بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی زنی را بوسید از او پرسیدند چه نسبتی با او داری؟ گفت مادر شوهر این خانم با مادر زن من مادر و دخترند به نظر شما این دو نفر چه نسبتی با هم دارند؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی زنی را بوسید از او پرسیدند چه نسبتی با او داری؟ گفت مادر شوهر این خانم با مادر زن من مادر و دخترند به نظر شما این دو نفر چه نسبتی با هم دارند؟