بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد تو رو بو کنم ، میخوام ببینم اصلا از انسانیت بویی بردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی از خود نمی پرسد و ما نیز از خود نمی پرسیم و ما جوابی در پاسخ به آنها نخواهیم داشت ، که چرا ؟ واقعا چرا ؟ پلنگ صورتی با اینکه لخت بود ولی چیزی ازش معلوم نبود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقت پیش اومدم سفره دلمو واسه دوستم باز کنم ... وقتی باز کردم دیدم همش نون بربریه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس تنها نیست  .  .  .  .  ارواح عمّت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عهدی که با تو بستم هرگز گسستنی نیست, من مخلص تو هستم لازم به بستنی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین خبــــر علمی :  .  .  .  .  محققان ایرانی به روش نوینی برای پیدا کردن یافته های خود دست یافتند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز دیدی همه جا سفید شده ,  احساس خفگی می کنی ,  صدایی نمی شنوی  .  .  .  نگران نشو , زنده ای  فقط سرت توی توالت فرنگی گیر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرز نگاهت،صورت ماهت، چشمای نازت، دل عاشق نوازت … منو یاد گدای سر کوچمون می ندازه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل بازی شطرنجه !  .  .  .  البته تو خیلی بچه ای برو همون منچتو بازی کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه ی تمام حرفهایی که زدم ، قربانت لال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف به این زندگی ، تف به عشق ، تف به نامردی ، تف به انتظار ، تف به جدایی ، تف برسون تفم تموم شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* rقسمتی از متن موجود نیست * بقیه متن هم موجود نیست * اصلا متنی در کار نیست * ولی برای سرکار گذاشتنت فکر بدی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خسته ای: به من تکیه کن  اگه تنهایی: بیا پیشم  اگه بی پناهی: پناهتم  اگه پول می خوای: مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با لبخند شروع میشود با بوسه شکوفا می شود با گریه رشد می کند با ۱۱۰تمام می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس زیر ما خوابیده راضی بلند شده . شما هم امتحان کنید " پتوی گلبافت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اولین و آخرین بار بهت میگم پاتو از زندگیم بکش بیرون آخه پات خیلی بو میده !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد تو رو بو کنم ، میخوام ببینم اصلا از انسانیت بویی بردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی از خود نمی پرسد و ما نیز از خود نمی پرسیم و ما جوابی در پاسخ به آنها نخواهیم داشت ، که چرا ؟ واقعا چرا ؟ پلنگ صورتی با اینکه لخت بود ولی چیزی ازش معلوم نبود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقت پیش اومدم سفره دلمو واسه دوستم باز کنم ... وقتی باز کردم دیدم همش نون بربریه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس تنها نیست  .  .  .  .  ارواح عمّت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عهدی که با تو بستم هرگز گسستنی نیست, من مخلص تو هستم لازم به بستنی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین خبــــر علمی :  .  .  .  .  محققان ایرانی به روش نوینی برای پیدا کردن یافته های خود دست یافتند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز دیدی همه جا سفید شده ,  احساس خفگی می کنی ,  صدایی نمی شنوی  .  .  .  نگران نشو , زنده ای  فقط سرت توی توالت فرنگی گیر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرز نگاهت،صورت ماهت، چشمای نازت، دل عاشق نوازت … منو یاد گدای سر کوچمون می ندازه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل بازی شطرنجه !  .  .  .  البته تو خیلی بچه ای برو همون منچتو بازی کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه ی تمام حرفهایی که زدم ، قربانت لال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف به این زندگی ، تف به عشق ، تف به نامردی ، تف به انتظار ، تف به جدایی ، تف برسون تفم تموم شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* rقسمتی از متن موجود نیست * بقیه متن هم موجود نیست * اصلا متنی در کار نیست * ولی برای سرکار گذاشتنت فکر بدی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خسته ای: به من تکیه کن  اگه تنهایی: بیا پیشم  اگه بی پناهی: پناهتم  اگه پول می خوای: مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با لبخند شروع میشود با بوسه شکوفا می شود با گریه رشد می کند با ۱۱۰تمام می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس زیر ما خوابیده راضی بلند شده . شما هم امتحان کنید " پتوی گلبافت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اولین و آخرین بار بهت میگم پاتو از زندگیم بکش بیرون آخه پات خیلی بو میده !