بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت خیال رفتن ندارد … خودت چه ؟ قصد آمدن نداری ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم انگیزترین جدایی اونی بود که نه کسی گفت چـــرا ؟ و نه کسی فهمید چـــــرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن باش هیچوقت فراموشت نکرده ام فقط دیگر ساکت شده ام ، همین …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم از آن است که آنقدر پیر شوم که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه از اول قصه های مادربزرگ می ترسیدم و آخر هم به واقعیت می پیوست … یکی بود … یکی نبود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته ها گذشته … اما تلخ گذشته اونم برای من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر گاهی می گریاندم اما کلمه ای نیست در جهان که بازم بدارد از گریستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال نو میشه و زخمه من کهنه تر پس ای زخم ، کهنه تر شدنت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم کوچه ها تاریکن اینجا تموم آرزوها دست بادن من از این آدمک ها ناامیدم که چشمای منو به گریه دادن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بی هوایی آدمی را خفه نمی کند گاهی هوایی شدن آرام آرام بدون روسیاهی خاموشت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره مترسک سرتاسر سال از مزرعه محافظت می کرد ولی با آغاز فصل سرما تنش هیزم کشاورز شد آری ، پاداش وفاداری جز این نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی از کجای زنگی بیشتر خسته ام ؟ آنجایی که وسط خنده هام بغض می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا دل آلزایمر نمی گیرد بفهمید آدم ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تلاطم روزگار ناسازگار من دورتر از همیشه کنج زندگی جا مانده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی بر من بتاب … روزهای سردیست و دوست داشتنت دارد در من یخ می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش می کردم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوزناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت خیال رفتن ندارد … خودت چه ؟ قصد آمدن نداری ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم انگیزترین جدایی اونی بود که نه کسی گفت چـــرا ؟ و نه کسی فهمید چـــــرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئن باش هیچوقت فراموشت نکرده ام فقط دیگر ساکت شده ام ، همین …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم از آن است که آنقدر پیر شوم که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه از اول قصه های مادربزرگ می ترسیدم و آخر هم به واقعیت می پیوست … یکی بود … یکی نبود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته ها گذشته … اما تلخ گذشته اونم برای من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر گاهی می گریاندم اما کلمه ای نیست در جهان که بازم بدارد از گریستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال نو میشه و زخمه من کهنه تر پس ای زخم ، کهنه تر شدنت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم کوچه ها تاریکن اینجا تموم آرزوها دست بادن من از این آدمک ها ناامیدم که چشمای منو به گریه دادن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بی هوایی آدمی را خفه نمی کند گاهی هوایی شدن آرام آرام بدون روسیاهی خاموشت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره مترسک سرتاسر سال از مزرعه محافظت می کرد ولی با آغاز فصل سرما تنش هیزم کشاورز شد آری ، پاداش وفاداری جز این نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی از کجای زنگی بیشتر خسته ام ؟ آنجایی که وسط خنده هام بغض می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا دل آلزایمر نمی گیرد بفهمید آدم ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تلاطم روزگار ناسازگار من دورتر از همیشه کنج زندگی جا مانده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی بر من بتاب … روزهای سردیست و دوست داشتنت دارد در من یخ می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش می کردم