بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میدونه که من فقط تو رو دوست دارم خدا میدونه که تو تنها عشق منی خدا میدونه که این اس رو تا حالا واسه چند نفر فرستادم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرابه دريچه قلبت کشاندی و در را بستي...... در رو باز کن بابا دستم لای دره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من به دو بخش تقسیم میشه  بخش اولش مهم نیست  بخش دومش هم به کسی مربوط نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز جمعس. گفتم یادی از اموات کنیم.  .  .  .  چطوری جنازه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد ، پنداشتم دوستم دارد ، نگاهم کرد در نگاهش هزاران عشق خواندم نگاهم کرد ، دل به او بستم ، باز نگاهم کرد و …  تازه فهمیدم یارو خله ! فقط نگاه میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت را به هر قیمتی خریدارم.....  شوخی کردم، نخندیا!  هزار تومن بیشتر ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه يادت باشه فقط يكي هست كه به خاطر تو نفس ميكشه...  اونم دماغته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني فرق تو با فندق چيه؟ فندق يه مغز كوچولو داره ولي تو اونم نداري!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی من خورشید بشم تو ماه.......  که تا قیامت ریختتو نبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه اس ام اسه.  یونجه که نیست که مثل گوسفند می پری رو گوشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم در نگاهت کرد برخورد خدا مرگت دهد حالم به هم خورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خره عکس خودش را تو آب می بینه . می گه چقدر شبیه اونی که داره این اس ام اس را می خونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو درختي هستي پر از احساس و محبت و سايه اش از عشق كه من خرم را به آن ميبندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال قبل مبارك  ستاد شاد سازي عقب مانده هاي ذهني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبق آخرين مصوبه وزارت دادگستری: خل بودن جرم نيست . آزادانه به كارت برس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شتر و یک گاو و یک میمون با هم بحث می کنند.  گاو می گه من شیر می دم.  شتر می گه من چیزای سنگین رو حمل می کنم.  تو هم یه چیزی بگو، آبروت رفت!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میدونه که من فقط تو رو دوست دارم خدا میدونه که تو تنها عشق منی خدا میدونه که این اس رو تا حالا واسه چند نفر فرستادم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرابه دريچه قلبت کشاندی و در را بستي...... در رو باز کن بابا دستم لای دره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من به دو بخش تقسیم میشه  بخش اولش مهم نیست  بخش دومش هم به کسی مربوط نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز جمعس. گفتم یادی از اموات کنیم.  .  .  .  چطوری جنازه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد ، پنداشتم دوستم دارد ، نگاهم کرد در نگاهش هزاران عشق خواندم نگاهم کرد ، دل به او بستم ، باز نگاهم کرد و …  تازه فهمیدم یارو خله ! فقط نگاه میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت را به هر قیمتی خریدارم.....  شوخی کردم، نخندیا!  هزار تومن بیشتر ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه يادت باشه فقط يكي هست كه به خاطر تو نفس ميكشه...  اونم دماغته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني فرق تو با فندق چيه؟ فندق يه مغز كوچولو داره ولي تو اونم نداري!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی من خورشید بشم تو ماه.......  که تا قیامت ریختتو نبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه اس ام اسه.  یونجه که نیست که مثل گوسفند می پری رو گوشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم در نگاهت کرد برخورد خدا مرگت دهد حالم به هم خورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خره عکس خودش را تو آب می بینه . می گه چقدر شبیه اونی که داره این اس ام اس را می خونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو درختي هستي پر از احساس و محبت و سايه اش از عشق كه من خرم را به آن ميبندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال قبل مبارك  ستاد شاد سازي عقب مانده هاي ذهني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبق آخرين مصوبه وزارت دادگستری: خل بودن جرم نيست . آزادانه به كارت برس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شتر و یک گاو و یک میمون با هم بحث می کنند.  گاو می گه من شیر می دم.  شتر می گه من چیزای سنگین رو حمل می کنم.  تو هم یه چیزی بگو، آبروت رفت!