بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام بکشمت صاف وایستا! . . . داره تموم می شه . . . ( @ . . @) (-) خوشکل شد مگه نه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم چرا گوشیم بوی عطر ازش بلند شد،نگو اینج نوشته پیام از گل دریافت شد. این پیام جهت شرمنده کردن اوناییه که پیام نمیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این sms رو واسه یه دختر بفرستین میدونی بدترین روز یه دختر چه روزیه؟ . . . خب وقتی تو که یه دختری نمیدونی من از کجا بدونم خخخخخخخخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بازیه جالب !!! از سنتون دو تا کم کنید حالا حاصل رو با دو جمع کنید میشه سنتون فقط اینکار رو باید با دقت خیلی زیادی انجام بدین تا نتیجه بگیرین !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا انگار تو صداشون کدئین تزریق شد با آدم که حرف میزنن دردت تسکین پیدا میکنه . . . باور نداری بزنگم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما داماد سر خونه شدن ننگ بود . . . الان پرتاب سه امتیازی محسوب میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون که هیچ . . . زیر فشار مستقیم شیلنگ آتش نشانی هم عمرا دیگه یادت نمیوفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم دانشگاه دوست داری کجا قبول شی؟ . . . میگه : یا امیرشریف ، یا صنعتی کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمتو با ناخن روی سنگ حک میکنم . . . بعد اون سنگو میکوبم تو سرت تا بفهمی عشق چه دردی داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام بقالی های شهر ، بی زارم . . . چون به تک تکشون بدهکارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ . . . ﺣﺎﻻ ﺧﻮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺎﻻﺗﻢ ﮐﻪ دارﻩ ﻫﺪر ﻣﯿﺮﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید الاغ چرا کلوچه نمی خوره ؟ . . . چون انگشت نداره که لایه دندوناشو تمیز کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

د خو لامصب من عاشقت شدم بفهم انقد عذابم نده . . . جمله بالا رو حفظ کن فردا اومدم بهم با اشک و اه بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام جیگرم! . . . با جیگرم بودم من عادت دارم به اعضایه بدنم سلام بدم! شما به کارت برس! سلام کبدم!  (:  (:  (:  (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذش فخ ئشد یشق قخخاث فشذهشف حثداشدشئ . . . . . . سخنی گهربار از یکی از دانشمندان!! فقط گویا یادش رفته بود Alt+Shift رو بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون پنیر و کیوی . . . . . . . . با هم نخور اسهال میگیری میدونم دنبال مصرع بعدیش بودید! اما برای من سلامتی شما از همه چیز مهمتره!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام بکشمت صاف وایستا! . . . داره تموم می شه . . . ( @ . . @) (-) خوشکل شد مگه نه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم چرا گوشیم بوی عطر ازش بلند شد،نگو اینج نوشته پیام از گل دریافت شد. این پیام جهت شرمنده کردن اوناییه که پیام نمیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این sms رو واسه یه دختر بفرستین میدونی بدترین روز یه دختر چه روزیه؟ . . . خب وقتی تو که یه دختری نمیدونی من از کجا بدونم خخخخخخخخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بازیه جالب !!! از سنتون دو تا کم کنید حالا حاصل رو با دو جمع کنید میشه سنتون فقط اینکار رو باید با دقت خیلی زیادی انجام بدین تا نتیجه بگیرین !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا انگار تو صداشون کدئین تزریق شد با آدم که حرف میزنن دردت تسکین پیدا میکنه . . . باور نداری بزنگم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما داماد سر خونه شدن ننگ بود . . . الان پرتاب سه امتیازی محسوب میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون که هیچ . . . زیر فشار مستقیم شیلنگ آتش نشانی هم عمرا دیگه یادت نمیوفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم دانشگاه دوست داری کجا قبول شی؟ . . . میگه : یا امیرشریف ، یا صنعتی کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمتو با ناخن روی سنگ حک میکنم . . . بعد اون سنگو میکوبم تو سرت تا بفهمی عشق چه دردی داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام بقالی های شهر ، بی زارم . . . چون به تک تکشون بدهکارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ . . . ﺣﺎﻻ ﺧﻮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺎﻻﺗﻢ ﮐﻪ دارﻩ ﻫﺪر ﻣﯿﺮﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید الاغ چرا کلوچه نمی خوره ؟ . . . چون انگشت نداره که لایه دندوناشو تمیز کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

د خو لامصب من عاشقت شدم بفهم انقد عذابم نده . . . جمله بالا رو حفظ کن فردا اومدم بهم با اشک و اه بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام جیگرم! . . . با جیگرم بودم من عادت دارم به اعضایه بدنم سلام بدم! شما به کارت برس! سلام کبدم!  (:  (:  (:  (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذش فخ ئشد یشق قخخاث فشذهشف حثداشدشئ . . . . . . سخنی گهربار از یکی از دانشمندان!! فقط گویا یادش رفته بود Alt+Shift رو بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون پنیر و کیوی . . . . . . . . با هم نخور اسهال میگیری میدونم دنبال مصرع بعدیش بودید! اما برای من سلامتی شما از همه چیز مهمتره!