بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو خیالت درحال قدم زدن تو جنگل باشی چه وقتی رو تصور میکنی -1صبح زود 2 -عصر ۳-شب جواب: 1:تو زندگیت هدف داری و برای رسیدن بهش تلاش میکنی 2: هدف داری اما تنبلی 3:هدف خاصی تو زندگیت نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیوونای زیر رو به ترتیبی که برات اولویت دارن نام ببر ۱-گاو ۲-ببر ۳-گوسفند ۴-اسب ۵-خوک جواب: 1. حرفه و شغل 2. غرور 3.عشق 4 . خانواده ۵. پول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه تیکه ابر بهت بدن چیکارش میکنی؟ جواب حالا جای ابر همسر رو بذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه واسه یکی هدیه کفش بخری اون شخص کیه جواب:کسی که تو دنیا بیشتر از همه بهش اهمیت میدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با پنالتی چیه ؟ پنالتی ۵۰ درصد گله اما تو صد درصد گلی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با عزراییل چیه ؟ اونو اگه یه روز ببینم میمیرم ولی تو رو اگه یه روز نبینم میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با انار چیه ؟ انار هزار دونس ولی تو یه دونه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با راه چیه ؟ راه رو باید بری تا به آخرش برسی اما تو خودت آخرشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین این چهار گزینه کدوم رو بیشتر دوست داری ۱- خورشید۲-جنگل ۳-دریا ۴- آسمون جواب: ۱- مادر ۲-غرور ۲-عشقت ۴-خانوادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با این ۴ تا حیوون تو کشتی باشی طوفان بیاد و مجبور بشی یکشون رو بندازی تو دریا کدوم رو میندازی ؟ ۱-گاو ۲- گوسفند ۳- پلنگ ۴- اسب جواب: ۱. مال و درایی ۲. خانوادت ۳. غرورت ۴. عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حیوون که خیلی دوست دارید روبه تریب نام ببر و برای هرکدوم ۳ صفت بگو جواب: ۱ نظر مردم در موردت ۲: نظر خودت در مورد خودت ۳: خصوصیات واقعیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه من هیپنوتیزم شده باشم و کنترلم دست تو باشه و هرچی تو بگی رو انجام بدم ،چی ازم می خوای که انجام بدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ! ی سوال : اگه اونی که دوسش داری خاک باشه و تو سفالگر ، باهاش چی میسازی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بتونی از صفات یا عادت بد من چیزی رو حذف کنی چی رو انتخاب میکردی !؟ (بدون رو دروباسی بگو !)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک روزی قرار باشه که دیگه منو نبینی آخرین حرفی که بهم میزنی چیه ؟ فقط یک جمله باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما دو سالتون بود خواهر شما نصف سن شما رو داشت حالا فرض میکنیم شما ۱۰۰ سالتونه خواهر شما چند سالشه؟؟؟؟ ۹۹% افراد این مساله رو اشتباه میکنند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو خیالت درحال قدم زدن تو جنگل باشی چه وقتی رو تصور میکنی -1صبح زود 2 -عصر ۳-شب جواب: 1:تو زندگیت هدف داری و برای رسیدن بهش تلاش میکنی 2: هدف داری اما تنبلی 3:هدف خاصی تو زندگیت نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیوونای زیر رو به ترتیبی که برات اولویت دارن نام ببر ۱-گاو ۲-ببر ۳-گوسفند ۴-اسب ۵-خوک جواب: 1. حرفه و شغل 2. غرور 3.عشق 4 . خانواده ۵. پول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه تیکه ابر بهت بدن چیکارش میکنی؟ جواب حالا جای ابر همسر رو بذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه واسه یکی هدیه کفش بخری اون شخص کیه جواب:کسی که تو دنیا بیشتر از همه بهش اهمیت میدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با پنالتی چیه ؟ پنالتی ۵۰ درصد گله اما تو صد درصد گلی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با عزراییل چیه ؟ اونو اگه یه روز ببینم میمیرم ولی تو رو اگه یه روز نبینم میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با انار چیه ؟ انار هزار دونس ولی تو یه دونه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با راه چیه ؟ راه رو باید بری تا به آخرش برسی اما تو خودت آخرشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین این چهار گزینه کدوم رو بیشتر دوست داری ۱- خورشید۲-جنگل ۳-دریا ۴- آسمون جواب: ۱- مادر ۲-غرور ۲-عشقت ۴-خانوادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با این ۴ تا حیوون تو کشتی باشی طوفان بیاد و مجبور بشی یکشون رو بندازی تو دریا کدوم رو میندازی ؟ ۱-گاو ۲- گوسفند ۳- پلنگ ۴- اسب جواب: ۱. مال و درایی ۲. خانوادت ۳. غرورت ۴. عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حیوون که خیلی دوست دارید روبه تریب نام ببر و برای هرکدوم ۳ صفت بگو جواب: ۱ نظر مردم در موردت ۲: نظر خودت در مورد خودت ۳: خصوصیات واقعیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه من هیپنوتیزم شده باشم و کنترلم دست تو باشه و هرچی تو بگی رو انجام بدم ،چی ازم می خوای که انجام بدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ! ی سوال : اگه اونی که دوسش داری خاک باشه و تو سفالگر ، باهاش چی میسازی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بتونی از صفات یا عادت بد من چیزی رو حذف کنی چی رو انتخاب میکردی !؟ (بدون رو دروباسی بگو !)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک روزی قرار باشه که دیگه منو نبینی آخرین حرفی که بهم میزنی چیه ؟ فقط یک جمله باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما دو سالتون بود خواهر شما نصف سن شما رو داشت حالا فرض میکنیم شما ۱۰۰ سالتونه خواهر شما چند سالشه؟؟؟؟ ۹۹% افراد این مساله رو اشتباه میکنند!