بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گروه خونی شُما چیه؟؟ جَذاب :+A خود پَسَند :-A حَساس :+B مِهرَبون :-B دوست داشتَنی :+O باحال :-O زیبا :+AB ساده :- AB

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال فنی: چرا “فوت” سرده و “ها” گرمه ؟ مگه جفتشون از دهن در نمیاد چرا “فوت” میکنی سرده و “ها” میکنی گرمه؟؟؟ عاخه چرا؟؟؟ واقعا چرا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بخوای از اخلاقام یکی رو واسه خودت برداری ، چیو برمیداری ؟ البته اگه اخلاق خوبی داشته باشم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته . . . ؟ جای خالی رو پر کن باید یه خاطره مشترکی بین ما دوتا باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یه روز از خواب بیدار بشی و ببینی تموم زندگیت یه فیلم بوده ، اسم فیلمت رو چی میذاری !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز از زندگیت مونده باشه چه کار ناتمومی داری که انجامش بدی؟ واسه همه بفرست، جوابای جالب میگیری… ولی اول جواب من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بتونی از صفات یا عادت بد من چیزی رو حذف کنی ، چی رو انتخاب میکردی !؟ بدون رو دروباسی بگو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک روزی قرار باشه که دیگه منو نبینی آخرین حرفی که بهم میزنی چیه ؟ فقط یک جمله باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه یه نسبت دیگه با من داشته باشی ، دوست داری من چیت باشم ؟! اینو واسه همه بفرست جوابای جالبی میگیری ! اول جواب من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز جهانیه فوضولیه ! هر سوالی که دلت میخواد ازم بپرس . . . مطمئن باش جواب میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مجبور باشی به یه حیوون تبدیل بشی کدوم گزینه رو ترجیح میدی 1-سگ 2- گربه 3-اسب 4- مار 1- با وفا ، صادق ، ثابت قدم 2- شیک و زیبا 3-خوش بین 4-انعطاف پذیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه مساوی جلوی اسمم بود اون طرف مساوی چی مینوشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻟﺰﻣﺎن ﺷﻜﺎل ﻟﺒﻨﺎدم ﯾﺮاوی اﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻗﺼﺺ واﻛﺘﺐ ﯾﺮاوی اﻧﺎ اﻟﺮﺑﯿﺘﻬﻢ ﻃﻠﻌﻮ ﯾﺮاوی ﻛﺒﺮو وﺗﻌﻠﻤﻮ ﻋﻀﺎت ﺑﯿﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین این چهار گزینه کدوم رو بیشتر دوست داری ۱- خورشید۲-جنگل ۳-دریا ۴- آسمون جواب: ۱- مادر ۲-غرور ۲-عشقت ۴-خانوادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با این ۴ تا حیوون تو کشتی باشی طوفان بیاد و مجبور بشی یکشون رو بندازی تو دریا کدوم رو میندازی ؟ ۱-گاو ۲- گوسفند ۳- پلنگ ۴- اسب جواب: ۱. مال و درایی ۲. خانوادت ۳. غرورت ۴. عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3تا حیوون که خیلی دوست دارید روبه تریب نام ببر و برای هرکدوم 3 صفت بگو جواب: 1 نظر مردم در موردت 2: نظر خودت در مورد خودت 3: خصوصیات واقعیت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سوالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گروه خونی شُما چیه؟؟ جَذاب :+A خود پَسَند :-A حَساس :+B مِهرَبون :-B دوست داشتَنی :+O باحال :-O زیبا :+AB ساده :- AB

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال فنی: چرا “فوت” سرده و “ها” گرمه ؟ مگه جفتشون از دهن در نمیاد چرا “فوت” میکنی سرده و “ها” میکنی گرمه؟؟؟ عاخه چرا؟؟؟ واقعا چرا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بخوای از اخلاقام یکی رو واسه خودت برداری ، چیو برمیداری ؟ البته اگه اخلاق خوبی داشته باشم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته . . . ؟ جای خالی رو پر کن باید یه خاطره مشترکی بین ما دوتا باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یه روز از خواب بیدار بشی و ببینی تموم زندگیت یه فیلم بوده ، اسم فیلمت رو چی میذاری !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز از زندگیت مونده باشه چه کار ناتمومی داری که انجامش بدی؟ واسه همه بفرست، جوابای جالب میگیری… ولی اول جواب من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بتونی از صفات یا عادت بد من چیزی رو حذف کنی ، چی رو انتخاب میکردی !؟ بدون رو دروباسی بگو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک روزی قرار باشه که دیگه منو نبینی آخرین حرفی که بهم میزنی چیه ؟ فقط یک جمله باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه یه نسبت دیگه با من داشته باشی ، دوست داری من چیت باشم ؟! اینو واسه همه بفرست جوابای جالبی میگیری ! اول جواب من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز جهانیه فوضولیه ! هر سوالی که دلت میخواد ازم بپرس . . . مطمئن باش جواب میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مجبور باشی به یه حیوون تبدیل بشی کدوم گزینه رو ترجیح میدی 1-سگ 2- گربه 3-اسب 4- مار 1- با وفا ، صادق ، ثابت قدم 2- شیک و زیبا 3-خوش بین 4-انعطاف پذیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه مساوی جلوی اسمم بود اون طرف مساوی چی مینوشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻟﺰﻣﺎن ﺷﻜﺎل ﻟﺒﻨﺎدم ﯾﺮاوی اﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻗﺼﺺ واﻛﺘﺐ ﯾﺮاوی اﻧﺎ اﻟﺮﺑﯿﺘﻬﻢ ﻃﻠﻌﻮ ﯾﺮاوی ﻛﺒﺮو وﺗﻌﻠﻤﻮ ﻋﻀﺎت ﺑﯿﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین این چهار گزینه کدوم رو بیشتر دوست داری ۱- خورشید۲-جنگل ۳-دریا ۴- آسمون جواب: ۱- مادر ۲-غرور ۲-عشقت ۴-خانوادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با این ۴ تا حیوون تو کشتی باشی طوفان بیاد و مجبور بشی یکشون رو بندازی تو دریا کدوم رو میندازی ؟ ۱-گاو ۲- گوسفند ۳- پلنگ ۴- اسب جواب: ۱. مال و درایی ۲. خانوادت ۳. غرورت ۴. عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3تا حیوون که خیلی دوست دارید روبه تریب نام ببر و برای هرکدوم 3 صفت بگو جواب: 1 نظر مردم در موردت 2: نظر خودت در مورد خودت 3: خصوصیات واقعیت