بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها خیلی خوش شانس شدم وارد 4jok که میشم رو هر چی کلیک میکنم یه صفحه باز میشه که روش نوشته : شما برنده شدید !!! شما هم مثل من خوش شانسید عایاااااااااا ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضربالمثل هست که میگه خر خودتی کره خرم بچگیاته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي قشنگه كه وقتي غرق در خيالات و روياهات هستي،بفهمي كه يكي اون بيرون منتظرته كه از تو دستشويي بياي بيرون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم مدام پیرمرد درونم رو اسکل می کنه می خنده قدیم اینجوری نبود والا ، جرات نمی کرد پاشو جلوش دراز کنه لم بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که ارمنی بلدن بخونن :متشون یسراف نزن روز یرایم راشف تدوخ هب یراد یلیخ منکیم ساسحا. اونایی که بلد نیستن از اخر به اول بخونن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خواب دیدم تو یه باغ سرسبز داشتی برای خودت قدم میزدی منم اونجا بودم کنار دریاچه دیدم گل قرمزی بین لباته داشتی به من نزدیک میشدی می خواستم بهت یه چیزی بگم یه دفعه چوپونت اومد و بردت طویله!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل صفاتو دلم کرده هواتو الهی زود ببینم صورت مثل ماه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا بعضی وقتا نباید خندید باید قهقه زد باید ترکید دیروز عکس بچگی مخاطب خاصمو دیدم دیدم به زندگی عوض شد اخه نبودی ندیدی که  میدونم میدونم میدونم اما الان افق گرمه غروب میرم دنبالش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز هر پایانی، یعنی پایان هر آغاز که انتهایش ابتدای شروع اول است در مسیر شروع اغازی بی پایان..... (من که نفهمیدم چی گفته، شما فهمیدید؟؟!!!!!!!!!!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف که فقط از تو یکی رو دارم......اگه از تو یه عالمه داشتم ........الان یه گاو داری زده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام مورد کوتاهتر است؟ 1- مدت خوشحالی بعداز قبول شدن در دانشگاه 2- عمر پدر دانشجویان دانشگاه آزاد 3- مانتوی دختران دانشجو 4- پای فارغ التحصیلان نسبت به دستشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین اس ام اس جهان درسال:01/01/0001 درساعت:00:00:01ارسال شد: ادم:دوستت دارم جیگر!!!!! حوا:شما...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاچیزی که میتواند دراوج لذت از زندگی خواب را از چشمان ادمیان برباید فقط یک چیزاست جیش!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان که پیشت نیستم دلم اروم و قرار نداره . ساندویچ خوردم فکنم مسموم بوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ كه چه لذتى داره وقتى پيش يكى پيام بفرستى ببخشيد اين پيام رو اشتباه فرستادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز حواسمو پرت کردم افتاد شکست الان من حواس ندارم چه کنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها خیلی خوش شانس شدم وارد 4jok که میشم رو هر چی کلیک میکنم یه صفحه باز میشه که روش نوشته : شما برنده شدید !!! شما هم مثل من خوش شانسید عایاااااااااا ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضربالمثل هست که میگه خر خودتی کره خرم بچگیاته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي قشنگه كه وقتي غرق در خيالات و روياهات هستي،بفهمي كه يكي اون بيرون منتظرته كه از تو دستشويي بياي بيرون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم مدام پیرمرد درونم رو اسکل می کنه می خنده قدیم اینجوری نبود والا ، جرات نمی کرد پاشو جلوش دراز کنه لم بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که ارمنی بلدن بخونن :متشون یسراف نزن روز یرایم راشف تدوخ هب یراد یلیخ منکیم ساسحا. اونایی که بلد نیستن از اخر به اول بخونن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خواب دیدم تو یه باغ سرسبز داشتی برای خودت قدم میزدی منم اونجا بودم کنار دریاچه دیدم گل قرمزی بین لباته داشتی به من نزدیک میشدی می خواستم بهت یه چیزی بگم یه دفعه چوپونت اومد و بردت طویله!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل صفاتو دلم کرده هواتو الهی زود ببینم صورت مثل ماه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاغا بعضی وقتا نباید خندید باید قهقه زد باید ترکید دیروز عکس بچگی مخاطب خاصمو دیدم دیدم به زندگی عوض شد اخه نبودی ندیدی که  میدونم میدونم میدونم اما الان افق گرمه غروب میرم دنبالش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز هر پایانی، یعنی پایان هر آغاز که انتهایش ابتدای شروع اول است در مسیر شروع اغازی بی پایان..... (من که نفهمیدم چی گفته، شما فهمیدید؟؟!!!!!!!!!!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف که فقط از تو یکی رو دارم......اگه از تو یه عالمه داشتم ........الان یه گاو داری زده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام مورد کوتاهتر است؟ 1- مدت خوشحالی بعداز قبول شدن در دانشگاه 2- عمر پدر دانشجویان دانشگاه آزاد 3- مانتوی دختران دانشجو 4- پای فارغ التحصیلان نسبت به دستشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین اس ام اس جهان درسال:01/01/0001 درساعت:00:00:01ارسال شد: ادم:دوستت دارم جیگر!!!!! حوا:شما...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاچیزی که میتواند دراوج لذت از زندگی خواب را از چشمان ادمیان برباید فقط یک چیزاست جیش!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان که پیشت نیستم دلم اروم و قرار نداره . ساندویچ خوردم فکنم مسموم بوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ كه چه لذتى داره وقتى پيش يكى پيام بفرستى ببخشيد اين پيام رو اشتباه فرستادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز حواسمو پرت کردم افتاد شکست الان من حواس ندارم چه کنم