بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَــلآم مَــن خِیــلی وَقــتِ دَرگیــرِ یـِه سُــوآلَم . سـُـوآل: گـُـورِه خَـر سیــآهِ بـآ خَــط هـآی سِفـید یـــــــــآ سِفـیده بـآ خـَـط هــآی ســیآه؟؟؟؟؟؟؟!!! ^_^ =)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز همه فراموشت كردن ، من با توام اگه همه بهت ظلم كردن ، من با توام اما اگه همه دوست داشتن ، شرمنده من با اونام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر من مردم  . . . . . . . بگو خدا نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو .. . . . . . . . . . . . . . زندگی بی مکث جریان دارههههه :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بکن ولی عاشق نشو....عاشق بشو ولی دیوانه نشو...بهت میگم دوستت دارم دیگه لوس نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ک رفتی ،،، من ب مهمترین چیزهای زندگیم هم بی اعتناشدم . . . . . . . دیگ برام فرقی نمیکنه تو دسشویی کدوم وری بشینم! :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم، تویی جونم تا ته دنیا من با تو میمونم  . . . . . تکه ای از آهنگ جدید شهره  دلتو خوش نکن بابا هیچکس به ما از این حرفا نمی زنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم یک روز تنها میرفتم  همینجور رفتم  . . . . . رفتم و رفتم .. . . . . سر کوهی رسیدم .:D چیه نه آقا ما ازوناش نیستیم .برم تسبیهم رو بیارم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه تار موهام دوست و رفیق دارم... . . . . ولی وقتی محتاجشونم همیشه کچلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه کسی بمیر که واست تب . . . . . . . . لت بخره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روی سنگ سفیدی نشسته بودی،کار به کار کسی نداشتی ناگاه من سیفون رو کشیدم ،وآب تورابرد!!! شرمنده! خوش بگذره اون پایین! بای بای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

90% منگل های دنیا اس ام اس را با انگشت شصت راستشون می خوانند. نه دیگه دیر شد ! انگشتتو بر ندار !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پايان هر جست و جوي مني... . . . . . . . . . . . . . ... گوگل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی اگه تمام گلهای دنیا رو به پات بریزم بازم کمه  . . . . . . . چون بوی گندشون گیجم کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم بیداری داری ستاره ها رو میشماری ولی یکیشون کمه چون داره بهت اس میده!!! من هم خوابم نمیبره دارم گوسفندها رو میشمرم ولی یکیشون کمه چون داره اس میخونه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(-_-)  <¡¡¡¡> _| |_  چیه نگاه می کنی بیکار بودم گفتم بیام یه سر بزنم و برم :|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سرکاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَــلآم مَــن خِیــلی وَقــتِ دَرگیــرِ یـِه سُــوآلَم . سـُـوآل: گـُـورِه خَـر سیــآهِ بـآ خَــط هـآی سِفـید یـــــــــآ سِفـیده بـآ خـَـط هــآی ســیآه؟؟؟؟؟؟؟!!! ^_^ =)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز همه فراموشت كردن ، من با توام اگه همه بهت ظلم كردن ، من با توام اما اگه همه دوست داشتن ، شرمنده من با اونام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر من مردم  . . . . . . . بگو خدا نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو .. . . . . . . . . . . . . . زندگی بی مکث جریان دارههههه :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بکن ولی عاشق نشو....عاشق بشو ولی دیوانه نشو...بهت میگم دوستت دارم دیگه لوس نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ک رفتی ،،، من ب مهمترین چیزهای زندگیم هم بی اعتناشدم . . . . . . . دیگ برام فرقی نمیکنه تو دسشویی کدوم وری بشینم! :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم، تویی جونم تا ته دنیا من با تو میمونم  . . . . . تکه ای از آهنگ جدید شهره  دلتو خوش نکن بابا هیچکس به ما از این حرفا نمی زنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم یک روز تنها میرفتم  همینجور رفتم  . . . . . رفتم و رفتم .. . . . . سر کوهی رسیدم .:D چیه نه آقا ما ازوناش نیستیم .برم تسبیهم رو بیارم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه تار موهام دوست و رفیق دارم... . . . . ولی وقتی محتاجشونم همیشه کچلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه کسی بمیر که واست تب . . . . . . . . لت بخره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روی سنگ سفیدی نشسته بودی،کار به کار کسی نداشتی ناگاه من سیفون رو کشیدم ،وآب تورابرد!!! شرمنده! خوش بگذره اون پایین! بای بای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

90% منگل های دنیا اس ام اس را با انگشت شصت راستشون می خوانند. نه دیگه دیر شد ! انگشتتو بر ندار !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پايان هر جست و جوي مني... . . . . . . . . . . . . . ... گوگل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونستی اگه تمام گلهای دنیا رو به پات بریزم بازم کمه  . . . . . . . چون بوی گندشون گیجم کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم بیداری داری ستاره ها رو میشماری ولی یکیشون کمه چون داره بهت اس میده!!! من هم خوابم نمیبره دارم گوسفندها رو میشمرم ولی یکیشون کمه چون داره اس میخونه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(-_-)  <¡¡¡¡> _| |_  چیه نگاه می کنی بیکار بودم گفتم بیام یه سر بزنم و برم :|