بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلهای خوشبوی دنیارو هم به پات بریزم بازم کمه . . . . . چون پاهات خیلی بو میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز دلم... عجقم... عمرم... . . . تاحالا فکرکردی چقدر برای من ارزش داری ؟ دویست تومن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت یکی رو دیدی یه جور دیگه نگات میکنه احساس کردی میخواد بغلت کنه..و حس کردی فقط تو میبینیش،زبونت بند اومد و صدایی نشنیدی و اومد نزدیک دستتو آروم گرفت . . . . . مطمئن باش خوده خوده عزرائیله #_#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قراره منو مثل عکس زیر تشییع جنازه کنن . . . . . . . . . . ها چیه خیلی دوست داری من بمیرم ،یعنی بخاطر یه وعده خوردن برنج مفت دوست داری من بمیرم ازت انتظار نداشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ بود آن لحظه.... بی هوا.....با جوراب..... پاهایم را...........تو دمپاییٍ خیس گذاشتم!!!!!!! خخخخخ....:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف به این زندگی....... . تف به نامردی...... . تف به دلتنگی...... . تف به جدایی...... . . . . . . تف برسون, تفم تموم شد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اه چه قدر دستانم سرد است اه چه قدر سوز میاید اه چه سرمایی  . . . . . . . کره خر در رو ببند سوز میاد یخ کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کسانی که ایمان آوردید برای ما هم بیاورید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم توی خانواده ی یکی از دوستان . . . . . . . . . . . . قصدت از پایین اومدن چی بود؟ اصلا مورد داشتیم که داشتیم به شوما چه؟؟؟  پاشو برو درس بخون شنبه امتحان داری :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که یادم نیست شاید شما یادتون باشه اون روزا.... . . . . . . . . . . . . . من که گفتم یادم نیست اگه شما یادتون بگید...... روانی هم خودتونین.. ملت چه توقعاتی دارن والا...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من پیش یک بی معرفت گیر بود . . . . . نگران نباشین باو سند گذاشتم آزادش کردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تو نفس منی . . . . ولی مشکل اینجاست که بوی پیاز میدی کصافط!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از آدمای عوضی متنفرم! . . میدونین چرا؟؟ . . . . . . . خو معلومه چون عوضی ان دیگه:) هرچی کَرَمِته بلایک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبدی پر از موز//دسته گل رز//پیرهنی پر از پرز//همسری مثله بز//آرزوی من برای توست!!خخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظه سختی است دل کندن از تو . . . . . . . . ای آب داغ حمام :دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانتزی من اینه... باهاش دعوام شه ول کنه بره خونه باباش اینا ...  منم نمیرم دنبالش تا چشتون در بیاد اصلا برای چی تو مسائل خانوادگی من دخالت میکنید؟ کجاست اون کمربند سیاهه من...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلهای خوشبوی دنیارو هم به پات بریزم بازم کمه . . . . . چون پاهات خیلی بو میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز دلم... عجقم... عمرم... . . . تاحالا فکرکردی چقدر برای من ارزش داری ؟ دویست تومن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت یکی رو دیدی یه جور دیگه نگات میکنه احساس کردی میخواد بغلت کنه..و حس کردی فقط تو میبینیش،زبونت بند اومد و صدایی نشنیدی و اومد نزدیک دستتو آروم گرفت . . . . . مطمئن باش خوده خوده عزرائیله #_#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قراره منو مثل عکس زیر تشییع جنازه کنن . . . . . . . . . . ها چیه خیلی دوست داری من بمیرم ،یعنی بخاطر یه وعده خوردن برنج مفت دوست داری من بمیرم ازت انتظار نداشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ بود آن لحظه.... بی هوا.....با جوراب..... پاهایم را...........تو دمپاییٍ خیس گذاشتم!!!!!!! خخخخخ....:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف به این زندگی....... . تف به نامردی...... . تف به دلتنگی...... . تف به جدایی...... . . . . . . تف برسون, تفم تموم شد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اه چه قدر دستانم سرد است اه چه قدر سوز میاید اه چه سرمایی  . . . . . . . کره خر در رو ببند سوز میاد یخ کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کسانی که ایمان آوردید برای ما هم بیاورید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم توی خانواده ی یکی از دوستان . . . . . . . . . . . . قصدت از پایین اومدن چی بود؟ اصلا مورد داشتیم که داشتیم به شوما چه؟؟؟  پاشو برو درس بخون شنبه امتحان داری :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که یادم نیست شاید شما یادتون باشه اون روزا.... . . . . . . . . . . . . . من که گفتم یادم نیست اگه شما یادتون بگید...... روانی هم خودتونین.. ملت چه توقعاتی دارن والا...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من پیش یک بی معرفت گیر بود . . . . . نگران نباشین باو سند گذاشتم آزادش کردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تو نفس منی . . . . ولی مشکل اینجاست که بوی پیاز میدی کصافط!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از آدمای عوضی متنفرم! . . میدونین چرا؟؟ . . . . . . . خو معلومه چون عوضی ان دیگه:) هرچی کَرَمِته بلایک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبدی پر از موز//دسته گل رز//پیرهنی پر از پرز//همسری مثله بز//آرزوی من برای توست!!خخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظه سختی است دل کندن از تو . . . . . . . . ای آب داغ حمام :دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانتزی من اینه... باهاش دعوام شه ول کنه بره خونه باباش اینا ...  منم نمیرم دنبالش تا چشتون در بیاد اصلا برای چی تو مسائل خانوادگی من دخالت میکنید؟ کجاست اون کمربند سیاهه من...