بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا ميخوام موانع رو از سر راهت برداره... .,.... آخه خر نميتونه مثل اسب از روی موانع بپره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر می گویند: . . . . . . . به تو چه که چی می گویند؟ اگه بگن آشغال ها رو ببر پایین حال نداری اما برای فضولی این همه راه پایین میای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگه فکر کردی قید چشمات رو میزنم، اگه فکر کردی ازت به آسونی دل میکنم، برای اولین بار تو عمرت درست فکر کردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کسی نگاه نکن وقتی قصد دروغ گفتن داری. هرگز به کسی محبت نکن وقتی قصد شکستن قلبش را داری. هرگز قلبی را قفل نکن وقتی کلیدش را نداری . و هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه قاتلم، من مردم رو برای پول میکشم ولی تو دوست عزیزمی پس تورو مفتی میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام بدونی که دوستی با تو برام خیلی ارزشمنده، اگه گریه کنی منم گریه میکنم، اگه بخندی منم میخندم، اگه از پنجره بپری بیرون منم پایینو نگاه میکنمو بازم میخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو به قیمت جون ؛ به همین یه لقمه نون تو رو به ماه آسمون ؛ به عاشقای بی نشون تو رو به حرمت چشمهات ؛ به همه ی مقدسات ؛ تو رو به خود خدا ؛ به هق هق شبونه هات ؛ قسمت میدم، جوراب هاتو بشور خفمون کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت ندارم به اندازه اقیانوس ، چون یه روز تموم می شه. دوستت ندارم به اندازه خورشید، چون غروب می کنه. دوستت دارم به اندازه روت که هیچوقت کم نمی شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز زیر رو وارد کن تا وارد قلبم بشی ***** بیا بیرون اشتباه زدی رفتی تو دماغم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل توتوله حال خرم چجوره اینو بخون یادم کن جفتک بزن شادم کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چشمهایت نگاه کردم تمام زیبایی های آفرینش خدا را دیدم ، جو نگیردت بابا تو چشمات خودمو دیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دوستت دارم که بشنوی خندت میگیره! . . . .  راستش حق داری خودم هم وقتی‌ به سوراخ جوراب مورچه فکر می‌کنم خندم میگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده تو یکی‌ رو یا یکی‌ تو رو یا ۲ تا یکی‌ رو یا یکی‌ ۲ تا رو یا یکی‌ هر کی رو یا هر کی‌ یکی‌ رو اون قدر که من تو رو سر کار گذاشتم سر کار بذاره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردونگی مرده ، اگه رفاقت ها رنگ باخته ، اگه عشق دیگه معنایی نداره ، اگه دنیا پر از نامردیه ، اگه آرامش نیست...  به تو چه،تو بشین اس ام اس بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دفعه گفتم نرو رفتي گفتم بمون نموندي تو که زبون ادم حاليت نميشه چرا آدم بازي ميدي!!!  ستاد اسگولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بهترین گل دنیایی . .  اما نه صبر کن پرچم کمک داور بالاست آفسایده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا ميخوام موانع رو از سر راهت برداره... .,.... آخه خر نميتونه مثل اسب از روی موانع بپره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه نفر می گویند: . . . . . . . به تو چه که چی می گویند؟ اگه بگن آشغال ها رو ببر پایین حال نداری اما برای فضولی این همه راه پایین میای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگه فکر کردی قید چشمات رو میزنم، اگه فکر کردی ازت به آسونی دل میکنم، برای اولین بار تو عمرت درست فکر کردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کسی نگاه نکن وقتی قصد دروغ گفتن داری. هرگز به کسی محبت نکن وقتی قصد شکستن قلبش را داری. هرگز قلبی را قفل نکن وقتی کلیدش را نداری . و هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه قاتلم، من مردم رو برای پول میکشم ولی تو دوست عزیزمی پس تورو مفتی میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام بدونی که دوستی با تو برام خیلی ارزشمنده، اگه گریه کنی منم گریه میکنم، اگه بخندی منم میخندم، اگه از پنجره بپری بیرون منم پایینو نگاه میکنمو بازم میخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو به قیمت جون ؛ به همین یه لقمه نون تو رو به ماه آسمون ؛ به عاشقای بی نشون تو رو به حرمت چشمهات ؛ به همه ی مقدسات ؛ تو رو به خود خدا ؛ به هق هق شبونه هات ؛ قسمت میدم، جوراب هاتو بشور خفمون کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت ندارم به اندازه اقیانوس ، چون یه روز تموم می شه. دوستت ندارم به اندازه خورشید، چون غروب می کنه. دوستت دارم به اندازه روت که هیچوقت کم نمی شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز زیر رو وارد کن تا وارد قلبم بشی ***** بیا بیرون اشتباه زدی رفتی تو دماغم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل توتوله حال خرم چجوره اینو بخون یادم کن جفتک بزن شادم کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چشمهایت نگاه کردم تمام زیبایی های آفرینش خدا را دیدم ، جو نگیردت بابا تو چشمات خودمو دیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دوستت دارم که بشنوی خندت میگیره! . . . .  راستش حق داری خودم هم وقتی‌ به سوراخ جوراب مورچه فکر می‌کنم خندم میگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده تو یکی‌ رو یا یکی‌ تو رو یا ۲ تا یکی‌ رو یا یکی‌ ۲ تا رو یا یکی‌ هر کی رو یا هر کی‌ یکی‌ رو اون قدر که من تو رو سر کار گذاشتم سر کار بذاره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردونگی مرده ، اگه رفاقت ها رنگ باخته ، اگه عشق دیگه معنایی نداره ، اگه دنیا پر از نامردیه ، اگه آرامش نیست...  به تو چه،تو بشین اس ام اس بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دفعه گفتم نرو رفتي گفتم بمون نموندي تو که زبون ادم حاليت نميشه چرا آدم بازي ميدي!!!  ستاد اسگولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بهترین گل دنیایی . .  اما نه صبر کن پرچم کمک داور بالاست آفسایده