بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه همه دنیا بیان تا تو رو از من بگیرن میرم جلوی همشون وای میستم میگم شما چرا اومدید ؟ خودم میاوردمش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من دو چیز آموخت که هیچ کدام به تو ربطی ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به اندازه ی تمام ساعت هایی كه به عكست نگاه می كنم دوست دارم. از طرف عاشق دل خسته ات كور مادرزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام تیر آهن!!  یه مدت که خبری ازش نگیری خودش زنگ میزنه ! خیلی بی مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ..  یادی ..  نگاهی ..  پیامی ..  سلامی ..  لنگه کفشی پرت کن ..  با با دلمون گرفت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی به علت بدهی قلبی هر جا بگیرمت در جا می بوسمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش باران بودم تا غبار از صورتت می شستم  خودت که سال به سال صورتت رو نمی شوری !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبو بشکست و دل بشکست و جام باده بشکست  خدایا در سرای ما چه بشکن بشکنه بشکن من نمی شکنم بشکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه همزبون می خوای یه یار مهربون می خوای خودش رو حیرونت کنه جونش رو قربونت کنه اصلا رو من حساب نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی گیرد کسی در قلب من جای تو را  .  .  هیجان زده نشو پشت خاور نوشته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو پایین  .  .  .  برو بالا ! اس ام اس ورزشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز روز جهاني آوارگان بود, توقع داشتم يه تبريک خشک و خالي به ما ميگفتي که يه عمريه آوارتيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یه روز چشات پر اشک شد و نیاز به شونه کسی داشتی اصلا روی من حساب نکن چون شونه مثل مسواک یه وسیله شخصیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خواستي بوسم کني به نکات زير توجه کن :  .  .  .  ديدي ميخواي بوسم کني!!!! خجالت نمي کشي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا مثل دوتا كبوتر پر بكشيم بريم روي بلندترين درخت لونه كنيم... بعد تو تخم بذار, منم ميرم گوجه بخرم املت بخوريم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تُو قلبمی ، تُو خونمی ، تُو تموم وجودمی ........ رفتم دکتر ، ميگن انگل داری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه همه دنیا بیان تا تو رو از من بگیرن میرم جلوی همشون وای میستم میگم شما چرا اومدید ؟ خودم میاوردمش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من دو چیز آموخت که هیچ کدام به تو ربطی ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به اندازه ی تمام ساعت هایی كه به عكست نگاه می كنم دوست دارم. از طرف عاشق دل خسته ات كور مادرزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام تیر آهن!!  یه مدت که خبری ازش نگیری خودش زنگ میزنه ! خیلی بی مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ..  یادی ..  نگاهی ..  پیامی ..  سلامی ..  لنگه کفشی پرت کن ..  با با دلمون گرفت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی به علت بدهی قلبی هر جا بگیرمت در جا می بوسمت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش باران بودم تا غبار از صورتت می شستم  خودت که سال به سال صورتت رو نمی شوری !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبو بشکست و دل بشکست و جام باده بشکست  خدایا در سرای ما چه بشکن بشکنه بشکن من نمی شکنم بشکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه همزبون می خوای یه یار مهربون می خوای خودش رو حیرونت کنه جونش رو قربونت کنه اصلا رو من حساب نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی گیرد کسی در قلب من جای تو را  .  .  هیجان زده نشو پشت خاور نوشته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو پایین  .  .  .  برو بالا ! اس ام اس ورزشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز روز جهاني آوارگان بود, توقع داشتم يه تبريک خشک و خالي به ما ميگفتي که يه عمريه آوارتيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یه روز چشات پر اشک شد و نیاز به شونه کسی داشتی اصلا روی من حساب نکن چون شونه مثل مسواک یه وسیله شخصیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خواستي بوسم کني به نکات زير توجه کن :  .  .  .  ديدي ميخواي بوسم کني!!!! خجالت نمي کشي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا مثل دوتا كبوتر پر بكشيم بريم روي بلندترين درخت لونه كنيم... بعد تو تخم بذار, منم ميرم گوجه بخرم املت بخوريم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تُو قلبمی ، تُو خونمی ، تُو تموم وجودمی ........ رفتم دکتر ، ميگن انگل داری