بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم تا كدامين طلوع خواهم ماند و در كدامين غروب خواهم رفت ولى دوست دارم تا آخرين لحظه بودنم تو رو سر كار بذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی حد فاصل خنده و گریه چیه؟  .  نمی دونی؟  .  دماغه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جيگرم! نفسم! عشقم! نازم! زندگيم!خشگلم!ماهم! فدات بشم !بميرم برات اله ي! خب ديگه بهتره از جلوي آينه برم كنار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تك درخت زندگيم هستى...  .  .  كه خرم را به آن ميبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ميتونى حدس بزنى اين چيه؟  و_○_○_○_○  ...  ...  زياد زور نزن!  خودم هم نميدونم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان هر وقت دلش ميگرفت با خرش حرف ميزد ...  كجايى كه دلم خيلى گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جات تو دلمه  .  .  .  .  فقط جاتو خيس نكنى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرتو تكون بده  زود باش، سرتو تكون بده ديگه  .  .  .  دلم واسه صداى زنگوله ات تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی هستی همون باش و هرچی نیستی نگو کاش  .  .  .  چیه دنبالم راه افتادی !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را از تو نام برده اند!  ز: زاویه ی نگات  ن: نوای کلام تو  د: درگاه ابروی تو  گ: گیسوی پریشانت  ی: یارو! سرکاریه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقيقات ثابت كرده: حيوانها زلزله رو 12 دقيقه زودتر از آدمها ميفهمند  .  .  .  پس ما رو از ياد نبر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامعرفت، بامرام، خوش تيپ، خوش هيكل، خوشگل، خوش اخلاق  .  .  .  .  چقدر از خودم تعريف كردم، يه كم از خودت بگو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بروپايين  .  .  .  .  .  برو بالا !  --اس ام اس ورزشي--

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون تو دنيا يه قلب هست كه فقط براي تو ميتپه  .  .  .  اونم قلب خودته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روم به ديوار  گلاب به روت  تا اين sms رو بخونى؛ من برم دستشويى و برگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدى دنيا برات غير قابل تحمله؛ يه زنگ به من بزن  .  .  .  تا يه طناب دار برات بفرستم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم تا كدامين طلوع خواهم ماند و در كدامين غروب خواهم رفت ولى دوست دارم تا آخرين لحظه بودنم تو رو سر كار بذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی حد فاصل خنده و گریه چیه؟  .  نمی دونی؟  .  دماغه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جيگرم! نفسم! عشقم! نازم! زندگيم!خشگلم!ماهم! فدات بشم !بميرم برات اله ي! خب ديگه بهتره از جلوي آينه برم كنار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تك درخت زندگيم هستى...  .  .  كه خرم را به آن ميبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ميتونى حدس بزنى اين چيه؟  و_○_○_○_○  ...  ...  زياد زور نزن!  خودم هم نميدونم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان هر وقت دلش ميگرفت با خرش حرف ميزد ...  كجايى كه دلم خيلى گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جات تو دلمه  .  .  .  .  فقط جاتو خيس نكنى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرتو تكون بده  زود باش، سرتو تكون بده ديگه  .  .  .  دلم واسه صداى زنگوله ات تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی هستی همون باش و هرچی نیستی نگو کاش  .  .  .  چیه دنبالم راه افتادی !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را از تو نام برده اند!  ز: زاویه ی نگات  ن: نوای کلام تو  د: درگاه ابروی تو  گ: گیسوی پریشانت  ی: یارو! سرکاریه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقيقات ثابت كرده: حيوانها زلزله رو 12 دقيقه زودتر از آدمها ميفهمند  .  .  .  پس ما رو از ياد نبر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامعرفت، بامرام، خوش تيپ، خوش هيكل، خوشگل، خوش اخلاق  .  .  .  .  چقدر از خودم تعريف كردم، يه كم از خودت بگو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بروپايين  .  .  .  .  .  برو بالا !  --اس ام اس ورزشي--

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون تو دنيا يه قلب هست كه فقط براي تو ميتپه  .  .  .  اونم قلب خودته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روم به ديوار  گلاب به روت  تا اين sms رو بخونى؛ من برم دستشويى و برگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدى دنيا برات غير قابل تحمله؛ يه زنگ به من بزن  .  .  .  تا يه طناب دار برات بفرستم !