بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون پدرش مریض میشه ، زنگ میزنن آمبولانس میاد خانوادگی سواره آمبولانس میشن ! دکتره میگه : مریض کیه ؟ حیف نون میگه : پشت سرمون دارن با نیسان میارنش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب به قلبم گفتم : شب ها خواب به چشم من نمی آید … قلبم گفت : از بس که بعد از ظهرا می خوابی !!! بیخود ادای عاشقا رو در نیار !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه : ساعت ۱:۳۰ شب دست بکنی تو جیب کاپشنت هدفونتو برداری ، بعد ببینی اِاِاِاِاِه یه رنگارنگ تو جیبته ، ورداری بخوری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دستشویی عمومی ، در رو بستم دیدم پشت در نوشتن : زوربزن ! تو می تونی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعدادی جانورشناسِ ماهر برای توجیه رفتار بعضی‌‌ ها نیازمندیم ! روانشناسی‌ دیگه نتیجه نمیده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا جمله خفن دارم نه حسین پناهی گردن میگیره نه دکتر شریعتی موندم چیکارش بکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گوشيت چيكار كردي؟
هرچي زنگ ميزنم ميگه گوسفند موردنظر در گله نميباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روزتان نوروز / نوروزتان پیروز / نوروزتان امروز / امروزتان دیروز / دیروزتان پیروز / پیروزتان هرروز / گلمراد شدید امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره اي شده كه حاضرم . . !
 جاي 'پت' باشم . . !
 ولي يه دوست واقعي . . ! 
مثل ' مت ' داشته باشم ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وزارت كشاورزي مزاحمتون ميشم.
 شما به عنوان بهترين سيب زميني سال انتخاب شديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بري پايين له ميشي‌ . . . . . . بابا شجاع !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم كي اون روز مياد كه . . . . . توبفهمي اين پايين هيچ خبري نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز دلم بوسم میدی . . . بوسم میدی . . . بابا بوسم میدی . . . اه..خیلی بو، سم میدی! سم پاشی میکردی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دلت گرفته برو پايين. . . . اگه فکر ميکني هيچکس دوست نداره ، برو پايين. . . . . اگه خيلي تنها موندي برو پايين. . . . يعني اينقدر بدبختي ؟!!! خاک تو سرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون طرز نگاهت،اون صورت ماهت،اون چشمای نازت،منو یادی گدای سر کوچه می اندازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی علم آنقدر پیشرفت کرده بود که من از همین جا با بیل میزدم تو سرت!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون پدرش مریض میشه ، زنگ میزنن آمبولانس میاد خانوادگی سواره آمبولانس میشن ! دکتره میگه : مریض کیه ؟ حیف نون میگه : پشت سرمون دارن با نیسان میارنش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب به قلبم گفتم : شب ها خواب به چشم من نمی آید … قلبم گفت : از بس که بعد از ظهرا می خوابی !!! بیخود ادای عاشقا رو در نیار !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه : ساعت ۱:۳۰ شب دست بکنی تو جیب کاپشنت هدفونتو برداری ، بعد ببینی اِاِاِاِاِه یه رنگارنگ تو جیبته ، ورداری بخوری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دستشویی عمومی ، در رو بستم دیدم پشت در نوشتن : زوربزن ! تو می تونی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تعدادی جانورشناسِ ماهر برای توجیه رفتار بعضی‌‌ ها نیازمندیم ! روانشناسی‌ دیگه نتیجه نمیده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا جمله خفن دارم نه حسین پناهی گردن میگیره نه دکتر شریعتی موندم چیکارش بکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گوشيت چيكار كردي؟
هرچي زنگ ميزنم ميگه گوسفند موردنظر در گله نميباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روزتان نوروز / نوروزتان پیروز / نوروزتان امروز / امروزتان دیروز / دیروزتان پیروز / پیروزتان هرروز / گلمراد شدید امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره اي شده كه حاضرم . . !
 جاي 'پت' باشم . . !
 ولي يه دوست واقعي . . ! 
مثل ' مت ' داشته باشم ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وزارت كشاورزي مزاحمتون ميشم.
 شما به عنوان بهترين سيب زميني سال انتخاب شديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بري پايين له ميشي‌ . . . . . . بابا شجاع !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم كي اون روز مياد كه . . . . . توبفهمي اين پايين هيچ خبري نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز دلم بوسم میدی . . . بوسم میدی . . . بابا بوسم میدی . . . اه..خیلی بو، سم میدی! سم پاشی میکردی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دلت گرفته برو پايين. . . . اگه فکر ميکني هيچکس دوست نداره ، برو پايين. . . . . اگه خيلي تنها موندي برو پايين. . . . يعني اينقدر بدبختي ؟!!! خاک تو سرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون طرز نگاهت،اون صورت ماهت،اون چشمای نازت،منو یادی گدای سر کوچه می اندازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی علم آنقدر پیشرفت کرده بود که من از همین جا با بیل میزدم تو سرت!