـــازمـــانـــدگـــانـــش را نــــدارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلـبــم بـویِ کـافــور می دهـد ! شـب بـه شـب در آن مُـرده شـورهـا آرزویـی را غُسـل می دهـنـد و کفـن می کنـنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شغل عجیبی !‏ شروع هفته تو را می‌بینم باقی هفته به خاموش کردن خود در اتاقم مشغولم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک برفی می دانم سردت است همین حالا جلوی بخاری خود گرمت می کنم اول دست ها بعد شانه، شکم، پا نمی دانم گرمت شده یا نه کجایی آدمک برفی کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس چوب های مصنوعی شومینه رو دارم میسوزم و تمام نمی شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر شاهد مرگ شعر شد وقتی نیامدی شاعرانگی ام شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آینه مردی دارد بغض می کند بیایید بغلش کنید پشتش را بمالید به او بگویید همه چیز درست می شود دلش می خواهد کمی دروغ بشنود آینه را پایین تر نصب کنید گمانم دیگر به زانو در آمده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد میخواهی کودک باشی کودک به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد و آسوده اشک می ریزد بزرگ که باشی باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چاره ای نمی ماند! وقتی فقط میتوانی بگویی هرچه باداباد حتی اگر دل کوه هم داشته باشی گریه ات میگیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول داد تا آخر دنیا بماند، سر قولش هم ماند، همان روزی که رفت برای من آخر دنیا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من حق بده که میل به خوردن نداشته باشم این بغض‌ها که تو به خورد من می‌دهی سیر سیرم می‌کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمــگیــنم همــانــنــدِ مــــرد هــــزار چــهــره که میــگفــت: نمــی دونــم چــرا تــو زنــدگــیم هِـــی نمــیــشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویاها را ول کن دلم … هیچ “تو”یی دوستت نداشته حتی “تو”های رویاهایت نیز با “تو”های دیگر رفته اند ! بلند شو رویا دیدن بس است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است ” خوب بمان ” از آن خوب هایی که من عاشقش بودم …. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آسمان “جمعه” است می گیرد و نمی بارد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَـטּِ بیـچـاره مُـدت هـاست کَـسـ ـے را مُـخـاطب شـعـرهـایـمـ کَـرده امـ کـه خـیـلـ ـے وقت است غـایب است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینــــــــــــــم…. مثل مرده ای که تـــوان تـــسلی دادنــــ به بـــازمـــانـــدگـــانـــش را نــــدارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلـبــم بـویِ کـافــور می دهـد ! شـب بـه شـب در آن مُـرده شـورهـا آرزویـی را غُسـل می دهـنـد و کفـن می کنـنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شغل عجیبی !‏ شروع هفته تو را می‌بینم باقی هفته به خاموش کردن خود در اتاقم مشغولم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک برفی می دانم سردت است همین حالا جلوی بخاری خود گرمت می کنم اول دست ها بعد شانه، شکم، پا نمی دانم گرمت شده یا نه کجایی آدمک برفی کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس چوب های مصنوعی شومینه رو دارم میسوزم و تمام نمی شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر شاهد مرگ شعر شد وقتی نیامدی شاعرانگی ام شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آینه مردی دارد بغض می کند بیایید بغلش کنید پشتش را بمالید به او بگویید همه چیز درست می شود دلش می خواهد کمی دروغ بشنود آینه را پایین تر نصب کنید گمانم دیگر به زانو در آمده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد میخواهی کودک باشی کودک به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد و آسوده اشک می ریزد بزرگ که باشی باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چاره ای نمی ماند! وقتی فقط میتوانی بگویی هرچه باداباد حتی اگر دل کوه هم داشته باشی گریه ات میگیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول داد تا آخر دنیا بماند، سر قولش هم ماند، همان روزی که رفت برای من آخر دنیا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من حق بده که میل به خوردن نداشته باشم این بغض‌ها که تو به خورد من می‌دهی سیر سیرم می‌کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمــگیــنم همــانــنــدِ مــــرد هــــزار چــهــره که میــگفــت: نمــی دونــم چــرا تــو زنــدگــیم هِـــی نمــیــشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویاها را ول کن دلم … هیچ “تو”یی دوستت نداشته حتی “تو”های رویاهایت نیز با “تو”های دیگر رفته اند ! بلند شو رویا دیدن بس است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است ” خوب بمان ” از آن خوب هایی که من عاشقش بودم …. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آسمان “جمعه” است می گیرد و نمی بارد !