بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبونی که به کسی نگه دوستت دارم فقط به درد لیسیدن بستنی قیفی می خوره پس: د دو دوس ت ت . . . . ولش کن بستنیش خوشمزه تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قد تموم گلها خدا قد تموم عاشقا قد شب قد دعا قد دلهای باصفا قد من قد خودت قد کدوم بلندتره؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت همچون باران است و دلم همچون کویر و میدانی که کویر بی باران زندست پس برو بمیر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز میمیرى به خاك سپرده  میشی بعد علف میشی و یه گاو میاد تو رو میخوره. بعد تو رو می.رینه  بعد گ.وه میشی بعد من نگات میكنم میبینم اصلا عوض نشدى !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبق آخرین مصوبه دادگستری خل بودن جرم نیست آزادانه به کارت برس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز دلم اگه تمومه تمومه تمومه دنیا جمع بشن بخوان تورو از من بگیرن میگم چرا شما زحمت کشیدین!!! خودم می آوردمش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز جهانی خوش تیپ ترین آدم دنیاست، که به تو هیچ ربطی نداره! ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامي به دليل نداشتن حضورذهن ازسرکارگذاشتن شما معذوريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اومدم چنان حالتو میگیرم که نفست بند بیاد و از ترس پاهات بلرزه همچنین آبروت رو میبرم که نتونی سرتو بالا بیاری....  منم قبض موبایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت از زندگی خسته شدی، هر وقت به مرز خودکشی رسیدی، وقتی دیگه امیدی به زندگی نداری، برو هر غلطی دلت می خواد بکن، فک کرده من خودم کم مشکل دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه به من زنگ نزن حالا شناختمت من نمیتونم دیگه با تو باشم ازت بدم میاد بی لیاقت خداحافظ “این آخرین جمله ای بود که همسایمون به شوهرش گفت” میخاستم تو ام در جریان باشی عزیزم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان حكيم هرموقع دلش ميگرفت باخرش درددل مي كرد. دلم گرفته كجايي ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا راست  .  .  .  .  بیا  .  .  .  .  راست تر  .  .  .  .  بی سواد ادعا میکنی گنده ای ولی نمی تونی فرق چپ و راست و بالا پایین رو بفهمی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستی وقتی می خندی خیلی زیبا میشی؟؟؟  .  .  .  .  .  تو یکی نیشت و ببند فایده نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند شو!  فرياد بزن، جيغ بکش، خودتو بزن، موهات رو بکش، و...  خلاصه يه جوري خوشحاليت رو از اينکه برات sms زدم نشون بده! ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم شمع باشم تا آخر عمر برات بسوزم ولی نامرد ادیسون برق رو اختراع کرد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبونی که به کسی نگه دوستت دارم فقط به درد لیسیدن بستنی قیفی می خوره پس: د دو دوس ت ت . . . . ولش کن بستنیش خوشمزه تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قد تموم گلها خدا قد تموم عاشقا قد شب قد دعا قد دلهای باصفا قد من قد خودت قد کدوم بلندتره؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت همچون باران است و دلم همچون کویر و میدانی که کویر بی باران زندست پس برو بمیر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز میمیرى به خاك سپرده  میشی بعد علف میشی و یه گاو میاد تو رو میخوره. بعد تو رو می.رینه  بعد گ.وه میشی بعد من نگات میكنم میبینم اصلا عوض نشدى !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبق آخرین مصوبه دادگستری خل بودن جرم نیست آزادانه به کارت برس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز دلم اگه تمومه تمومه تمومه دنیا جمع بشن بخوان تورو از من بگیرن میگم چرا شما زحمت کشیدین!!! خودم می آوردمش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز جهانی خوش تیپ ترین آدم دنیاست، که به تو هیچ ربطی نداره! ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامي به دليل نداشتن حضورذهن ازسرکارگذاشتن شما معذوريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اومدم چنان حالتو میگیرم که نفست بند بیاد و از ترس پاهات بلرزه همچنین آبروت رو میبرم که نتونی سرتو بالا بیاری....  منم قبض موبایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت از زندگی خسته شدی، هر وقت به مرز خودکشی رسیدی، وقتی دیگه امیدی به زندگی نداری، برو هر غلطی دلت می خواد بکن، فک کرده من خودم کم مشکل دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه به من زنگ نزن حالا شناختمت من نمیتونم دیگه با تو باشم ازت بدم میاد بی لیاقت خداحافظ “این آخرین جمله ای بود که همسایمون به شوهرش گفت” میخاستم تو ام در جریان باشی عزیزم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمان حكيم هرموقع دلش ميگرفت باخرش درددل مي كرد. دلم گرفته كجايي ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا راست  .  .  .  .  بیا  .  .  .  .  راست تر  .  .  .  .  بی سواد ادعا میکنی گنده ای ولی نمی تونی فرق چپ و راست و بالا پایین رو بفهمی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستی وقتی می خندی خیلی زیبا میشی؟؟؟  .  .  .  .  .  تو یکی نیشت و ببند فایده نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند شو!  فرياد بزن، جيغ بکش، خودتو بزن، موهات رو بکش، و...  خلاصه يه جوري خوشحاليت رو از اينکه برات sms زدم نشون بده! ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم شمع باشم تا آخر عمر برات بسوزم ولی نامرد ادیسون برق رو اختراع کرد !