بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮی ﻧﻤﯽ فهمی ﮐﻪ ﻣُﺮﺩی، ﻓﻘﻂ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺳﺨﺘﻪ! . . . ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻪ الان کهﺑﯿﺸﻌﻮﺭی |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم از رضایت نیست . . . . ساقه طلایی توی گلوم گیر کرده!! (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه نفر دست گذاشت رو شونت، قلبت لرزید، تنت لرزید، همه ی وجودت لرزید . . . . . برای عاشق شدن عجله نکن، ممکنه بابابرقی باشه!!! خخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان خیس کردم......" . . . . . . . چیه ؟ شما برای نهار آبگوشت فرداتون نخود خیس نمیکنید؟!! حتما خانه دار هم هستی :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣـﻦ سفید بپــوشم...ﺗﻮ مشکی...!! . . . . . . . . . ﻣـَــﻦ لبـــاس عروس و تو کت و شلوار دامــــادی ﺍﻭﻧـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑــــﻤﯿﺮﻩ ﻋﻤـــــــــــﺘﻪ .. ﻧﮑـــــﺒﺖ !!!.... میــــمون :| 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آآآآآآآآآآآآآآي نيمه گمشده مننننننننن............ . . . . . . . . . نيس ك دارم دنبالش ميگردم الان پيداش ميشه... —

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه پشه سرما میخوره . . . . . . . هان چیه اومدی پایین ببینی چی شده؟ اصلا مگه پشه سرما میخوره این روزها هان؟ کلاس چندمی عمو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دوچیزرابه من اموخت . . . . . . . . که هرچی فکرمیکنم یادم نمیاددد!!! خخخخخخخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر ميگه ميازار موري ک دانه کشست . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بترس از عمويش ک چاقو کشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روز رفتم خونه خالم کار داشتم . . . . . . . . . . . . . . هیچی دیگه کارمو کردم برگشتم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست عزیزم امیدوارم خوشبختی مثل سگ پاچه تو بگیره و ولت نکنه وبتونی پله های ترقی رو یکی یکی طی بکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپای تو هنوز درقلبم مانده . . . . . . . . . خو لامصب یه جوش شیرینی چیزی بریز تو کفشات ، قلبم بو پا گرفت،اَههههههه:-D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قلبم گفتم:اين بي خوابي ازكجاست؟چراخوابم نميبره؟ قلب جواب داد:حرف مفت نزن؛اداي آدماي دلشكسته و تنهارو هم درنيار!!! . . . . . . . . . چون بعد از ظهر خوابيدي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها تک درخت منی . . . . که هرشب خرم را به آن می بندم :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماه، تو زیبا، تو مهربون، تو دوست داشتنی، اما من؟؟  . . . . یک آدم خالی بند :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه در قلب منو وا کنی یه ندا میاد که میگه . . . . . . . درو ببند کره خر سوز میاد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮی ﻧﻤﯽ فهمی ﮐﻪ ﻣُﺮﺩی، ﻓﻘﻂ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺳﺨﺘﻪ! . . . ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻪ الان کهﺑﯿﺸﻌﻮﺭی |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم از رضایت نیست . . . . ساقه طلایی توی گلوم گیر کرده!! (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه نفر دست گذاشت رو شونت، قلبت لرزید، تنت لرزید، همه ی وجودت لرزید . . . . . برای عاشق شدن عجله نکن، ممکنه بابابرقی باشه!!! خخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان خیس کردم......" . . . . . . . چیه ؟ شما برای نهار آبگوشت فرداتون نخود خیس نمیکنید؟!! حتما خانه دار هم هستی :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣـﻦ سفید بپــوشم...ﺗﻮ مشکی...!! . . . . . . . . . ﻣـَــﻦ لبـــاس عروس و تو کت و شلوار دامــــادی ﺍﻭﻧـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑــــﻤﯿﺮﻩ ﻋﻤـــــــــــﺘﻪ .. ﻧﮑـــــﺒﺖ !!!.... میــــمون :| 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آآآآآآآآآآآآآآي نيمه گمشده مننننننننن............ . . . . . . . . . نيس ك دارم دنبالش ميگردم الان پيداش ميشه... —

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه پشه سرما میخوره . . . . . . . هان چیه اومدی پایین ببینی چی شده؟ اصلا مگه پشه سرما میخوره این روزها هان؟ کلاس چندمی عمو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دوچیزرابه من اموخت . . . . . . . . که هرچی فکرمیکنم یادم نمیاددد!!! خخخخخخخخخخخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر ميگه ميازار موري ک دانه کشست . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بترس از عمويش ک چاقو کشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روز رفتم خونه خالم کار داشتم . . . . . . . . . . . . . . هیچی دیگه کارمو کردم برگشتم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست عزیزم امیدوارم خوشبختی مثل سگ پاچه تو بگیره و ولت نکنه وبتونی پله های ترقی رو یکی یکی طی بکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپای تو هنوز درقلبم مانده . . . . . . . . . خو لامصب یه جوش شیرینی چیزی بریز تو کفشات ، قلبم بو پا گرفت،اَههههههه:-D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قلبم گفتم:اين بي خوابي ازكجاست؟چراخوابم نميبره؟ قلب جواب داد:حرف مفت نزن؛اداي آدماي دلشكسته و تنهارو هم درنيار!!! . . . . . . . . . چون بعد از ظهر خوابيدي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها تک درخت منی . . . . که هرشب خرم را به آن می بندم :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماه، تو زیبا، تو مهربون، تو دوست داشتنی، اما من؟؟  . . . . یک آدم خالی بند :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه در قلب منو وا کنی یه ندا میاد که میگه . . . . . . . درو ببند کره خر سوز میاد !