بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از شن نه از گل آفريدند ز عطر بوي سنبل آفريدند نميدانم تو را با اين همه حسن چرا اينگونه منگل آفريدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاتو از زندگیم بکش بیرون  .  .  .  .  .  جورابات بو میدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من بپرسند بهترین ، زیباترین ، شجاع ترین ، محبوب ترین ، داناترین ، عاقل ترین آدم کیه؟ انگشتمو به طرفت تو دراز می کنم و می گم این نمی تونه باشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم بهتراست یا ثروت؟  هیچ کدوم!  یه ذره معرفت که تو یه ذره نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم برات تنگ شده...اونقدر که از دوریت گریه ام میگره... اما وقتی قیافت یادم میاد خندم میگیره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتنهاترين شبهاي من صداي توست. تنها تو هستي كه صورتم را در تنهايي شب نوازش مي كني و تنها دليل بيدار بودنم تو هستي  اي پشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه موهای سرم دوست دارم،به اندازه موهای ریخته شده ام عاشقتم، به مقدار دفعه هایی که شونه کردم بهت وفا دارم،شناختی؟  منم،منم حسن کچل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنجر زدی بر سینه ام ، وای سینه ام ، وای سینه ام / آتش زدی بر خرمنم ، وای خرمنم وای خرمنم آی خرمنم وای خرمنم ..... آفرین همینطور ادامه بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی شباهت هویج با کفش ملی چیه؟  .  .  .  باشه بابا فهمیدم می دونی، نمی گم.  فقط می خواستم یادآوری کرده باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خرابه های قلبت کارگری بیش نیستم  .  .  .  .  سیمان بفرست کار خوابیده..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم جونمو فدات کنم ، باخودم گفتم چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوه چه بویی میاد!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  نه همون بالا بود اینجا نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگر می‌آئید  .  .  .  سر راهتون بی زحمت دو تا نون سنگگ هم بگیرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شب پرسیدم چه بنویسم واسه کسی که دوستش دارم؟ گفت:مگه بیکاری بگیر بخواب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمندان دارن تحقیق میکنن که یک انسان تا چند وقت میتونه بدون مغز زندگی کنه ....  یه لطفی بکن و سن خودتو بهشون بگو..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمت رو روی کوه نوشتم خراب شد...  اسمت رو روی شمع نوشتم آب شد...  اسمت رو روی قلبم نوشتم شکست...  جمع کن بابا خودتو با این اسمت!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از شن نه از گل آفريدند ز عطر بوي سنبل آفريدند نميدانم تو را با اين همه حسن چرا اينگونه منگل آفريدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاتو از زندگیم بکش بیرون  .  .  .  .  .  جورابات بو میدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من بپرسند بهترین ، زیباترین ، شجاع ترین ، محبوب ترین ، داناترین ، عاقل ترین آدم کیه؟ انگشتمو به طرفت تو دراز می کنم و می گم این نمی تونه باشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم بهتراست یا ثروت؟  هیچ کدوم!  یه ذره معرفت که تو یه ذره نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم برات تنگ شده...اونقدر که از دوریت گریه ام میگره... اما وقتی قیافت یادم میاد خندم میگیره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتنهاترين شبهاي من صداي توست. تنها تو هستي كه صورتم را در تنهايي شب نوازش مي كني و تنها دليل بيدار بودنم تو هستي  اي پشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه موهای سرم دوست دارم،به اندازه موهای ریخته شده ام عاشقتم، به مقدار دفعه هایی که شونه کردم بهت وفا دارم،شناختی؟  منم،منم حسن کچل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنجر زدی بر سینه ام ، وای سینه ام ، وای سینه ام / آتش زدی بر خرمنم ، وای خرمنم وای خرمنم آی خرمنم وای خرمنم ..... آفرین همینطور ادامه بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی شباهت هویج با کفش ملی چیه؟  .  .  .  باشه بابا فهمیدم می دونی، نمی گم.  فقط می خواستم یادآوری کرده باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خرابه های قلبت کارگری بیش نیستم  .  .  .  .  سیمان بفرست کار خوابیده..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم جونمو فدات کنم ، باخودم گفتم چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوه چه بویی میاد!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  نه همون بالا بود اینجا نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگر می‌آئید  .  .  .  سر راهتون بی زحمت دو تا نون سنگگ هم بگیرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شب پرسیدم چه بنویسم واسه کسی که دوستش دارم؟ گفت:مگه بیکاری بگیر بخواب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمندان دارن تحقیق میکنن که یک انسان تا چند وقت میتونه بدون مغز زندگی کنه ....  یه لطفی بکن و سن خودتو بهشون بگو..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمت رو روی کوه نوشتم خراب شد...  اسمت رو روی شمع نوشتم آب شد...  اسمت رو روی قلبم نوشتم شکست...  جمع کن بابا خودتو با این اسمت!