بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پریدن شما به سمت گوشی تشکر میکنیم تا ضد حالی دیگر خدا نگهدار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام.. ببخشید اگه ممکنه یه دیقه این حرمت دل ما رو نگه دارین . . . من یه دششویی برم و زودی بیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کتابم نشدیم حداقل دوست مهربان بشیم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل چیدن پشم گوسفندان است. زود بخواب فردا اول صف باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این جا جوک شروع میشود هاهاها حالا پاراگراف دوم جوک آغاز میشود هاهاها حالا وقت اتمام جوک رسیده است هاهاهاهههههه هاهاها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی شیرینی وجودم دوستت دارم........از طرف لیمو ترش..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم جونمو فدات کنم با خودم گفتم چرا عاقل کند کاری که باز ارد پشیمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه تار موی توه که به تمام دنیا نمیدمش.... حتا اون شپش وسطشو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ساده و بی رنگم من عاشق و دلتنگم صدبار بزن قطع کن من عاشق تک زنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میبینی اینقدر دوست دارم.. اگر میبینی فدات میشم.. اگر میبینی تو دنیا با هیچ کس عوضت نمیکنم.. باور کن اکس خوردی تو توهمی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي تو كه از كوچه ي معشوقه ي من مي گذري . . . دفعه ي آخرت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تاریکی شب هایم فقط صدای تو بود ، و دلیل بیدار ماندنم تنها تو بودی... ای پشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بی إس کمک کنید! الهی خیر از گوشیت ببینی, اجرت با مخابرات!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی شمع بشی،پروانه بشم دورت بگردم بعدش فوتت کنم ،خاموش بشی،هرهربخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده ، بدان بنزین نداره سکته کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا زنبورها گل میخورند ؟ . . . . . . چون دروازبان ندارند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پریدن شما به سمت گوشی تشکر میکنیم تا ضد حالی دیگر خدا نگهدار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام.. ببخشید اگه ممکنه یه دیقه این حرمت دل ما رو نگه دارین . . . من یه دششویی برم و زودی بیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کتابم نشدیم حداقل دوست مهربان بشیم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل چیدن پشم گوسفندان است. زود بخواب فردا اول صف باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این جا جوک شروع میشود هاهاها حالا پاراگراف دوم جوک آغاز میشود هاهاها حالا وقت اتمام جوک رسیده است هاهاهاهههههه هاهاها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی شیرینی وجودم دوستت دارم........از طرف لیمو ترش..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم جونمو فدات کنم با خودم گفتم چرا عاقل کند کاری که باز ارد پشیمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه تار موی توه که به تمام دنیا نمیدمش.... حتا اون شپش وسطشو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ساده و بی رنگم من عاشق و دلتنگم صدبار بزن قطع کن من عاشق تک زنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میبینی اینقدر دوست دارم.. اگر میبینی فدات میشم.. اگر میبینی تو دنیا با هیچ کس عوضت نمیکنم.. باور کن اکس خوردی تو توهمی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي تو كه از كوچه ي معشوقه ي من مي گذري . . . دفعه ي آخرت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تاریکی شب هایم فقط صدای تو بود ، و دلیل بیدار ماندنم تنها تو بودی... ای پشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بی إس کمک کنید! الهی خیر از گوشیت ببینی, اجرت با مخابرات!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی شمع بشی،پروانه بشم دورت بگردم بعدش فوتت کنم ،خاموش بشی،هرهربخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده ، بدان بنزین نداره سکته کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا زنبورها گل میخورند ؟ . . . . . . چون دروازبان ندارند !