بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حساب کردم دیدم در طول روز حدود یک ساعتش رو تو دستشویی سپری میکنم ...  واقعا حیف اون 23 ساعت بقیه اش که بیخودی تلف میشه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين جمله رو ببين فقط خوشگلا ميتونن اين جمله رو بخونن : رليلمس ربکردافي و کانتدطم  چيه نکنه توقع داري بخونيش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی یه سوسک پشت و رو افتاده و داره دست و پا می زنه، فکر نکن با دمپائی زدنش...  داره به قیافه تو می خنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا چینی باهم دعوا میکردن  اولی گفت:چانگ چینگا چاچینگ چو دومی گفت:چالانگاتا چیمین چانوچینگ چانگا  اولی جواب داد:چانگ چانگ چانگ دومی گفت:چونگو چیلانگی چاتا  بنظرنوت حق با کدومشونه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم گفتن:  اگر خواهی نشوی رسوا  ‏.  ‏.  ‏.  عاقل باش بشین سرجات رسوایی به پا نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من بپرسند بهترين، زيباترين، شجاع ترين، محبوب ترين، داناترين، عاقل ترين ادم کيه ؟ انگشتمو به طرفت تو دراز مي کنم و مي گم اين نمي تونه باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز رفتی سفر  رفتی از پیشم بی خبر  .  .  سوغاتی واسم چی میاری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون چيه كه اولش منم ، دومش تویی ، آخرش هم زبون داره؟  .  .  .  گل گاو زبون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرش دلم جوهری از عشق تو ریخت... آمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شد... خلاصه اینکه... گند زدی به فرش رفت پی کارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من بپرسند بهترين، زيباترين، شجاع ترين، محبوب ترين، داناترين، عاقل ترين ادم کيه ؟ انگشتمو به طرفت تو دراز مي کنم و مي گم اين نمي تونه باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی یه نقطه کوچولوی قرمز تو هوا داره میاد طرفت اون دل من نیست که از دلتنگی میاد پیشت اون یه مگسه که رژ زده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل شطرنج میمونه ، البته تو که بچه ای برو منج بازی کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز..  هاهاهاها  یه مردی..  هاهاهاها  یه مردی میره..  هاهاهاها  بقیشو بعد میگم الان خندم میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز رفتی سفر  رفتی از پیشم بی خبر  .  .  سوغاتی واسم چی میاری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنم چرخ فلک کرده مرا از تو جدا ، من چه جورابی بپوشم که دهد بوی تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اددا بابا دد ای ی ی ی قاقا ا ا ا ا ا … … …  ببخشید!  گوشیم دست بچه بود!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حساب کردم دیدم در طول روز حدود یک ساعتش رو تو دستشویی سپری میکنم ...  واقعا حیف اون 23 ساعت بقیه اش که بیخودی تلف میشه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين جمله رو ببين فقط خوشگلا ميتونن اين جمله رو بخونن : رليلمس ربکردافي و کانتدطم  چيه نکنه توقع داري بخونيش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی یه سوسک پشت و رو افتاده و داره دست و پا می زنه، فکر نکن با دمپائی زدنش...  داره به قیافه تو می خنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا چینی باهم دعوا میکردن  اولی گفت:چانگ چینگا چاچینگ چو دومی گفت:چالانگاتا چیمین چانوچینگ چانگا  اولی جواب داد:چانگ چانگ چانگ دومی گفت:چونگو چیلانگی چاتا  بنظرنوت حق با کدومشونه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم گفتن:  اگر خواهی نشوی رسوا  ‏.  ‏.  ‏.  عاقل باش بشین سرجات رسوایی به پا نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من بپرسند بهترين، زيباترين، شجاع ترين، محبوب ترين، داناترين، عاقل ترين ادم کيه ؟ انگشتمو به طرفت تو دراز مي کنم و مي گم اين نمي تونه باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز رفتی سفر  رفتی از پیشم بی خبر  .  .  سوغاتی واسم چی میاری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون چيه كه اولش منم ، دومش تویی ، آخرش هم زبون داره؟  .  .  .  گل گاو زبون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرش دلم جوهری از عشق تو ریخت... آمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شد... خلاصه اینکه... گند زدی به فرش رفت پی کارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من بپرسند بهترين، زيباترين، شجاع ترين، محبوب ترين، داناترين، عاقل ترين ادم کيه ؟ انگشتمو به طرفت تو دراز مي کنم و مي گم اين نمي تونه باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی یه نقطه کوچولوی قرمز تو هوا داره میاد طرفت اون دل من نیست که از دلتنگی میاد پیشت اون یه مگسه که رژ زده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل شطرنج میمونه ، البته تو که بچه ای برو منج بازی کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز..  هاهاهاها  یه مردی..  هاهاهاها  یه مردی میره..  هاهاهاها  بقیشو بعد میگم الان خندم میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز رفتی سفر  رفتی از پیشم بی خبر  .  .  سوغاتی واسم چی میاری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنم چرخ فلک کرده مرا از تو جدا ، من چه جورابی بپوشم که دهد بوی تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اددا بابا دد ای ی ی ی قاقا ا ا ا ا ا … … …  ببخشید!  گوشیم دست بچه بود!