بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می بینی اینقدر دوستت دارم... اگر می بینی فدات می شم... اگر می بینی تو دنیا با هیچ کس عوضت نمی کنم... باور کن اکس خوردی تو توهمی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی تمام گلبرگ های زندگیمون نوشتم دوستت دارم ولی تو اینقدر بزی که همشو خوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لرزش صدات ، برق نگات ، تپش قلبت ، نفس های تند و عرقی که روی پیشونیت نشسته همه گویای یه چیز هستن : تیروئیدت پرکاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل بادی است که در دل می پیچد.اگر نگهش داری خود آزرده می شویو اگر رهایش کنی دیگران!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميگفتن پيدا کردن يه دوست خوب خيلي سخته اما من باورم نميشد تا اينکه تو رو ديدم که براي پيدا کردن من چه قدر زحمت کشيدي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب بچه ها باشید تا گلها رو نچیینند! شهردار نیستم فقط نگران خودم هستم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو رو 30% دوستت دارم ، 25% بدون تو نميتونم زندگي کنم ، 70% روزمو بهت فکر ميکنم ، 45% عاشقتم ، 29% آرزوي مني ، 100% سرکاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني من دوست دارم من عاشقتم ميميرم برات ميبوسمت . . . چند تا ميم داره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجايي؟ نشستي اون بالا با تنهايي خودت حال مي کني، ما رو تحويل نمي گيري. الهي قربونت برم بي زحمت دو تا نارگيل بنداز پايين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببينم، اگه يه روز از خواب بيدار بشي و ببيني: اون كه دوستش داري گذاشته رفته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اونوقت، صبحانه چي ميخوري؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده اگه بد موقع بيدارت كردم . آب خوردي آفتابرو كجا گذاشتي ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الاغ شتر ميمون آخه يابو اسب گاو میش کلاغ بز بوزينه اين همه هيوون تو جنگله نميدونم چرا شير سلطانه جنگل شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا چی شده خیلی خودتو می گیری ؟ دیگه با ما نمی چرخی؟ با بهتر از ما می پری چی شده !؟ بابا این قدر دیگه خود گرفتن نداره که فقط از عکست روی چی توز استفاده شده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی تمام گلبرگ های زندگیمون نوشتم دوستت دارم ولی تو اینقدر بزی که همشو خوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما میکروب شناس می شن مثله پاستور . بعضی از آدما نوبل می گیرن مثله مادام کوری حالا توی دیوونه هی بشین اس ام اس بخون ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لرزش صدات ، برق نگات ، تپش قلبت ، نفس های تند و عرقی که روی پیشونیت نشسته همه گویای یه چیز هستن : تیروئیدت پرکاره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می بینی اینقدر دوستت دارم... اگر می بینی فدات می شم... اگر می بینی تو دنیا با هیچ کس عوضت نمی کنم... باور کن اکس خوردی تو توهمی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی تمام گلبرگ های زندگیمون نوشتم دوستت دارم ولی تو اینقدر بزی که همشو خوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لرزش صدات ، برق نگات ، تپش قلبت ، نفس های تند و عرقی که روی پیشونیت نشسته همه گویای یه چیز هستن : تیروئیدت پرکاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل بادی است که در دل می پیچد.اگر نگهش داری خود آزرده می شویو اگر رهایش کنی دیگران!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميگفتن پيدا کردن يه دوست خوب خيلي سخته اما من باورم نميشد تا اينکه تو رو ديدم که براي پيدا کردن من چه قدر زحمت کشيدي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب بچه ها باشید تا گلها رو نچیینند! شهردار نیستم فقط نگران خودم هستم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو رو 30% دوستت دارم ، 25% بدون تو نميتونم زندگي کنم ، 70% روزمو بهت فکر ميکنم ، 45% عاشقتم ، 29% آرزوي مني ، 100% سرکاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني من دوست دارم من عاشقتم ميميرم برات ميبوسمت . . . چند تا ميم داره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجايي؟ نشستي اون بالا با تنهايي خودت حال مي کني، ما رو تحويل نمي گيري. الهي قربونت برم بي زحمت دو تا نارگيل بنداز پايين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببينم، اگه يه روز از خواب بيدار بشي و ببيني: اون كه دوستش داري گذاشته رفته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اونوقت، صبحانه چي ميخوري؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده اگه بد موقع بيدارت كردم . آب خوردي آفتابرو كجا گذاشتي ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الاغ شتر ميمون آخه يابو اسب گاو میش کلاغ بز بوزينه اين همه هيوون تو جنگله نميدونم چرا شير سلطانه جنگل شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا چی شده خیلی خودتو می گیری ؟ دیگه با ما نمی چرخی؟ با بهتر از ما می پری چی شده !؟ بابا این قدر دیگه خود گرفتن نداره که فقط از عکست روی چی توز استفاده شده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی تمام گلبرگ های زندگیمون نوشتم دوستت دارم ولی تو اینقدر بزی که همشو خوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما میکروب شناس می شن مثله پاستور . بعضی از آدما نوبل می گیرن مثله مادام کوری حالا توی دیوونه هی بشین اس ام اس بخون ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لرزش صدات ، برق نگات ، تپش قلبت ، نفس های تند و عرقی که روی پیشونیت نشسته همه گویای یه چیز هستن : تیروئیدت پرکاره