بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب! ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر تو كه عاشق سلام بر تو كه شیدا سلام بر تو كه خوابی سلام بر تو كه رویا سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟ هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لحظه های "بی" توبودن سلام میكنم به سینه ام دلی هست به نام میكنم تمام میشود این فاصله ها بی گمان به لحظه های "با "تو بودن سلام میكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به هر چه وبه هر كــــسی كه با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب! ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر تو كه عاشق سلام بر تو كه شیدا سلام بر تو كه خوابی سلام بر تو كه رویا سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟ هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لحظه های "بی" توبودن سلام میكنم به سینه ام دلی هست به نام میكنم تمام میشود این فاصله ها بی گمان به لحظه های "با "تو بودن سلام میكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به هر چه وبه هر كــــسی كه با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود