بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سقوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این لبخند ، از جنس لبخند مهماندار ست ... در لحظات سقوط !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی یکی به دو چشمش سقوط می کردیم چقدر جاذبه دارد نگاه بعضی ها ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت را که بازکنی… به هیچ جا بند نیستم… سقوط میکنم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعــضـیـآم بـآس گٌــفــتــ: غــــــرورم یکـــ امپراطــورى کبیـــــــر است …که براى هیچکــــس جـــز “مــــادرم” سقوطــ نخواهـد کــــرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه ی سیب ، آدم را به زمین زد و جاذبه ی زمین ، سیب را ! فرقی نمیکند”سقوط” سرنوشت ِ دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است گاهی بیفتم و بلغزم اما هرگز در سقوط تنها نمی مانم دستان خدا همواره با من است قلب من خانه خداست…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سقوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این لبخند ، از جنس لبخند مهماندار ست ... در لحظات سقوط !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی یکی به دو چشمش سقوط می کردیم چقدر جاذبه دارد نگاه بعضی ها ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت را که بازکنی… به هیچ جا بند نیستم… سقوط میکنم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعــضـیـآم بـآس گٌــفــتــ: غــــــرورم یکـــ امپراطــورى کبیـــــــر است …که براى هیچکــــس جـــز “مــــادرم” سقوطــ نخواهـد کــــرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه ی سیب ، آدم را به زمین زد و جاذبه ی زمین ، سیب را ! فرقی نمیکند”سقوط” سرنوشت ِ دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است گاهی بیفتم و بلغزم اما هرگز در سقوط تنها نمی مانم دستان خدا همواره با من است قلب من خانه خداست…