بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سنگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش آدم است اما تو باور نکن گاهی کاری می کند که از پس هیچ گرگی بر نمی آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن این روزها زیادند گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را پاک آفرید ایزد ز خود شرمت نمی آید که روزی پاک بودستی ، کنون آلوده دامانی ؟ “پروین اعتصامی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات آدم دلش یک آشپزخانه آرام یک استکان چای و مــــادرش را می خواهد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی کسی مثل نوک پرگار همه جوره پات وایساده دورش نزن ، دورش بگرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درخت زنده بی برگی چه غم ؟ وای بر احوال برگ بی درخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه های فقیر فقط در زنگ انشا تعطیلات را به کنار دریا می روند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شبیه هم هستند هیچکس شبیه حرف هایش نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت همه‌ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت ما که روی آن دمی به همدیگر مجال آرامش ندادیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها از آن چیزی که از نزدیک می بینید دورترند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش پدرم می گفت که گرمای خورشید افسانه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی محتاج یک چیزم : خنده های مادرم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که کهن شدند و آنان که نوند هریک به مراد خویش لختی بدوند این کهنه جهان به کس نماند جاوید رفتند و رویم و دیگر آیند و روند حکیم عمر خیام

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سنگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش آدم است اما تو باور نکن گاهی کاری می کند که از پس هیچ گرگی بر نمی آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن این روزها زیادند گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را پاک آفرید ایزد ز خود شرمت نمی آید که روزی پاک بودستی ، کنون آلوده دامانی ؟ “پروین اعتصامی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات آدم دلش یک آشپزخانه آرام یک استکان چای و مــــادرش را می خواهد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی کسی مثل نوک پرگار همه جوره پات وایساده دورش نزن ، دورش بگرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درخت زنده بی برگی چه غم ؟ وای بر احوال برگ بی درخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه های فقیر فقط در زنگ انشا تعطیلات را به کنار دریا می روند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شبیه هم هستند هیچکس شبیه حرف هایش نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت همه‌ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت ما که روی آن دمی به همدیگر مجال آرامش ندادیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها از آن چیزی که از نزدیک می بینید دورترند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش پدرم می گفت که گرمای خورشید افسانه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی محتاج یک چیزم : خنده های مادرم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که کهن شدند و آنان که نوند هریک به مراد خویش لختی بدوند این کهنه جهان به کس نماند جاوید رفتند و رویم و دیگر آیند و روند حکیم عمر خیام