بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلغمم نشدیم یکی کوفتمون کنه خوب شه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قره قوروتم نشدیم دهن همه رو آب بندازیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربزه هم نشدیم هر کی می خورتمون پای لرزمون هم بشینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چی آرومه تو نباشی خوبه دلمم از دوریت داره پا میکوبه/ همه چی آرومه تو ازم دل کندی من به تو میخندم تو به من میخندی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین می‌خوام حالتو بگیرم ولی‌ هیچ اس ام اسی ندارم،خودت سعی‌ کن یه جوری حال خودتو بگیری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازخدامیخوام موانع روازسرراهت برداره...آخه خرنمیتونه مثه اسب ازروی موانع بپره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازقلبم پرسیدم فرق عشق ودوستی چیه؟ گفت کارمن تامین خونه سوالای چرت وپرت نپرس!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس!نفسم نفستوخیلی میخواد.اگه نفست نفسمونخواد.نفسم واسه نفست بند میاد.پس نفستوبانفسم یکی کن.که نفسم واسه نفست.نفس نفس میزنه .نفس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم ازت تشکر کنم وبگم به تو افتخار می کنم. چون تو تنها کسی هستی که هیچ وقت منواز سر کار گذاشتنت ناامید نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم آب حوض رو با چنگال خالی کنه،اس ام اس تکراری نخونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها توی شهرداری استخدام شدم! اگه دوست داری سر کوچه وایسا تا ببرمت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميون حمل زباله بپر بالا الان ميره جاميموني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونید فرق سوزن با كاه چیه؟ ........ ...... همیشه كه جواب این زیر نیست یه بار مغز پوك خودتو به كار بنداز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم ببینم شبا که می خوای بخوابی گوشیتو خاموش می کنی که سره کارت نزارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش حالم که خوابی عزیزم چون اگه بیدار بودی و می دونستی از دلتنگی تو خوابم نمی بره حتما خوابت نمی برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس فقط برای دویدن شما به سوی موبایل بوده و هیچ خاصیت دیگه نداره .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شلغمم نشدیم یکی کوفتمون کنه خوب شه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قره قوروتم نشدیم دهن همه رو آب بندازیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربزه هم نشدیم هر کی می خورتمون پای لرزمون هم بشینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چی آرومه تو نباشی خوبه دلمم از دوریت داره پا میکوبه/ همه چی آرومه تو ازم دل کندی من به تو میخندم تو به من میخندی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین می‌خوام حالتو بگیرم ولی‌ هیچ اس ام اسی ندارم،خودت سعی‌ کن یه جوری حال خودتو بگیری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازخدامیخوام موانع روازسرراهت برداره...آخه خرنمیتونه مثه اسب ازروی موانع بپره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازقلبم پرسیدم فرق عشق ودوستی چیه؟ گفت کارمن تامین خونه سوالای چرت وپرت نپرس!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس!نفسم نفستوخیلی میخواد.اگه نفست نفسمونخواد.نفسم واسه نفست بند میاد.پس نفستوبانفسم یکی کن.که نفسم واسه نفست.نفس نفس میزنه .نفس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم ازت تشکر کنم وبگم به تو افتخار می کنم. چون تو تنها کسی هستی که هیچ وقت منواز سر کار گذاشتنت ناامید نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم آب حوض رو با چنگال خالی کنه،اس ام اس تکراری نخونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها توی شهرداری استخدام شدم! اگه دوست داری سر کوچه وایسا تا ببرمت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميون حمل زباله بپر بالا الان ميره جاميموني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونید فرق سوزن با كاه چیه؟ ........ ...... همیشه كه جواب این زیر نیست یه بار مغز پوك خودتو به كار بنداز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم ببینم شبا که می خوای بخوابی گوشیتو خاموش می کنی که سره کارت نزارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش حالم که خوابی عزیزم چون اگه بیدار بودی و می دونستی از دلتنگی تو خوابم نمی بره حتما خوابت نمی برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس فقط برای دویدن شما به سوی موبایل بوده و هیچ خاصیت دیگه نداره .