بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در حال گریه کردن به دنیا می‌ آید و وقتی به اندازه کافی گریه کرد از دنیا می‌رود . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ببازی تمام احساس پاکت را و هنوز نفهمیده باشی اصلا دوستت داشت ؟ روزگار با ما خوب تا نکرد ، ما را خوب “تا” کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ی ساده از دست میروند همه ی آن چیزها که سخت سخت به دست آمدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا اونقد کوچیکه که آدمایی رو که ازشون متنفری هر روز میبینی ولی اونقدر بزرگه که اونی که دلت می خواد رو هیچوقت نمیبینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معنـــــى دارد زندگى ؟ وقتى که هیچ اتفاقى من و تو را سر راه هم قرار نمى دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره … تو باشی من باشم اما قسمت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن “هرگز” توانستن نیست سالهاست که بی وقفه “خواستم” اما حتی یه لحظه “نتوانستم” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو ماندن تلخ است … مثل حلوای عزای کسی که دوستش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم بی تو “تلخ” میگذرد … مثل ضجه های مادر بر سر قبر جوانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاهی چشمانت را دوست دارم… همرنگ روزگار من است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزا با دردام رفیــق فاب شــُدم شــب لحافــ ِ تنهایــیم پـُر میشه از دردَم … دوره کمــَرَم حلقــه میکنه دستاشـو … در آغوش میکشــه این جسم ِ بی جونـــ ُ نتــَرس ! خوشبختــَم باهــاش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب یک غریبه میاد میشه همه کَست … و یک شب همه کَست میشه یک غریبه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بازیگر شوم ، آرامش را بازی کنم … باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم … باز باید مواظب اشک هایم باشم … باز همان تظاهر همیشگی : ” خوبم … ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه میگویند که یکی بود و یکی نبود ؟! پس چرا برای من فقط یکی نبود مصداق دارد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم گـــم شده ام . . . امّا تلخ تر اینکه کسی دنبالم هم نمی گردد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که با منت هم هستــی کافیست ! نیستی ات نیست ام می کند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در حال گریه کردن به دنیا می‌ آید و وقتی به اندازه کافی گریه کرد از دنیا می‌رود . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ببازی تمام احساس پاکت را و هنوز نفهمیده باشی اصلا دوستت داشت ؟ روزگار با ما خوب تا نکرد ، ما را خوب “تا” کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ی ساده از دست میروند همه ی آن چیزها که سخت سخت به دست آمدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا اونقد کوچیکه که آدمایی رو که ازشون متنفری هر روز میبینی ولی اونقدر بزرگه که اونی که دلت می خواد رو هیچوقت نمیبینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معنـــــى دارد زندگى ؟ وقتى که هیچ اتفاقى من و تو را سر راه هم قرار نمى دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره … تو باشی من باشم اما قسمت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن “هرگز” توانستن نیست سالهاست که بی وقفه “خواستم” اما حتی یه لحظه “نتوانستم” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو ماندن تلخ است … مثل حلوای عزای کسی که دوستش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم بی تو “تلخ” میگذرد … مثل ضجه های مادر بر سر قبر جوانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاهی چشمانت را دوست دارم… همرنگ روزگار من است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزا با دردام رفیــق فاب شــُدم شــب لحافــ ِ تنهایــیم پـُر میشه از دردَم … دوره کمــَرَم حلقــه میکنه دستاشـو … در آغوش میکشــه این جسم ِ بی جونـــ ُ نتــَرس ! خوشبختــَم باهــاش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب یک غریبه میاد میشه همه کَست … و یک شب همه کَست میشه یک غریبه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بازیگر شوم ، آرامش را بازی کنم … باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم … باز باید مواظب اشک هایم باشم … باز همان تظاهر همیشگی : ” خوبم … ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه میگویند که یکی بود و یکی نبود ؟! پس چرا برای من فقط یکی نبود مصداق دارد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم گـــم شده ام . . . امّا تلخ تر اینکه کسی دنبالم هم نمی گردد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که با منت هم هستــی کافیست ! نیستی ات نیست ام می کند . . .