بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم یه عالمه اندازه ی یه قابلمه.... O_o  لایک نکردیم نکردی مهم نیست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شیرجه زدنو قبل از این که تو آب یاد بگیرم موقعی که روسر عروس و دومادپول میریختن یاد گرفتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کویر و میدانی کویر بدون باران زنده است پس برو بمیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا شنیدین میگن میمون هرچی زشتره بازیش بیشتره.. . . . . . . هیچی دیگه میخاستم بگم اگه نشنیدین بشنوین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از گُل نه از گِل آفریدند زعطریاس وسنبل آفریدند نمی دانم تو را با این همه زیبایی چرا اینگونه خنګ آفریدند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اونقدر بزرګ واری که ................. وقتی وارد دست شویی میشی پشه ها به احترامت بلند میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیه خیلی دل تنگم.جوری که طاقت هیچ چیز دیگه ای روندارم.نمیتونم روپاهام وایستم. . . . . . . . . آخه چهارساعته دستشویی نرفتم.میفهمی؟چهارساعته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همین تریبون اعلام میکنم که تقریبا یک ماه تا شروع ماه رمضان و روزه داری باقی است! باشد که رستگار شوید!! ستاد کوفت کردن روزهای خوش تابستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهایی هستند که دلبری نمیکنند حرفهای عاشقانه نمیزنند چیزخاصی نمیگویند که ذوق کنی آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند خودشونم عاشق نمیشن ینی عین گاااااااوو میمونن‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن 90% خوشگلا،گوشی رو با دست چپ نگه میدارن . . . . . . . . . . . . دیگه دیره! دیگه دیره!^____^:)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اونه که تو روزای سختی دستشو بزاره رو شونه ی رفیقش و بهش بگه .... . . . . . . . . . . . . رفیق این مشکل خودته ، به من هم اصلا ربطی نداره :| زر اضافی هم بزنی میزنم شل و پلت میکنم :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال سال عجيبيه!?!؟ دو رقم آخر سال تولد خودتو با سنت جمع كن ميشه"94" اين اتفاق هر ..۵ سال يه بار اتفاق ميافته.؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کویری داغم دلم چون ریگ های داغ وسوزان و توبارون بارانی لطیف بردلم  . . نبار لعنتی!! کویربه بارون احتیاج نداره دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوونه وحشی سنگدل تیمارستانی ترسو دورو ابله روانی معتاد . . . . حالاحرف اول هرکلمه روبزاری کنارهم چی میشه؟؟!!:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه ای میخواهم تا... . . . . . . موهایم را شانه بزنم. چیه؟فکر کردی شکست عشقی خوردم واسه گریه میخوام؟ اوا! عجب آدمایی پیدا میشنا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج چیست؟ ازدواج گذری است از......چی بپوشم ؟به...........چی بپزم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم یه عالمه اندازه ی یه قابلمه.... O_o  لایک نکردیم نکردی مهم نیست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شیرجه زدنو قبل از این که تو آب یاد بگیرم موقعی که روسر عروس و دومادپول میریختن یاد گرفتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کویر و میدانی کویر بدون باران زنده است پس برو بمیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا شنیدین میگن میمون هرچی زشتره بازیش بیشتره.. . . . . . . هیچی دیگه میخاستم بگم اگه نشنیدین بشنوین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از گُل نه از گِل آفریدند زعطریاس وسنبل آفریدند نمی دانم تو را با این همه زیبایی چرا اینگونه خنګ آفریدند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اونقدر بزرګ واری که ................. وقتی وارد دست شویی میشی پشه ها به احترامت بلند میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیه خیلی دل تنگم.جوری که طاقت هیچ چیز دیگه ای روندارم.نمیتونم روپاهام وایستم. . . . . . . . . آخه چهارساعته دستشویی نرفتم.میفهمی؟چهارساعته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همین تریبون اعلام میکنم که تقریبا یک ماه تا شروع ماه رمضان و روزه داری باقی است! باشد که رستگار شوید!! ستاد کوفت کردن روزهای خوش تابستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهایی هستند که دلبری نمیکنند حرفهای عاشقانه نمیزنند چیزخاصی نمیگویند که ذوق کنی آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند خودشونم عاشق نمیشن ینی عین گاااااااوو میمونن‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن 90% خوشگلا،گوشی رو با دست چپ نگه میدارن . . . . . . . . . . . . دیگه دیره! دیگه دیره!^____^:)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اونه که تو روزای سختی دستشو بزاره رو شونه ی رفیقش و بهش بگه .... . . . . . . . . . . . . رفیق این مشکل خودته ، به من هم اصلا ربطی نداره :| زر اضافی هم بزنی میزنم شل و پلت میکنم :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال سال عجيبيه!?!؟ دو رقم آخر سال تولد خودتو با سنت جمع كن ميشه"94" اين اتفاق هر ..۵ سال يه بار اتفاق ميافته.؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کویری داغم دلم چون ریگ های داغ وسوزان و توبارون بارانی لطیف بردلم  . . نبار لعنتی!! کویربه بارون احتیاج نداره دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوونه وحشی سنگدل تیمارستانی ترسو دورو ابله روانی معتاد . . . . حالاحرف اول هرکلمه روبزاری کنارهم چی میشه؟؟!!:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه ای میخواهم تا... . . . . . . موهایم را شانه بزنم. چیه؟فکر کردی شکست عشقی خوردم واسه گریه میخوام؟ اوا! عجب آدمایی پیدا میشنا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج چیست؟ ازدواج گذری است از......چی بپوشم ؟به...........چی بپزم؟