بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سقوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم روی شانه های تو آشیانه ساخته است بمان که من از سقوط می ترسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری بالا میری مهربون باش و فروتن چون وقتی داری سقوط می کنی از کنار همین آدما رد میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط عاشقان به چاه عشق.... قانون جاذبه تقصیری ندارد... شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان روی زمین استواربیشتر از بندبازان روی ریسمان نااستوارسقوط میکنند..."چارلی چاپلین"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه سیب،ادم را ب زمین زد ... و جاذبه زمین ،سیب را ! فرقی نمی کند... سیب یا ادم،سقوط سرنوشت دل دادن ب هر جاذبه ای غیر از خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"‏من و ته سيگار و ........ پنجره ى نيمه باز ! مانده ايم که كدام يک برای سقوط مناسب تريم ...!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط ، از طبقه ي سوم همانقدر درد آور است كه سقوط از طبقه ی صدم! اگر قرار است سقوط كنم، بگذار از جايي بلند باشد. نه پَست… پائولو کوئلیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسيدن به اوج با مردم مهربان باش چرا كه هنگام سقوط با همان مردم رو به رو خواهي شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصميمش جرأت ميخواهد...طپش..هيجان..سقوط آزاد.... جرأت داري دوباره امتحان كن..! ازدواج مجدد آقايان...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله از بهشت تا به خشت، خوردن يک سيب بود و از اينجا تا بهشت؛ نخوردن صدها سيب افسوس از سقوط...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواپیما داشت سقوط میکرد همه داشتن جیغ میزدن به جزء یه نفر: ازش می پرسن چرا تو ساکتی؟ میگه مال بابام که نیست بذار سقوط کنه!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست واقعی کسی است که هیچ گاه در سر راه شما قرار نگیرد مگر اینکه در حال سقوط باشید... با امید اینکه همه یک جملیا یه واقعیش را داشته باشند .!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط … تاوان پریدن با بعضی هاست … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این ب بعد خواستی از خیابون رد شی اول سمت چپ، بعد سمت راست بعد آسمونو نگاه کن شاید یه هواپیمایی در حال سقوط باشه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را از آبشار بیاموز که خود سقوط کرد اما... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. حالا اما شو نمیدونم... !!! ولي تو حالا بیاموز کاریت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیر زندگی یک طناب باریک است که اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید سقوط شما حتمی است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سقوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم روی شانه های تو آشیانه ساخته است بمان که من از سقوط می ترسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری بالا میری مهربون باش و فروتن چون وقتی داری سقوط می کنی از کنار همین آدما رد میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سقوط عاشقان به چاه عشق.... قانون جاذبه تقصیری ندارد... شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان روی زمین استواربیشتر از بندبازان روی ریسمان نااستوارسقوط میکنند..."چارلی چاپلین"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه سیب،ادم را ب زمین زد ... و جاذبه زمین ،سیب را ! فرقی نمی کند... سیب یا ادم،سقوط سرنوشت دل دادن ب هر جاذبه ای غیر از خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"‏من و ته سيگار و ........ پنجره ى نيمه باز ! مانده ايم که كدام يک برای سقوط مناسب تريم ...!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط ، از طبقه ي سوم همانقدر درد آور است كه سقوط از طبقه ی صدم! اگر قرار است سقوط كنم، بگذار از جايي بلند باشد. نه پَست… پائولو کوئلیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسيدن به اوج با مردم مهربان باش چرا كه هنگام سقوط با همان مردم رو به رو خواهي شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصميمش جرأت ميخواهد...طپش..هيجان..سقوط آزاد.... جرأت داري دوباره امتحان كن..! ازدواج مجدد آقايان...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله از بهشت تا به خشت، خوردن يک سيب بود و از اينجا تا بهشت؛ نخوردن صدها سيب افسوس از سقوط...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواپیما داشت سقوط میکرد همه داشتن جیغ میزدن به جزء یه نفر: ازش می پرسن چرا تو ساکتی؟ میگه مال بابام که نیست بذار سقوط کنه!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست واقعی کسی است که هیچ گاه در سر راه شما قرار نگیرد مگر اینکه در حال سقوط باشید... با امید اینکه همه یک جملیا یه واقعیش را داشته باشند .!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط … تاوان پریدن با بعضی هاست … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این ب بعد خواستی از خیابون رد شی اول سمت چپ، بعد سمت راست بعد آسمونو نگاه کن شاید یه هواپیمایی در حال سقوط باشه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را از آبشار بیاموز که خود سقوط کرد اما... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. حالا اما شو نمیدونم... !!! ولي تو حالا بیاموز کاریت نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیر زندگی یک طناب باریک است که اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید سقوط شما حتمی است