بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته  به جایی برسی که دیگه نه هیچ اومدنی آرومت کنه و نه هیچ رفتنی نابودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت چه فصلی از سال است که هم روزها و هم شب ها اینقدر طولانی شده اند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم که یک روز حوالی یک هرگز بزرگ به هم خواهیم رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها یکی پس از دیگری می گذرند و من هنوز منتظر فردا هستم تا تو بیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فالگیر بگو خط عمرِ من کف دست هایم نیست … رد پاهای او را نگاه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست این ترازوی ۲کفه تعادل ندارد دست خالی و دل پر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر کاری گریستن است حتی خندیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نوشتن ندارد وقتی تمام روزهای خدا من دارد ولی تو ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی قصه اونجاست که وقتی دلم سوخت  دلش خنک شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا نشسته ای و لبخند میزنی اما دستی تکان نمی دهی ای کاش آن قاب ، قاب پنجره بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هم باید چشم ها را بست تا او که نیست شاید بیاید در خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خیلی چیزها دست من نیست مثل دست هایت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام نه از جانی که مانده از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اونقدر خسته می شویم که خستگیمون در نمیشه درد می شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم دیگر برای من نیستی اما دلی که با تو باشد این حرف ها را نمی فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که بهشتِ زندگی را برایت جهنم کرده مجبور است متقاعدت کند که: «بهشت جای دیگری است»

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته  به جایی برسی که دیگه نه هیچ اومدنی آرومت کنه و نه هیچ رفتنی نابودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت چه فصلی از سال است که هم روزها و هم شب ها اینقدر طولانی شده اند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم که یک روز حوالی یک هرگز بزرگ به هم خواهیم رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها یکی پس از دیگری می گذرند و من هنوز منتظر فردا هستم تا تو بیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فالگیر بگو خط عمرِ من کف دست هایم نیست … رد پاهای او را نگاه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست این ترازوی ۲کفه تعادل ندارد دست خالی و دل پر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر کاری گریستن است حتی خندیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نوشتن ندارد وقتی تمام روزهای خدا من دارد ولی تو ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی قصه اونجاست که وقتی دلم سوخت  دلش خنک شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا نشسته ای و لبخند میزنی اما دستی تکان نمی دهی ای کاش آن قاب ، قاب پنجره بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هم باید چشم ها را بست تا او که نیست شاید بیاید در خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خیلی چیزها دست من نیست مثل دست هایت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام نه از جانی که مانده از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اونقدر خسته می شویم که خستگیمون در نمیشه درد می شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم دیگر برای من نیستی اما دلی که با تو باشد این حرف ها را نمی فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که بهشتِ زندگی را برایت جهنم کرده مجبور است متقاعدت کند که: «بهشت جای دیگری است»