بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﭼﺘﻪ ؟ ﺳﺮﺩﺗﻪ ؟ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﻐﻠﻢ ؟ . . . ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺩﯾﺸﺐ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﻟﺸﺘﻢ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شبا خوابتون نمیبره از : فقر بیکاری بدبختی و گرانی نیست شما دچار "بیداری اسلامی" شده اید مطمئن باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده خواب ببينى كه خوابى و دارى مى خوابى و تو خواب خوابو ميبيني كه خوابى و تو خوابت خوابيدي و يه نفر مثل خودت خوابه و داره تو خواب خوابو ميبينه بهت بگه:چقدر سركارى...!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مثل من تنهایید.. اگه مثل من بیکارید .. اگه مثل من مرض دارید .. یه قرص جوشان بندازید تو تنگ ماهی قرمزا ، اونا هم براتون هلیکوپتری میزنن ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از خواندن این نوشته متوجه می شوید که که مغزتان اجازه خواندن "که" دوم را به شما نداد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام آنکه طاووس را آفرید تا بوقلمونی مثل تو قیافه نگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم تا کدامین طلوع خواهم ماند و در کدامین غروب خواهم رفت،اما امیدوارم تا آخرین لحظه ای که در این دنیا هستم تورا سرکار بگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روزي براي يه نفر اس‌ ام‌ اس مياد، مي‌خونه مي‌بينه سركاريه، قيافش مي‌شه عين الآن تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیگه اون آدم قبلی نیستم ، اما به نظرم این مشکل نیست ! مسئله اینه که من اون آدم بعدی هم نیستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب خوابت رو ديدم.با يه لباس نارنجي اومده بودي دم خونمون،هر چي‌ اصرار كردم بيا تو،قبول نكردي،گفتي‌ نه...فقط زود آشغالارو بيار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگي سختي داريد اگه بيكارهستيد اگه نياز به سرمايه داريد . . . نگران نباشيد.....ما براتون دعاميكنيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر تو بزار رو شونه هام خوابت بگيره جا خالي ميدم بخوري زمين حالت بگيره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای با صفا،تو را زنم صدا،هر روز میدهم ندا،اگر داشتی وفا،پیامک می دادی گدا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم كي اون روز مياد كه . . . . توبفهمي اين پايين هيچ خبري نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

99.9 % مردم ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ مثل شما فضولند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم هر روز دورت بگردم... ولي با كدوم بنزين ؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﭼﺘﻪ ؟ ﺳﺮﺩﺗﻪ ؟ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﻐﻠﻢ ؟ . . . ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺩﯾﺸﺐ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﻟﺸﺘﻢ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شبا خوابتون نمیبره از : فقر بیکاری بدبختی و گرانی نیست شما دچار "بیداری اسلامی" شده اید مطمئن باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده خواب ببينى كه خوابى و دارى مى خوابى و تو خواب خوابو ميبيني كه خوابى و تو خوابت خوابيدي و يه نفر مثل خودت خوابه و داره تو خواب خوابو ميبينه بهت بگه:چقدر سركارى...!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مثل من تنهایید.. اگه مثل من بیکارید .. اگه مثل من مرض دارید .. یه قرص جوشان بندازید تو تنگ ماهی قرمزا ، اونا هم براتون هلیکوپتری میزنن ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از خواندن این نوشته متوجه می شوید که که مغزتان اجازه خواندن "که" دوم را به شما نداد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام آنکه طاووس را آفرید تا بوقلمونی مثل تو قیافه نگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم تا کدامین طلوع خواهم ماند و در کدامین غروب خواهم رفت،اما امیدوارم تا آخرین لحظه ای که در این دنیا هستم تورا سرکار بگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روزي براي يه نفر اس‌ ام‌ اس مياد، مي‌خونه مي‌بينه سركاريه، قيافش مي‌شه عين الآن تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیگه اون آدم قبلی نیستم ، اما به نظرم این مشکل نیست ! مسئله اینه که من اون آدم بعدی هم نیستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب خوابت رو ديدم.با يه لباس نارنجي اومده بودي دم خونمون،هر چي‌ اصرار كردم بيا تو،قبول نكردي،گفتي‌ نه...فقط زود آشغالارو بيار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگي سختي داريد اگه بيكارهستيد اگه نياز به سرمايه داريد . . . نگران نباشيد.....ما براتون دعاميكنيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر تو بزار رو شونه هام خوابت بگيره جا خالي ميدم بخوري زمين حالت بگيره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای با صفا،تو را زنم صدا،هر روز میدهم ندا،اگر داشتی وفا،پیامک می دادی گدا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم كي اون روز مياد كه . . . . توبفهمي اين پايين هيچ خبري نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

99.9 % مردم ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ مثل شما فضولند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم هر روز دورت بگردم... ولي با كدوم بنزين ؟!