بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد خودم را به خواب بزنم... وتو آرام بیایی بالا ی سرم و عاشقانه نگاهم کنی... ومن ناگهان چشم هایم را باز کنم؛ وبگویم: "پیییخخخخخ"!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از گذشت دو سال از آشنائیمون وابستگی شدیدی بهت پیدا کردم درسته ماهی یک بار بیشتر نمیبینمت ولی خدا میدونه واسه همین یه بار چطور چشم انتظارتم پس ترکم نکن تو حق من هستی!!! . . . . (دوست دارم یارانه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وزارت کشاورزی مزاحمتون میشم ! شما به عنوان بهترین چغندر سال انتخاب شدید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا میخوان بشینن باخودت حرف بزنن  میبینن نمیتونن،تشریف میبرن پشت سرت زر میزنن :-|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام روی چوب بنویسم که چقدردلم برات تنگ شده بعد با همون چوب اینقدر بزنمت تا بفهمی دلتنگی چه دردی داره!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ببخشید مزاحمتون شدم میخوستم ببینم کمک فنر. ماشین بیگلی بیگلی چی بود که گوریل انگوری روش مینشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر عشق که عاشقانه پر می گشود و عاشقانه لانه می ساخت رو یادت هست؟ . . . آخی طفلی گربه خوردش :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس ها در اب كوتاه ميشوند و برنجها دراز........... در درازي زندگي لباس باش و در پهناي ان برنج. اگر عمق اين پيام را نفهميدي بدان كه تنها نيستي منم نفهميدم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به در دانشکده ای رفتم دوش  دیدم دوهزار لیسانسه ی کوزه به دوش ‏ هریک به زبان حال با من گفتند ‏ این کوزه بگیر و مدرکت بنداز توش!! ‏‏^‏‏_‏‏^‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستی گلی . . . . . . . . . . . واسه شستن ظرفا خوبه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزهـــای نبـــودنت قســـم ... . . . . . . روزهـــایی هـــم که بودی هیـــچ گهـ**ــی نبودی ... والااا :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خـدا یـه گل خواسـتــم،اون بـه مـن یـه بـاغ داد من از خدا یه درخت خواستم،اون به من یه جنگل داد میترسم از خدا تو رو بخوام بهم یک گله گوسفند بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بست!! دربست!! دربست!! . . . . . . . چیه ؟ مسافرکشی هم نمیتونیم بکنم؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ماه دیگه این موقع ها میشه وسط های ماه فروردین و دیگه عید هم تموم شده . . . . . . . عرض دیگه ای ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر بدم میاد از اینایی که... . . . . . . . . . . . . . . نقطه میزارن بیای پایین , ادامه مطلبو ببینی... خب مرتیکه هرچی میخوای بگی همون بالا بگو دیگه ! مریضی مگه ؟؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت عزیزم  . .  . .  به بعضیا هم نباید گفت عزیزم  والا به همه که نباید گفت :|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد خودم را به خواب بزنم... وتو آرام بیایی بالا ی سرم و عاشقانه نگاهم کنی... ومن ناگهان چشم هایم را باز کنم؛ وبگویم: "پیییخخخخخ"!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از گذشت دو سال از آشنائیمون وابستگی شدیدی بهت پیدا کردم درسته ماهی یک بار بیشتر نمیبینمت ولی خدا میدونه واسه همین یه بار چطور چشم انتظارتم پس ترکم نکن تو حق من هستی!!! . . . . (دوست دارم یارانه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وزارت کشاورزی مزاحمتون میشم ! شما به عنوان بهترین چغندر سال انتخاب شدید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا میخوان بشینن باخودت حرف بزنن  میبینن نمیتونن،تشریف میبرن پشت سرت زر میزنن :-|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام روی چوب بنویسم که چقدردلم برات تنگ شده بعد با همون چوب اینقدر بزنمت تا بفهمی دلتنگی چه دردی داره!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ببخشید مزاحمتون شدم میخوستم ببینم کمک فنر. ماشین بیگلی بیگلی چی بود که گوریل انگوری روش مینشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر عشق که عاشقانه پر می گشود و عاشقانه لانه می ساخت رو یادت هست؟ . . . آخی طفلی گربه خوردش :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس ها در اب كوتاه ميشوند و برنجها دراز........... در درازي زندگي لباس باش و در پهناي ان برنج. اگر عمق اين پيام را نفهميدي بدان كه تنها نيستي منم نفهميدم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به در دانشکده ای رفتم دوش  دیدم دوهزار لیسانسه ی کوزه به دوش ‏ هریک به زبان حال با من گفتند ‏ این کوزه بگیر و مدرکت بنداز توش!! ‏‏^‏‏_‏‏^‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستی گلی . . . . . . . . . . . واسه شستن ظرفا خوبه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزهـــای نبـــودنت قســـم ... . . . . . . روزهـــایی هـــم که بودی هیـــچ گهـ**ــی نبودی ... والااا :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خـدا یـه گل خواسـتــم،اون بـه مـن یـه بـاغ داد من از خدا یه درخت خواستم،اون به من یه جنگل داد میترسم از خدا تو رو بخوام بهم یک گله گوسفند بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بست!! دربست!! دربست!! . . . . . . . چیه ؟ مسافرکشی هم نمیتونیم بکنم؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ماه دیگه این موقع ها میشه وسط های ماه فروردین و دیگه عید هم تموم شده . . . . . . . عرض دیگه ای ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر بدم میاد از اینایی که... . . . . . . . . . . . . . . نقطه میزارن بیای پایین , ادامه مطلبو ببینی... خب مرتیکه هرچی میخوای بگی همون بالا بگو دیگه ! مریضی مگه ؟؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت عزیزم  . .  . .  به بعضیا هم نباید گفت عزیزم  والا به همه که نباید گفت :|