بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نفر توى قلب من جا دارن:  ١- خدا  ٢- پدرم  ٣- مادرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جوک نیست...  یه بهونه است...  می خواد بهت بگه...  هنوز هم کسی هست که سر کارت بذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجورى تو دلم نشستى،  پاشو درست بشين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه حلقه طلايى اسمتو روش نوشتم/ طلا نبود قلابى بود سرت كلاه گذاشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف به مرامت عوضي!  .  .  .  برنامه امشب سينماهاي تهران وشهرستانها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اداره بهداشت اعلام کرد: يه ميکروب فرار کرده ! حماقت نکن تسليم شو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلى دلم مى خواهد برات بميرم ولى خودت مى دونى پهلوانان نمى ميرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت به چهره تو نگاه میکنم به شوخ طبعی خدا پی میبرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم کارخیرمیکنی میری بهزیستی اونایی که دست ندارن دست تودماغشون میکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شیرجه رفته توی قندان، و ای هیکل تو منارجنبان، ای هشت بهشت خوشگل من، دروازه ی دولت دل من، در قلب منی، قسم به سعدی، باقیش برای وقت بعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به تو افتاد نظر، چهره به چهره، رو به رو... پا به فرار مینهم، کوچه به کوچه، کو به کو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ازت دورم فکر نکنی فراموشت میکنما، نه! فقط بهت فرصت میدم دلت برام تنگ بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح که دره پنجرمون وا میشه، عصر که در پنجرمون وا میشه، شب که در پنجرمون وا میشه، وای که چقدر پنجرمون وا میشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال یه اس ام اس توپ میگشم تا واست بفرستم، هیچی پیدا نشد خواستم خبرت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل شقایق زندگی کن کوتاه اما زیبا ، مثل پرستو کوچ کن اما هدفمند ، مثل پروانه بمیر دردناک اما با عشق ، مثل گوسفند بع بع کن بلند اما شمرده و خوانا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام شنيدم با کلاس شدي حموم نميري قرص چرک خشکن مي خوري

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نفر توى قلب من جا دارن:  ١- خدا  ٢- پدرم  ٣- مادرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جوک نیست...  یه بهونه است...  می خواد بهت بگه...  هنوز هم کسی هست که سر کارت بذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجورى تو دلم نشستى،  پاشو درست بشين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه حلقه طلايى اسمتو روش نوشتم/ طلا نبود قلابى بود سرت كلاه گذاشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف به مرامت عوضي!  .  .  .  برنامه امشب سينماهاي تهران وشهرستانها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اداره بهداشت اعلام کرد: يه ميکروب فرار کرده ! حماقت نکن تسليم شو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلى دلم مى خواهد برات بميرم ولى خودت مى دونى پهلوانان نمى ميرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت به چهره تو نگاه میکنم به شوخ طبعی خدا پی میبرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم کارخیرمیکنی میری بهزیستی اونایی که دست ندارن دست تودماغشون میکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شیرجه رفته توی قندان، و ای هیکل تو منارجنبان، ای هشت بهشت خوشگل من، دروازه ی دولت دل من، در قلب منی، قسم به سعدی، باقیش برای وقت بعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به تو افتاد نظر، چهره به چهره، رو به رو... پا به فرار مینهم، کوچه به کوچه، کو به کو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ازت دورم فکر نکنی فراموشت میکنما، نه! فقط بهت فرصت میدم دلت برام تنگ بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح که دره پنجرمون وا میشه، عصر که در پنجرمون وا میشه، شب که در پنجرمون وا میشه، وای که چقدر پنجرمون وا میشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال یه اس ام اس توپ میگشم تا واست بفرستم، هیچی پیدا نشد خواستم خبرت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل شقایق زندگی کن کوتاه اما زیبا ، مثل پرستو کوچ کن اما هدفمند ، مثل پروانه بمیر دردناک اما با عشق ، مثل گوسفند بع بع کن بلند اما شمرده و خوانا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام شنيدم با کلاس شدي حموم نميري قرص چرک خشکن مي خوري