بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر کردی غروبی از کنارم، تورا ای کاش میشد باز دارم ،تو می گفتی که میایی دوباره، از آن روز دائما چشم انتظارم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بر لوح زمان می ماند،راه و رسم سفر است…رهگذر می گذرد  ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در کدام ثانیه می آیی ، بگو ساعتها را در همان لحظه نگه دارم ، میخواهم سیر تماشایت کنم . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن اینجوری برام معنی شده: تا باهاشی دوسش داشته باش و براش تلاش کن...ولی اگه یکی دیگه اومد تو زندگیش،مزاحم خلوتشون نباش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفتی چه آب و جارویی راه انداختن … چشمها و مژه هایم … وقتی بیایی ببین چه میکنند ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها آزمونی است که بفهمیم عشق تا چه اندازه میتواند به دور دستها سفر کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه ماشینه نوشته بود سلامتی اونیکه باید باشه و نیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قشنگه اگه با تو باشه مرگ قشنگه اگه برای تو باشه دلتنگی قشنگه اگه به خاطر تو باشه من قشنگم اگه با تو باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته ابری پر پر نشده دل آسمون سبک تر نشده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و دیدار تو درمان من است بی رنگ رخت زمانه زندان من است بر هیچ تنی مباد و بر هیچ دلی آنچه از غم هجران تو بر جان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم تا مست و مدهوشت کنم اما نشد عاشقانه تکیه بر دوشت کنم اما نشد آمدم تا از سر دلتنگی ام گریه تلخی در آغوشت کنم اما نشد نازنینم یاد تو هرگز نرفت از خاطرم سعی کردم فراموشت کنم اما نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و تنها چند خاطره که هیچ گاه نمی توانم فراموش کنم بر جا گذاشتی خاطره هایی که یاد آن این دل عاشقم را می سوزاند دلم بدجور برای تو تنگ است عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه به نبودت عادت کرده بودم خو دمو با خیالت راحت کرده بودم دو باره زد به سرم شعر دلتنگی بگم برای دل خو دم شعر غریبی رو بگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو برای تو و برای دلتنگی های همیشگیم می نویسم می گویم که من تو را  بهترین می دانم  تو را می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته که دلم برای تو تنگ شده قلبم از دوری تو بدجوری دلتنگ شده خیلی وقته دیگه بارون نزده رنگ عشق به این خیابون نزده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر کردی غروبی از کنارم، تورا ای کاش میشد باز دارم ،تو می گفتی که میایی دوباره، از آن روز دائما چشم انتظارم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بر لوح زمان می ماند،راه و رسم سفر است…رهگذر می گذرد  ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در کدام ثانیه می آیی ، بگو ساعتها را در همان لحظه نگه دارم ، میخواهم سیر تماشایت کنم . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن اینجوری برام معنی شده: تا باهاشی دوسش داشته باش و براش تلاش کن...ولی اگه یکی دیگه اومد تو زندگیش،مزاحم خلوتشون نباش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفتی چه آب و جارویی راه انداختن … چشمها و مژه هایم … وقتی بیایی ببین چه میکنند ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها آزمونی است که بفهمیم عشق تا چه اندازه میتواند به دور دستها سفر کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه ماشینه نوشته بود سلامتی اونیکه باید باشه و نیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قشنگه اگه با تو باشه مرگ قشنگه اگه برای تو باشه دلتنگی قشنگه اگه به خاطر تو باشه من قشنگم اگه با تو باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته ابری پر پر نشده دل آسمون سبک تر نشده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و دیدار تو درمان من است بی رنگ رخت زمانه زندان من است بر هیچ تنی مباد و بر هیچ دلی آنچه از غم هجران تو بر جان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم تا مست و مدهوشت کنم اما نشد عاشقانه تکیه بر دوشت کنم اما نشد آمدم تا از سر دلتنگی ام گریه تلخی در آغوشت کنم اما نشد نازنینم یاد تو هرگز نرفت از خاطرم سعی کردم فراموشت کنم اما نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و تنها چند خاطره که هیچ گاه نمی توانم فراموش کنم بر جا گذاشتی خاطره هایی که یاد آن این دل عاشقم را می سوزاند دلم بدجور برای تو تنگ است عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه به نبودت عادت کرده بودم خو دمو با خیالت راحت کرده بودم دو باره زد به سرم شعر دلتنگی بگم برای دل خو دم شعر غریبی رو بگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو برای تو و برای دلتنگی های همیشگیم می نویسم می گویم که من تو را  بهترین می دانم  تو را می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته که دلم برای تو تنگ شده قلبم از دوری تو بدجوری دلتنگ شده خیلی وقته دیگه بارون نزده رنگ عشق به این خیابون نزده