بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو برقی با اینکه میدونه زباله راه نفسشو می بنده بازم قورتش میده... جاروبرقیتم زباله !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی! ورود شما به قلب فرستنده ی پیام با موفقیت انجام شد، خروج امکان پذیر نمیباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زين جهان از پي دلدار ميرويم / از شوق ديدن حيدر كرار ميرويم / درب بهشت گرنگشايند روي ما / ما زابلی ایم از روي ديوار ميرويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمات وقتي زيباست كه مال اشك باشه.اشك وقتي زيباست كه مال عشق باشه.عشق وقتي زيباست كه مال تو باشه تووقتي زيبايي كه دستت تودماغت نباشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش بارون بودم , صورتت رو مي شستم تو خودت كه سال به سالم نمي شوري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدم آدم شدی ، ناراحت شدم تحقيق كردم ديدم شايعه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوازخوش كلاغ تقديم توباد / بوي پشكل الاغ تقديم تو باد / گويند زيباست لحظه ريدن گاو / آن لحظه هزار بار تقديم تو باد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز يه اصفهانيه با يه تركه با يه رشتيه با يه آمريكاييه با يه مكزيكيه با من تصميم گرفتيم بزاريمت سر كار‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روى سنگ سفيدى نشسته بودم و منتظرت بودم؛ باد آمدنت را به گوش جان نواخت و تو آمدى؛ پاهايم لرزيد و صورتم سرخ شد و آنگاه سيفون را كشيدم و تو را آب برد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خيرت بده شنيدم كار خير ميكنى!!  شنيدم ميرى بهزيستى انگشت ميكنى تو دماغ اونايى كه دست ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شب پرسيدم براى كسى كه دوستش دارم چه بنويسم؟  گفت: بخواب بابا حوصله دارى..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد بار اگر توبه شکستی، برو روان‌پزشک، مریضی شاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کویر… و می دانی که کویر بدون باران زنده است… پس برو بمیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی صداقت پینیکیو ، رفاقت تام و جری و هوش و زکاوت پت و مت دوست دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این علامت مامور مخصوص حاکم بزرگ میتی کمانه احترام بگذارید ... تو نمی خواد احترام بذاری تو از خودمونی زمبه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو سوم کره ی زمین رو آب فرا گرفته! اونوقت تو ماهی کوچولوی نازنازی تو تنگ دل من چیکار میکنی؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو برقی با اینکه میدونه زباله راه نفسشو می بنده بازم قورتش میده... جاروبرقیتم زباله !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی! ورود شما به قلب فرستنده ی پیام با موفقیت انجام شد، خروج امکان پذیر نمیباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زين جهان از پي دلدار ميرويم / از شوق ديدن حيدر كرار ميرويم / درب بهشت گرنگشايند روي ما / ما زابلی ایم از روي ديوار ميرويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمات وقتي زيباست كه مال اشك باشه.اشك وقتي زيباست كه مال عشق باشه.عشق وقتي زيباست كه مال تو باشه تووقتي زيبايي كه دستت تودماغت نباشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش بارون بودم , صورتت رو مي شستم تو خودت كه سال به سالم نمي شوري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدم آدم شدی ، ناراحت شدم تحقيق كردم ديدم شايعه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوازخوش كلاغ تقديم توباد / بوي پشكل الاغ تقديم تو باد / گويند زيباست لحظه ريدن گاو / آن لحظه هزار بار تقديم تو باد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز يه اصفهانيه با يه تركه با يه رشتيه با يه آمريكاييه با يه مكزيكيه با من تصميم گرفتيم بزاريمت سر كار‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روى سنگ سفيدى نشسته بودم و منتظرت بودم؛ باد آمدنت را به گوش جان نواخت و تو آمدى؛ پاهايم لرزيد و صورتم سرخ شد و آنگاه سيفون را كشيدم و تو را آب برد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خيرت بده شنيدم كار خير ميكنى!!  شنيدم ميرى بهزيستى انگشت ميكنى تو دماغ اونايى كه دست ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شب پرسيدم براى كسى كه دوستش دارم چه بنويسم؟  گفت: بخواب بابا حوصله دارى..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد بار اگر توبه شکستی، برو روان‌پزشک، مریضی شاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کویر… و می دانی که کویر بدون باران زنده است… پس برو بمیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی صداقت پینیکیو ، رفاقت تام و جری و هوش و زکاوت پت و مت دوست دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این علامت مامور مخصوص حاکم بزرگ میتی کمانه احترام بگذارید ... تو نمی خواد احترام بذاری تو از خودمونی زمبه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو سوم کره ی زمین رو آب فرا گرفته! اونوقت تو ماهی کوچولوی نازنازی تو تنگ دل من چیکار میکنی؟