بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت ندارم به اندازه اقيانوس، چون يه روز تموم مي شه. دوستت ندارم به اندازه خورشيد، چون غروب مي كنه. دوستت دارم به اندازه روت كه هبچوقت كم نمي شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمت گوسفندي كه جان حضرت اسمعيل رو نجات داد 7 بار بگو بعععع بعععع و اين SMS رو براي 7 تا گوسفند ديگه بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- مثل شقايق زندگي کن ، کوتاه اما زيبا ، مثل پرستو ، فصلي کوچ کن ، اما هدفمند ، مثل پروانه بمير ، دردناک اما با عشق ، مثل خر عرعر کن ، بلند اما شمرده و خوانا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- اگه بنزين كوپني شده زياد ناراحت نيستم چون از اين به بعد قدر تو را بيشتر ميدونم و حد اقل براي رفتن به مزرعه سوار تو ميشم الاغ جونم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي که تو را ديدم . دستام شروع کرد به لرزيدن . قلبم شروع کرد به تپيدن . پاهام سست شد . فقط تونستم بگم : وااااااي سوسک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز ستاره آرزوها از آسمون اومد پايين و گفت: آرزو كن. من تو رو خواستم! ستاره آرزوها گفت: نميشه! گفتم: چرا؟ گفت: ما تو كار جنس بنجل نيستيم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برروی سنگ سفیدی نشسته بودم وآمدنت را به انتظار میکشیدم وبادآمدنت را به گوشجان نواخت وتوآمدی پاهایم لرزیدوصورتم سرخ شدوآنگاه سیفون راکشیدم وتورا آب برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا به سختي هامون فکر نکنيم ، به زندگي فکر کنيم ، به بهار ، به عشق ، به بهشت ، به جهنم ، به درک ، به تو چه، به من چه ، من نازيو طلاق نميدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به تو دادم تو به من قلوه دادي! نه! به من ساندويچ دلمه دادي! نه! دل به تو دادم که برام ناز کني نه بري براي من جيگرکي باز کني!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شرتت آبيه ، خيلي مهربوني اگه شرتت سبزه ، احساساتي هستي اگه قرمزه ، شيطوني اگه زرده ، خيلي كثافتي پاشو برو حموم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خوابي بيدار شو .اگه بيداري بشين .اگه نشستي پاشو راه برو .اگه راه ميري بدو. اگه ميتوي يه پشتک بزن و خوشحال باش که از طرف من يه اس ام اس اومده واست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرس ها با يک ظرف عسل خر مي شن . اسب با چند حبه قند . طوطي با تخمه . سگ با استخوان . راستي تو هنوز موز دوست داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم ببینم مسئول ارسال اس ام اس مخابرات سر کارشه یا باز هم جیم زده؟ تو راحت باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغ گل رز با يه سبد ستاره ميدم بهت ببر سر چهار راه بفروش سودشم نصف نصف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مجنون شوي تو؛ من ليلي نشوم اگر خسرو شوي تو؛ شيرين نشوم گر شوي سام تو؛ من نرگس نشوم يک بار، فقط يک بار تو آدم شو نامردم اگر که حوا نشوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز عکست رو توی روزنامه دیدم فکر کردم خیلی معروف شدی و همه میشناسنت خوب که نگاه کردم بالاش نوشته بود گمشده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت ندارم به اندازه اقيانوس، چون يه روز تموم مي شه. دوستت ندارم به اندازه خورشيد، چون غروب مي كنه. دوستت دارم به اندازه روت كه هبچوقت كم نمي شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمت گوسفندي كه جان حضرت اسمعيل رو نجات داد 7 بار بگو بعععع بعععع و اين SMS رو براي 7 تا گوسفند ديگه بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- مثل شقايق زندگي کن ، کوتاه اما زيبا ، مثل پرستو ، فصلي کوچ کن ، اما هدفمند ، مثل پروانه بمير ، دردناک اما با عشق ، مثل خر عرعر کن ، بلند اما شمرده و خوانا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- اگه بنزين كوپني شده زياد ناراحت نيستم چون از اين به بعد قدر تو را بيشتر ميدونم و حد اقل براي رفتن به مزرعه سوار تو ميشم الاغ جونم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي که تو را ديدم . دستام شروع کرد به لرزيدن . قلبم شروع کرد به تپيدن . پاهام سست شد . فقط تونستم بگم : وااااااي سوسک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز ستاره آرزوها از آسمون اومد پايين و گفت: آرزو كن. من تو رو خواستم! ستاره آرزوها گفت: نميشه! گفتم: چرا؟ گفت: ما تو كار جنس بنجل نيستيم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برروی سنگ سفیدی نشسته بودم وآمدنت را به انتظار میکشیدم وبادآمدنت را به گوشجان نواخت وتوآمدی پاهایم لرزیدوصورتم سرخ شدوآنگاه سیفون راکشیدم وتورا آب برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا به سختي هامون فکر نکنيم ، به زندگي فکر کنيم ، به بهار ، به عشق ، به بهشت ، به جهنم ، به درک ، به تو چه، به من چه ، من نازيو طلاق نميدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به تو دادم تو به من قلوه دادي! نه! به من ساندويچ دلمه دادي! نه! دل به تو دادم که برام ناز کني نه بري براي من جيگرکي باز کني!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شرتت آبيه ، خيلي مهربوني اگه شرتت سبزه ، احساساتي هستي اگه قرمزه ، شيطوني اگه زرده ، خيلي كثافتي پاشو برو حموم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خوابي بيدار شو .اگه بيداري بشين .اگه نشستي پاشو راه برو .اگه راه ميري بدو. اگه ميتوي يه پشتک بزن و خوشحال باش که از طرف من يه اس ام اس اومده واست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرس ها با يک ظرف عسل خر مي شن . اسب با چند حبه قند . طوطي با تخمه . سگ با استخوان . راستي تو هنوز موز دوست داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم ببینم مسئول ارسال اس ام اس مخابرات سر کارشه یا باز هم جیم زده؟ تو راحت باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغ گل رز با يه سبد ستاره ميدم بهت ببر سر چهار راه بفروش سودشم نصف نصف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مجنون شوي تو؛ من ليلي نشوم اگر خسرو شوي تو؛ شيرين نشوم گر شوي سام تو؛ من نرگس نشوم يک بار، فقط يک بار تو آدم شو نامردم اگر که حوا نشوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز عکست رو توی روزنامه دیدم فکر کردم خیلی معروف شدی و همه میشناسنت خوب که نگاه کردم بالاش نوشته بود گمشده