بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زاده ی رویاهای توام به تو اندیشیدم و آفریده شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوست داشتن آدم ها درد دارد دردش این است که کسی حرف دلت را نمی فهمد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موســیقی دلنــوازی ست دستهـــای ِتو وقــتِ نوازش موهـــایِ من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور هیچ کس در زندگی ما اتفاقی نیست خداوند در هر حضوری رازی نهان کرده برای کمال ما  خوشا آن روز که دریابیم راز این حضور را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل گنجشک کوچکی هستم خسته از حوض‌های نقاشی، می‌شود آسمان من باشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روی و من پشت سرت آب نمی ریزم وقتی هوای رفتن داری دریا را هم به پایت بریزم برنمی گردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک جای دنیا خیلی خوش‌بختم در چارچوب قاب عکس دونفره‌مان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه مژده ای نه مسیحا نفسی و نه آمدنی! این شد که به فال بی اعتقادم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره عوضی نبود … صدا اشتباه نبود … صدا همان صدا بود … چیزی دیگر انگار عوض شده بود … چیزی شبیه دل …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از شب‌هایی که می آیند ُو عطر تو را برخواب هایم نمی ‌پاشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی آواز غمگین پرنده ای است که هر روز جفتش را می خواند و نمی داند که آخرین بازمانده از نسل خویش است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نباید به اجبار خندید ! گاهی بــاید تا نهایت آرامش گــریه کرد … لبخـــــند بعد از گریه ؛ از رنگــــین کمــــآن بعد از بـــآران هم زیبـــاتره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم تلخی است ! تو بی خبر از من و تمام من درگیر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این “قسمت” رو کجا فرستادی که هر وقت نوبت من میشه ، میگن “نیست” ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو زندگی هم مثل فوتبال وقتی زمین می خوری و از درد به خودت میپیچی داور میومد از آدم میپرسید میتونی ادامه بدی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم چه کسی این سرنوشت را برایم بافته آنوقت به او میگفتم یقه را آنقدر تنگ بافته ای که بغضهایم را نمیتوانم فرو بدهم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زاده ی رویاهای توام به تو اندیشیدم و آفریده شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوست داشتن آدم ها درد دارد دردش این است که کسی حرف دلت را نمی فهمد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موســیقی دلنــوازی ست دستهـــای ِتو وقــتِ نوازش موهـــایِ من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور هیچ کس در زندگی ما اتفاقی نیست خداوند در هر حضوری رازی نهان کرده برای کمال ما  خوشا آن روز که دریابیم راز این حضور را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل گنجشک کوچکی هستم خسته از حوض‌های نقاشی، می‌شود آسمان من باشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روی و من پشت سرت آب نمی ریزم وقتی هوای رفتن داری دریا را هم به پایت بریزم برنمی گردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک جای دنیا خیلی خوش‌بختم در چارچوب قاب عکس دونفره‌مان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه مژده ای نه مسیحا نفسی و نه آمدنی! این شد که به فال بی اعتقادم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره عوضی نبود … صدا اشتباه نبود … صدا همان صدا بود … چیزی دیگر انگار عوض شده بود … چیزی شبیه دل …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از شب‌هایی که می آیند ُو عطر تو را برخواب هایم نمی ‌پاشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی آواز غمگین پرنده ای است که هر روز جفتش را می خواند و نمی داند که آخرین بازمانده از نسل خویش است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نباید به اجبار خندید ! گاهی بــاید تا نهایت آرامش گــریه کرد … لبخـــــند بعد از گریه ؛ از رنگــــین کمــــآن بعد از بـــآران هم زیبـــاتره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم تلخی است ! تو بی خبر از من و تمام من درگیر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این “قسمت” رو کجا فرستادی که هر وقت نوبت من میشه ، میگن “نیست” ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو زندگی هم مثل فوتبال وقتی زمین می خوری و از درد به خودت میپیچی داور میومد از آدم میپرسید میتونی ادامه بدی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم چه کسی این سرنوشت را برایم بافته آنوقت به او میگفتم یقه را آنقدر تنگ بافته ای که بغضهایم را نمیتوانم فرو بدهم !